Seniorenraad Stekene: “Onlangs hebben we een bevraging afgenomen bij bewoners in het woonzorgcentrum. Zo krijgen we ook zicht op hun noden en behoeften”

Werking ouderenraden
Stekene

© Pexels

De seniorenraad van Stekene heeft een speciale 80-plus werking op poten gezet, om zo 80-plussers te laten kennismaken met de diensten op de gemeente. Hoe dat precies in z’n werk gaat? Dat vertellen voorzitter van de seniorenraad Rita Michielsen, secretaris Jaak Claes en medewerker van team welzijn, gezin en gezondheid Marlies Van Gaver ons graag zelf. 

De seniorenraad van Stekene bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemene vergadering en enkele werkgroepen. Kan je dat even toelichten? 

Rita: “Klopt. Ons dagelijks bestuur (DB) zorgt voor de agenda van de algemene vergadering (AV). Op de AV worden belangrijke thema’s in groep besproken. En de werkgroepen buigen zich over specifieke thema’s. Die werkgroepen worden ad hoc in het leven geroepen, wanneer er een thema naar boven komt waar snel rond gewerkt moet worden. Momenteel hebben we bijvoorbeeld een werkgroep rond het memorandum.” 

“Het doel van onze adviesraad? We zetten vooral in op adviesverlening. Soms op vraag van het lokaal bestuur, soms op eigen initiatief. Activiteiten organiseren we enkel in de seniorenweek. Doorheen het jaar vertrouwen we erop dat verenigingen meer dan genoeg toegankelijke activiteiten voorzien voor onze inwoners.” 

Stekene heeft een specifieke 80-plus werking. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? 

Jaak: “Elk jaar organiseert de seniorenraad een activiteit voor alle 80-jarigen uit de gemeente. Wat die activiteit precies inhoudt? Aanwezigen kunnen genieten van een lekkere en goedkope maaltijd, ze ontmoeten 80-jarigen uit de buurt en ze krijgen informatie over de diensten van het zorgbedrijf Zorg Stekene. Die diensten toelichten, dat vinden we echt belangrijk. Want Stekene heeft veel diensten die ouderen kunnen ondersteunen, maar de inwoners kennen die te weinig. Een dienst die we bijvoorbeeld toelichten, is Sociale Kruidenier De Olijf (een dienst die kwaliteitsvoeding en basisproducten aanbiedt aan wie het financieel moeilijk heeft, red.).” 

“De raad organiseert die 80-plus activiteit tweemaal per jaar. Eén keer voor de inwoners uit het centrum van Stekene, en één keer voor de inwoners uit deelgemeenten. Alle deelnemers mogen ook iemand meenemen. Een partner, of een goede vriend of vriendin. Om de activiteit laagdrempelig te houden, voorzien we ook vervoer.” 

“Hoe we zicht krijgen op alle 80-jarigen? De seniorenambtenaar maakt de lijst op van alle inwoners die dat jaar 80 worden, en de 80-jarige inwoners worden per brief geïnformeerd over ons initiatief. Willen ze deelnemen aan de activiteit? Dan gaat er iemand van de seniorenraad langs bij die persoon om het doel van de activiteit toe te lichten. Dankzij die huisbezoeken leren veel inwoners de werking van de adviesraad kennen. En zo krijgen we ook zicht op de noden en de behoeften van de doelgroep.” 

Elk jaar organiseert de seniorenraad een activiteit voor alle 80-jarigen uit de gemeente.

Jaak Claes, secretaris Stekense seniorenraad

Hoe bereiken jullie een brede groep ouderen? 

Marlies: “Er zijn een aantal vrijwilligers waarop de raad een beroep kan doen bij het organiseren van activiteiten. Die vrijwilligers zijn vaak jongere senioren, die niet per se lid willen zijn van de raad, maar ons wel willen ondersteunen. En de leden plaatsten in de lokale krant (Gazet Van Stekene) al enkele artikels over de werking van de raad. Ook zo creëren ze bekendheid bij de jongere én oudere inwoners, en krijgen we zicht op hun noden en behoeften.” 

Rita: “En ook de noden van bewoners van woonzorgcentrum komen tot bij ons. We hebben een goede band met de seniorenverenigingen, en veel leden uit een vereniging zijn vrijwilliger in een woonzorgcentrum. Zo stromen de signalen van bewoners ook door tot in de seniorenraad.” 

Jaak: “En de verenigingen hebben ook goede contacten met thuiswonende ouderen.” 

De signalen komen dus vooral bij jullie terecht via verenigingen? 

Rita: “Grotendeels, maar niet volledig. Onlangs hebben we bijvoorbeeld zelf een bevraging afgenomen bij bewoners in het woonzorgcentrum. We wilden bijvoorbeeld te weten komen of zij wilden gaan stemmen, mochten ze de kans krijgen. En wat bleek? 80% wil bij de verkiezingen van 2024 zelf een stem uitbrengen. Bijgevolg hebben we een advies geschreven waarin we het lokaal bestuur vragen om een kiesbureau op te richten in het woonzorgcentrum. Zo kunnen ook bewoners van het woonzorgcentrum nog een stem uitbrengen.” 

Onlangs hebben we zelf een bevraging afgenomen bij bewoners in het woonzorgcentrum.

Rita Michielsen, voorzitter van de Stekense seniorenraad

Jaak: “De gemeente liet weten dat ze ons advies heeft ontvangen, en dat ze onze vraag voor het kiesbureau gaat bekijken. We lieten het lokaal bestuur ook weten dat de leden van de seniorenraad bereid zijn om dat kiesbureau in het woonzorgcentrum in goede banen te leiden. Wij willen ons opgeven als vrijwilliger, en de kieshokjes in het woonzorgcentrum openhouden.” 

Rita: “En in het kader van ons memorandum hebben we ook oudere inwoners bevraagd op de markt. In totaal hebben we met 280 mensen gebabbeld. Met al die signalen van ouderen zelf, kunnen we de adviezen in ons memorandum goed staven.” 

Jaak: “Ons memorandum wordt een sterk, schriftelijk dossier. Maar omdat de schepen op elke vergadering van de seniorenraad aanwezig is, stromen ook informele signalen goed door tot bij het lokaal bestuur. Formele adviezen schrijven is daarom niet altijd nodig. Ook informeel wordt er al snel iets aangekaart. En het bestuur neemt onze (in)formele adviezen altijd serieus. Dat motiveert ons om advies te blijven geven.”