Werking ouderenraden
In februari en maart 2024 organiseerden de vijf Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO's) samen met Vlaamse Ouderenraad · Lokaal in elke Vlaamse provincie een Trefdag. In totaal schreven maar liefst 554 mensen zich in! Zowel leden van lokale ouderenraden, leden van ouderenverenigingen, lokale beleidsmakers en ouderenbeleidscoördinatoren kwamen langs. Hoe dat verliep, lees je in deze terugblik.
lees meer
Werking ouderenraden
Via een barometerbevraging wil Vlaamse Ouderenraad · Lokaal elke twee jaar inzicht krijgen in de trends die leven bij lokale ouderenraden. In 2024 is het opnieuw zover. We lanceren een nieuwe bevraging. En deze keer staan de lokale verkiezingen centraal. Om zoveel mogelijk antwoorden te ontvangen, roepen we alle lokale ouderenraden op om onze bevraging in te vullen! We verlengen de deadline tot 1 april 2024.
lees meer
Werking ouderenraden
De vergrijzing en verzilvering nemen toe. Het spreekt dus voor zich dat inspraak in het ouderenbeleid een plaats moet krijgen in de samenleving. Want wie beter dan de doelgroep zelf, kan het lokaal ouderenbeleid mee vormgeven? De Vlaamse Ouderenraad pleit ervoor dat lokale ouderenraden een structurele schakel zijn in het lokaal participatiebeleid. Om lokale besturen en lokale ouderenraden daarbij op weg te helpen, maakten we een gloednieuwe brochure boordevol inspiratie en handvatten.  
lees meer
Werking ouderenraden
Een brede groep ouderen bereiken? Dat is voor de ouderenraad van Mechelen geen probleem. De raad heeft namelijk een databank met meer dan 600 contactgegevens van oudere inwoners die zich hebben aangemeld. En ook de plenaire vergaderingen, die openstaan voor alle ouderen die interesse hebben in thema’s die ouderen aanbelangen, bereiken een grote groep. Wij gingen in gesprek met voorzitter van de seniorenraad Emiel Neuckens, seniorenconsulent Tina Vanhoye en schepen van Senioren Rina Rabau. 
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om de stem van ouderen te vertolken. Zo ook in Leuven. Daar loopt er een traject om een breder netwerk van senioren aan te spreken. Cécile Van Hoecke, voorzitter seniorenraad Leuven en Melissa Vandersypen, beleidsadviseur ouderen en zorg, vertellen ons daar meer over.
lees meer
Werking ouderenraden
In 2019 besliste het stadsbestuur van Diksmuide – in het kader van een nieuwe visie op participatie - om de niet decretaal verplichte adviesraden te hervormen tot klankbordgroepen. Een beslissing waar de stad later op terugkwam, toen ze merkte dat die werking in de praktijk moeilijk te realiseren viel. Hoe de participatie dan wél bevorderd werd? Via een uniforme afsprakennota. Die nota richt zich op alle adviesraden, behalve de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Ze wil komaf maken met ouderwetse regels en de adviesraden nieuw leven inblazen.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van Stekene heeft een speciale 80-plus werking op poten gezet, om zo 80-plussers te laten kennismaken met de diensten op de gemeente. Hoe dat precies in z’n werk gaat? Dat vertellen voorzitter van de seniorenraad Rita Michielsen, secretaris Jaak Claes en medewerker van team welzijn, gezin en gezondheid Marlies Van Gaver ons graag zelf.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenadviesraad van Oostende, kortweg SARO, en het stadsbestuur zetten sinds kort in op een betere onderlinge samenwerking. Die geoptimaliseerde samenwerking tilde de werking van de raad naar een hoger niveau, vertellen seniorenambtenaar Michel De Wit, voorzitter van de adviesraad Francine Gombert en voorzitter van de werkgroep beleidsparticipatie Roos Deventer.
lees meer
Werking ouderenraden
Een tijd geleden besliste de Antwerpse gemeente Sint-Katelijne-Waver om adviesraden af te schaffen. Enkel de decretaal verplichte raden, de jeugdraad en de Gecoro, bleven bestaan. Maar de ouderenadviesraad bleef niet bij de pakken zitten en hervormde tot een klankbordgroep. De raad gaat nu door het leven als het seniorencomité. Wij legden ons oor te luisteren bij Marlies Verbruggen, samenlevingsconsulent en Ward Liekens, voorzitter seniorencomité. 
