Nieuwe ondersteuning voor inspraak in de eigen gemeente

Werking ouderenraden
Overname ISO en RPO

Sinds 2022 neemt de Vlaamse Ouderenraad de ondersteuning van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en de Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO’s) over. In die platformen wisselen lokale ouderenraden en ouderenverenigingen informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid. Daarmee komt er een nieuwe dynamiek, die moet leiden tot een sterkere inspraak op lokaal én Vlaams niveau. 

Ouderen geven lokaal beleid mee vorm

Alle onderzoek toont aan dat je nabije omgeving belangrijk is, zeker naarmate je ouder wordt. Hoe bruisend is het leven er? Nodigt ze uit om te bewegen en contacten te leggen? Is er openbaar vervoer dat je brengt naar waar je moet zijn? Welke mogelijkheden zijn er wanneer je woonnoden veranderen? Het zijn stuk voor stuk zaken die een impact hebben op je levenskwaliteit. En net daarom is het belangrijk dat ouderen een plaats rond de lokale beleidstafel krijgen.

Maar die inspraak waarmaken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zijn er RPO’s. Platformen waar vrijwilligers die lokaal actief zijn, ideeën, ervaringen, voorbeelden uit de eigen gemeente en signalen uitwisselen met ouderen uit andere gemeenten. De Vlaamse Ouderenraad biedt sinds enkele jaren ook vormingen aan in de RPO’s.

Die verschillende RPO’s komen per provincie samen in de ISO’s. Van daaruit spelen ze relevante signalen door naar het Vlaams ouderenbeleid, en zorgen ze ervoor dat de juiste info ook terugkeert naar het regionaal en lokaal niveau

Vlaamse Ouderenraad zorgt voor begeleiding

Door de afbouw van de bevoegdheden van de provincies, werd de ondersteuning van de RPO’s en ISO’s in 2018 ondergebracht bij de Vlaamse overheid. Maar sinds 2022 brengt Vlaams minister Wouter Beke die begeleiding onder bij de Vlaamse Ouderenraad. Zo worden de krachten rond de inspraak van ouderen voortaan gebundeld onder één dak. Die verschuiving creëert positieve veranderingen en mogelijkheden voor de toekomt.

Eerst en vooral zullen noden, signalen en goede praktijken vanop het lokale niveau rechtstreeks kunnen doorstromen naar het beleidswerk op Vlaams niveau, naar de Vlaamse regering en naar het Vlaams Parlement. In omgekeerde richting komt er veel meer ondersteuning op maat, waarbij de nieuwe regionale medewerkers voortaan deel uitmaken van een breder geheel dat continu focust op inspraak van ouderen en goed ouderenbeleid.

Deze overheveling creëert tot slot eindelijk een structurele oplossing voor de ondersteuning van de RPO’s en ISO’s. Daardoor kan alle aandacht nu gaan naar de uitdagingen rond de inspraak van ouderen. Zowel in de nasleep van de coronacrisis, als in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024!

Meer weten over deze nieuwe rol voor de Vlaamse Ouderenraad? Hou dan zeker de website van de Vlaamse Ouderenraad en ons magazine Actueel in de gaten.