lees meer
Werking ouderenraden
Om de draagkracht van de Oostendse seniorenadviesraad (SARO) te versterken, werkt de SARO sinds kort samen met de jeugdraad. Zowel de leden van de jeugdraad, als de leden van de SARO vertellen ons waarom die samenwerking zo’n meerwaarde is.
lees meer
Werking ouderenraden
De ouderenadviesraad van Lokeren zet sterk in op het geven van advies aan het lokaal bestuur. En de laatste jaren wordt de raad steeds vaker zelf om advies gevraagd. Een evolutie waar de raad tevreden mee is, vertelt Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenadviesraad. 
lees meer
Werking ouderenraden
De adviesraad 55+ in Genk wil zowel jongere als oudere senioren bereiken. Daarom heeft de raad een werkgroep medioren in het leven geroepen. In die werkgroep zijn 55- tot 67-jarigen welkom. Hoe dat er in de praktijk aan toegaat? Dat vertellen diensthoofd Sociaal Welzijn en secretaris van de adviesraad 55+ Liliane Tielens, voorzitter van de adviesraad Jo Scheepers, en schepen van Senioren Sara Roncada.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van Eeklo heeft een sterke samenwerking met het lokaal dienstencentrum. Leden van de seniorenraad leren de werking van het LDC kennen, en bezoekers van het LDC krijgen een inzicht in de werking van de seniorenraad. En ook met de andere adviesraden werkt de ouderenraad soms samen. Hoe die samenwerkingen verlopen? Dat leggen senioren- en buurtzorgconsulent Hannah Van Renterghem en voorzitter van de seniorenraad Huguette Van den Fonteyne ons zelf uit. 
lees meer
Werking ouderenraden
Hoewel de werking van de Dilbeekse seniorenraad goed liep, besliste het gemeentebestuur in 2022 om de erkenning van adviesraden in te trekken. Een nieuwtje waar de leden van de seniorenraad niet bepaald blij van werden. Dat de leden niet bij de pakken blijven zitten, bewijst het feit dat ze alles in het werk stellen om de seniorenraad om te vormen tot een vzw-structuur. Via die vzw kunnen ze de stem van de ouderen in de gemeente blijven vertolken. Voorzitter Bert Maes licht toe wat er allemaal zal veranderen. 
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van Ekeren, een district van Antwerpen, heeft een goed contact met de districtsschepen en de seniorenconsulente. Dankzij die samenwerking is de raad sterk in het opnemen van zijn rol als adviesorgaan. Een formeel advies schrijven is niet altijd nodig. Ook informeel stromen noden en behoeften goed door. Annemie Plompen, districtsschepen voor senioren, Kim Steenacker, seniorenconsulente en Guido Simons, voorzitter van de seniorenraad, vertellen ons daar graag meer over. 
lees meer
Werking ouderenraden
De stad Lier heeft een unieke werking om ervoor te zorgen dat de stem van àlle ouderen weerklank krijgt in de raad. De seniorenraad bestaat namelijk uit een raad, werkgroepen én een seniorenforum. Hoe dat precies gaat? Dat vertellen Els Verheyen, seniorenconsulente, Marc Op de Beeck, voorzitter van de adviesraad en Wilfried Pieraerd, lid van de seniorenraad en vrijwilliger bij de werkgroep digitalisering, ons graag zelf. 
lees meer
Werking ouderenraden
In Brakel zijn de algemene vergaderingen van de seniorenadviesraad open. Iedereen is er dus welkom. En wie geen interesse heeft om deel te nemen aan een vergadering, wordt geïnformeerd over het ouderenvriendelijk beleid via nieuwsbrieven of het gemeentelijk infoblad. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum kennen de seniorenadviesraad goed. Hoe dat contact met alle inwoners verloopt? Dat vertellen Eric, voorzitter van de seniorenadviesraad, Jacques, secretaris van de seniorenadviesraad en Marleen Gyselinck, eerste schepen van senioren, ons graag.
lees meer
Werking ouderenraden
De seniorenraad van district Antwerpen besliste recent om te hervormen. Want hoewel de raad veel leden telde, waren er maar weinig leden die actief deelnamen aan vergaderingen. Bovendien stroomden er weinig noden van de oudere inwoners door naar de raad. Daar moest verandering in komen. Wat die verandering inhoudt, dat leggen Arlette van Assel, voorzitter van de seniorenraad, Ferre Weustenraad, ondervoorzitter van de seniorenraad en Tom Van den Borne, schepen van senioren ons uit. 
lees meer
Werking ouderenraden
In het voorjaar van 2024 trekken de vijf Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO's) en Vlaamse Ouderenraad · Lokaal opnieuw naar alle Vlaamse provincies. We komen naar je toe met een programma boordevol inspiratie voor actoren in het lokale ouderenbeleid. Want met de verkiezingen van oktober 2024 in ons vizier, staat lokale ouderenbeleidsparticipatie meer dan ooit op de agenda.
lees meer
Werking ouderenraden
Vlaamse Ouderenraad·Lokaal, VVSG en VUB organiseren opnieuw een gratis Labo Ouderenbeleid. Daarin staat uitwisseling centraal tussen leden van de ouderenraden, ambtenaren en schepenen ouderenbeleid. De deelnemers gaan aan de slag met gedeelde uitdagingen. En samen zoeken ze naar verbindende oplossingen. Geprikkeld? Schrijf je nu in!
lees meer
Werking ouderenraden
In 2019 besliste de adviesraad van Mechelen om te hervormen. Vandaag bestaat die uit verschillende werkgroepen. Een interessant concept, waar de ouderenraad van Hasselt meer over wilde weten. En daarom ging de raad van Mechelen enkele maanden geleden op bezoek bij de raad van Hasselt. Wij brachten nadien de voorzitters van de twee raden, Pierre Reynders en Emiel Neuckens, samen voor een gesprek. 
lees meer
Werking ouderenraden
Er gebeurt weinig onderzoek naar de rol van lokale ouderenraden in onze samenleving. Daar wilden enkele studenten Orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen verandering in brengen. Ze onderzochten hoe ouderenraden meer kwetsbare 55-plussers kunnen betrekken.
lees meer
Werking ouderenraden
Enkele maanden geleden kreeg de ouderenraad van Poperinge een telefoontje van de ouderenraad van Leuven. ‘Of ze ervoor openstonden om kennis en ervaring met elkaar te delen?’. In mei 2023 ging het uitwisselingsmoment door, en de Vlaamse Ouderenraad mocht het inspirerende moment in Poperinge bijwonen. We gingen bovendien in gesprek met enkele leden van de adviesraden, schepenen en seniorenconsulenten, over de meerwaarde van de uitwisseling.
lees meer
Werking ouderenraden
Vlaanderen telt heel wat lokale ouderenraden. En doordat alle raden op een unieke manier werken, botsen ze allemaal op verschillende knelpunten. Zo willen sommige raden hun ledenaantal uitbreiden, maar weten ze niet hoe ze daaraan moeten beginnen. Andere raden willen meer adviezen uitwerken, maar vinden geen leden die daar inhoudelijk mee over willen nadenken. En nog anderen bereiken geen kwetsbare ouderen, maar willen ook die doelgroep niet uit het oog verliezen. Daarom is het voor veel ouderenraden interessant om hun oor bij elkaar te luisteren te leggen, en zo van elkaar bij te leren. 
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om de stem van ouderen te vertolken. Ook Laakdal startte die zoektocht enkele jaren geleden. De seniorenraad kreeg een nieuwe structuur en gaat sinds een tweetal jaar door het leven als het ‘Forum voor Seniorenwelzijn’. Shari Bamps, senioren- en gezondheidsambtenaar Laakdal, en Freddy Van den Brande, lid van de seniorenraad, nemen ons mee in die verandering.
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om als lokale ouderenraad de stem van ouderen te vertolken. En dat zo’n nieuwe manier van werken positief kan uitdraaien, bewijst de lokale ouderenadviesraad van Bierbeek. In 2019 werden de ouderenraad en de welzijnsraad samengevoegd. “Zo hebben we meer draagkracht”, klinkt het bij Pol Vanden Bempt, voorzitter van de welzijns- en ouderenraad.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel.In dit artikel bespreken we de tevredenheid van de ouderenraden over de aangeboden ondersteuning, zowel op lokaal, regionaal als op Vlaams niveau.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. In welke mate konden zij de stem van ouderen in hun gemeente nog laten weerklinken? Werden ze sterker of net minder betrokken door hun lokaal bestuur? En welke initiatieven namen ze zelf? Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel. In dit artikel duiken we in de resultaten rond beleidsbeïnvloeding.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds enkele jaren heeft de ouderenraad van Bilzen een vernieuwende structuur die een positieve impact lijkt te hebben op de interactie tussen oudere inwoners, de ouderenraad, het lokaal bestuur en de schepen. Benieuwd? Wij vuurden vier vragen af op de betrokkenen.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 2019 bestaat de ouderenraad van de gemeente Arendonk uit drie groepen: de IN-groep schrijft adviezen, de groep vrijetijd zorgt voor activiteiten en de kerngroep behoudt het overzicht. “Een structuur die op dit moment perfect werkt voor ons”, klinkt het.
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om als lokale ouderenraad de stem van ouderen te vertolken. En dat zo’n nieuwe manier van werken positief kan uitdraaien, bewijzen verschillende lokale ouderenadviesraden ons.
lees meer
Werking ouderenraden
In heel Vlaanderen zijn er 23 regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) . Vier keer per jaar brengen ze de ouderenraden uit hun regio samen om informatie en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren of vormingen te organiseren aan te bieden in nauwe samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad. Deze regionale platformen worden per provincie overkoepeld in vijf interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO) om de werking van de regionale platformen te ondersteunen. Maar wat doen zo'n RPO en ISO nu eigenlijk? En bij wie kan je terecht? We leggen het helder uit.
lees meer
Werking ouderenraden
Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente maakt dit mogelijk. Wie anders dan ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel. Hoe hebben zij de pandemie beleefd? Welke acties ondernamen ze? En hoe kijken ze daar op terug? Dat ontdek je in deze resultaten.
lees meer
Werking ouderenraden
In maart 2022 startte Sacha als eerste regiomedewerker bij de Vlaamse Ouderenraad. En nu, enkele maanden later, mogen we ook Karien en Mitta tot onze poule van regiomedewerkers rekenen. De dames helpen de ISO’s en RPO’s in het versterken van inspraak van ouderen in het lokale beleid. Maar wat doen die twee platformen eigenlijk? En wat houdt de ondersteuning exact in? Onze drie regiomedewerkers leggen het je graag uit.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 2022 neemt de Vlaamse Ouderenraad de ondersteuning van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en de Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) over. In die platformen wisselen lokale ouderenraden en ouderenverenigingen informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid. Daarmee komt er een nieuwe dynamiek, die moet leiden tot een sterkere inspraak op lokaal én Vlaams niveau.
lees meer
Werking ouderenraden
Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wil via een tweejaarlijkse bevraging inzicht krijgen in de werking van lokale ouderenraden. Daarom organiseerden we opnieuw een barometerbevraging. Deze bevraging is ondertussen afgesloten. De resultaten worden later dit jaar gepubliceerd.
lees meer
Werking ouderenraden
Gemeenten zijn sinds kort verplicht om een participatiereglement op te stellen. Dat moet inwoners betrekken bij de uitwerking van het gemeentelijk beleid. Zo’n reglement heeft ook een invloed op de werking van lokale ouderenraden. De Vlaamse Ouderenraad ging in gesprek met de seniorenraad van Dilbeek, die momenteel betrokken is in een nieuw participatieproject. 
lees meer
Werking ouderenraden
Een fysieke bijeenkomst, waar er als je toekomt koffie mét koekjes klaar staan? Tot voor enkele maanden was het vanzelfsprekend dat de vergaderingen van ouderenraden op deze manier startten. Maar de pandemie zorgde voor een totale ommezwaai. Hoe verloopt vergaderen nu in coronatijden, waar steeds wisselende veiligheidsmaatregelen de norm zijn? Wij gingen eens luisteren in verschillende gemeenten.
lees meer
Werking ouderenraden
Met de lockdown in maart werd het sociale leven van de ene op de andere dag stilgelegd. Dat hield ouderenraden echter niet tegen oplossingen te vinden om hun werking verder te zetten, generatiegenoten een hart onder de riem te steken of hulp te bieden. Maar de pandemie blijft lokale ouderenraden uitdagen. Hoe gaan zij om met het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen? Wij gingen bij verschillende ouderenraden horen hoe zij de organisatie van activiteiten aanpakken.
lees meer
Werking ouderenraden
In het jaar na de lokale verkiezingen in 2018, namen lokale ouderenraden meteen een actieve rol op ten aanzien van de nieuwe gemeentebesturen. Dat blijkt uit de barometerbevraging van de Vlaamse Ouderenraad. Met deze regelmatige bevraging brengen we de werking van lokale ouderenraden in kaart. We lichten enkele opmerkelijke conclusies toe.
lees meer
Werking ouderenraden
Nam je al eens een kijkje in onze inspiratiedatabank? We verzamelden er intussen al meer dan 100 initiatieven van lokale ouderenraden. Van memoranda, over knelpuntenwandelingen, tot bevlogen samenwerkingen. Als je op zoek bent naar inspiratie voor jouw lokale ouderenraad, vind je er zeker een boeiend idee. We grasduinden zelf nog eens door alle praktijkvoorbeelden en lichten er alvast enkele uit.
lees meer
Werking ouderenraden
Tijdens de coronaperiode namen veel lokale besturen en verenigingen tal van initiatieven om kwetsbare mensen te bereiken en te ondersteunen. Vaak waren ouderen de doelgroep, maar even vaak waren ze zelf initiatiefnemer of op z’n minst sterk betrokken. De 5 Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) kregen via diverse kanalen zicht op een scala aan initiatieven. We vroegen aan Michel De Wit, van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, om een aantal rode draden te weven tussen de brede waaier aan acties in heel Vlaanderen.
lees meer
Werking ouderenraden
Het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat kansen. We merken dat de huidige situatie in sommige gemeenten tot een heel positieve dynamiek leidt. Fijn! In andere gemeenten brengt het ook bezorgdheid mee. Zal onze ouderenraad nog blijven bestaan? Zullen ouderen hun zegje nog mogen doen in onze gemeente? Als Vlaamse Ouderenraad delen we die bezorgdheid. Laat ons het kind niet met het badwater weggooien, maar een sterke dialoog opzetten rond al die veranderingen. Inspraak in verandering, dus.
lees meer
Werking ouderenraden
In heel wat gemeenten volgt een geëngageerde ambtenaar het lokaal ouderenbeleid op. Ook al verschillen de functietitel en het takenpakket van deze gemeentelijke krachten over gemeentegrenzen heen, allen zijn ze onmisbare schakels in het lokaal ouderenbeleid. Wij brachten drie enthousiaste ambtenaren samen en schotelden hen enkele stellingen voor. Wat volgde was een boeiend gesprek waarin heel wat overeenkomsten naar boven kwamen.
lees meer
Werking ouderenraden
We spraken met enkele ouderen die zich sinds kort engageren in de lokale ouderenraad van hun gemeente. Interessante gesprekken die een inzicht bieden in de werking van lokale ouderenraden.
lees meer
Werking ouderenraden
Is er in jouw gemeente iemand aangesteld voor de opvolging van het lokaal ouderenbeleid? Je kent hem misschien als de ouderenconsulent of de ouderenbeleidsmedewerker, maar evengoed heeft hij nog een heel andere titel. Ook het takenpakket van deze ambtenaren kan grondig verschillen van gemeente tot gemeente. Een ding is zeker: hij is een onmisbare schakel in het lokale ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad en VVSG wouden zicht krijgen op de rol van deze gemeentelijke krachten. Op zoek naar antwoorden legden we ons oor te luisteren bij 65 ambtenaren en 77 lokale ouderenraden.
lees meer
Werking ouderenraden
De voorbije 15 jaar werd in heel wat Vlaamse gemeenten een ouderenbehoefteonderzoek uitgevoerd. Nog steeds worden de onderzoeken vaak aangevraagd en er is ook internationale interesse. We gingen in gesprek met prof. Dominique Verté en prof. Nico De Witte, de grondleggers van deze onderzoeken. Zij geven ons een unieke inkijk in dit groots onderzoeksproject.
lees meer
Werking ouderenraden
Wist je dat de lokale besturen momenteel volop werk maken van een lokaal participatiereglement? In dit reglement worden de verschillende kanalen beschreven waarlangs je als burger kan participeren in de gemeente. Als lokale ouderenraad volg je de totstandkoming van dit document best nauw op, aangezien het ook implicaties kan hebben voor de werking van de adviesraden in de gemeente.
lees meer
Werking ouderenraden
Op 1 april lanceerde Vlaamse Ouderenraad Lokaal het nieuwe vormingspakket ‘Sleutel aan het Beleid’. De vorming wil nieuwe leden van ouderenraden inzicht bieden in de beleidsbeïnvloedende en adviesverlenende taak van de lokale ouderenraad. Hoewel het aanbod nog maar net gelanceerd werd, vond de vorming al drie keer plaats. We delen meer informatie en de eerste reacties.
lees meer
Werking ouderenraden
In verschillende lokale ouderenraden borrelen momenteel gevoelens van ongerustheid, onzekerheid en soms zelfs verslagenheid. Wat is er aan de hand? Met de start van de nieuwe legislatuur lijkt de rol van de ouderenraad als partner van het lokaal bestuur in sommige gemeenten op de helling te staan. Her en der wordt de functie en het doel van de adviesraden immers herbekeken en wordt luidop de vraag gesteld of de niet-verplichte adviesraden niet beter afgeschaft zouden worden. Als Vlaamse Ouderenraad willen we graag een lans breken voor het voortbestaan van de lokale ouderenraden en hun meerwaarde in de verf zetten.
lees meer
Werking ouderenraden
Verschillende ouderenraden kwamen reeds aankloppen bij de Vlaamse Ouderenraad met vragen omtrent hoe de samenwerking met de gemeente gevat kan worden in statuten en afsprakennota’s. Om tegemoet te komen aan deze vragen stelt de Vlaamse Ouderenraad sjablonen van deze documenten ter beschikking die vrij gedownload kunnen worden. Het gaat om een opgefriste versie van de sjablonen die de provincie Vlaams-Brabant ooit opstelde ter ondersteuning van de lokale ouderenraden in de provincie.
lees meer
Werking ouderenraden
Hoe kunnen ouderenraden omgaan met een aantal recente beleidskeuzes die impact hebben op het lokaal ouderenbeleid? Deze vraag stond centraal op de studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld. Ouderenraden in stroomversnelling’. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om zich te informeren. De lezingen, workshops en voorbeelden vanuit andere lokale ouderenraden werkten enorm inspirerend.
lees meer
Werking ouderenraden
Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Onze brochure 'De stem van ouderen in de gemeente - Ouderenraden in vraag en antwoord' wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg. Je leest in de brochure bovendien heel wat getuigenissen van ouderen die zich reeds engageren in een ouderenraad én je ontdekt er heel wat verwezenlijkingen van lokale ouderenraden in gans Vlaanderen.
lees meer
Werking ouderenraden
Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. De voorbije jaren brachten de provinciebesturen deze raden per regio rond de tafel voor ervaringsuitwisseling, vorming en informatieoverdracht. Sinds 1 januari 2018 wordt deze opdracht – naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen - opgenomen door 5 regionale beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Ingrid Vyvey is een van hen en neemt ons mee in de nieuwe structuur.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 25 mei is de GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. De Vlaamse Ouderenraad kreeg enkele vragen van lokale ouderenraden. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Moeten ze zich zorgen maken? Met deze tips helpen we je alvast op weg.
lees meer
Werking ouderenraden
Het mag gezegd worden: door de vergrijzing winnen ouderen stelselmatig aan belang bij de verkiezingen. Zowat in elke Vlaamse gemeente zijn ze een groeiende bevolkingsgroep, en bij de komende verkiezingen zal zowat 1 kiezer op 3 ouder zijn dan 60 jaar. Om lokale politieke partijen sterker bewust te maken van wat ze kunnen doen voor ouderen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad alvast zijn prioriteiten voor het lokale beleid van morgen.
lees meer