Oostendse seniorenadviesraad en jeugdraad: “Wij willen generaties samenbrengen en de leeftijdskloof dichten. Niet alleen tussen adviesraden, maar ook in de stad zelf”

Werking ouderenraden
SARO en jeugdraad

© Pexels

Om de draagkracht van de Oostendse seniorenadviesraad (SARO) te versterken, werkt de SARO sinds kort samen met de jeugdraad. Zowel de leden van de jeugdraad, als de leden van de SARO vertellen ons waarom die samenwerking zo’n meerwaarde is. 

Wanneer is de samenwerking tussen de seniorenadviesraad en de jeugdraad ontstaan? 

Michel De Wit, beleidsdeskundige seniorenbeleid: “Sinds een paar jaar heeft de stad Oostende een participatieambtenaar, die de samenwerking tussen de stad, de ambtenaren en de adviesraden bevordert. Het Overleg Adviesraden Oostende (OAO), waarop de ambtenaar steevast aanwezig is, is daarvoor een goed kanaal. Op dat overleg komen alle adviesraden samen om onderling uit te wisselen. Het OAO is opgericht in de schoot van de cultuurraad. De cultuurraad en hun secretaris zijn dan ook de trekkers van dit overlegplatform.” 

“Het doel van het OAO? De samenwerking tussen adviesraden te verbeteren. En met succes, want een dik jaar geleden raakten de leden van de SARO en de leden van de jeugdraad aan de praat op het OAO. Het viel ons op dat we veel overlap hadden in thema’s waarrond we werkten, waarop we beslisten om vaker met elkaar uit te wisselen.” 

Roos Deventer, voorzitter werkgroep Seniorenbeleid: “Klopt. Er zijn heel wat thema’s die zowel voor ouderen als voor jongeren interessant zijn. Denk maar aan veiligheid, mobiliteit, wonen, toegankelijkheid en openbaar domein. We hebben lang gedacht dat die thema’s enkel voor ouderen relevant waren, maar eigenlijk zijn die even belangrijk voor jongeren. Een obstakel- en drempelvrij fietspad? Daar heeft iedereen baat bij.” 

Sara Zajc, bestuurslid bij de jeugdraad: “Dat we raakvlakken hebben, is ook niet zo gek. We leven tenslotte samen in dezelfde maatschappij, en hebben dezelfde bekommernissen. En sommige zaken bekijken we vanuit een ander perspectief, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke noden en behoeften.” 

Er zijn heel wat thema’s die zowel voor ouderen als voor jongeren interessant zijn.

Roos Deventer, voorzitter werkgroep Seniorenbeleid in Oostende

Rond welke zaken plannen jullie samen te werken? 

Sara: “Er is een plan om enkele punten in ons memorandum gemeenschappelijk te schrijven. Want verschillende punten die door de jeugdraad interessant zijn, zijn ook voor ouderen relevant. En als we met twee raden dezelfde punten aanhalen, toont dat het belang van die punten aan beleidsmakers.” 

Michel: “We pleiten bijvoorbeeld voor veilige schoolomgevingen. Aan de schoolpoort staan er vaak grootouders. Maar ook de jeugd passeert er. De schoolomgeving optimaliseren is dus duidelijk een gemeenschappelijk doel.” 

Quinten Heuvicq, voorzitter van de jeugdraad: “Dit jaar werkt de jeugdraad rond het thema toegankelijkheid. Een topic waar we de SARO als belangrijke partner zien. We maakten bijvoorbeeld een vragenlijst op rond dit thema, om te verspreiden bij de inwoners. We hebben die vragenlijst ook aan de seniorenraad bezorgd, met de vraag of zij aanvullingen hadden. En het doel is dat we de vragenlijst samen gaan overhandigen aan jongeren, ouderen, volwassenen, mantelzorgers en bewoners van woonzorgcentra. Met de input die we zullen krijgen van de inwoners, hopen we het beleid te beïnvloeden.”  

Roos: “En de werkgroep Wonen van de SARO wil dit jaar het woonbeleid van de stad aanpakken. Ook daarvoor hebben we interesse in een samenwerking met de jeugdraad. Want ouderen wonen bijvoorbeeld vaak te lang in een grote, onaangepaste woning. En jongeren op hun beurt ervaren een tekort aan woningen in de stad. En ook de betaalbaarheid van woningen is zowel voor jongeren als ouderen interessant.” 

Francine Gombert, voorzitter van de SARO: “Dat we zoveel gemeenschappelijke punten hebben, vind ik echt positief. Als we binnenkort met gemeenschappelijke adviezen naar buiten komen, zal de impact van die adviezen veel groter zijn. Ik ben er zeker van dat onze samenwerking een positief effect zal hebben op ons beleidswerk.” 

Quinten: “Klopt. Hoe meer raden elkaars werk steunen en mee verspreiden, hoe meer draagkracht we zullen hebben.” 

Ik ben er zeker van dat onze samenwerking een positief effect zal hebben op ons beleidswerk.

Francine Gombert, voorzitter van de SARO

Hoe is de band tussen de leden van de SARO en de jeugdraad? 

Francine: “Goed (lacht). Nee, echt. Het klikt tussen de ouderen en de jongeren. We hebben respect voor elkaar, en we leren enorm veel van elkaar bij.” 

Michel: “Als je wilt samenwerken, moet je je natuurlijk flexibel opstellen. De SARO vergadert vaak overdag, maar de jeugdraad vergadert ’s avonds. Want de vrijwilligers van de jeugdraad studeren nog, of zijn overdag aan het werk. Maar voor ons is het geen enkel probleem om ons ritme wat aan te passen als we een vergadering plannen met elkaar.” 

Quinten: “Onlangs hebben we vergaderd in de cafetaria van het stedelijk zwembad. Die vergadering verliep erg goed. We hebben toen gebabbeld over mobiliteit en toegankelijkheid.” 

Staan er ook samenwerkingen met andere raden op de planning? 

Michel: “Wij zetten momenteel vooral in op een goede samenwerking met de stadsdiensten. Als we met verschillende ambtenaren en beleidsmakers een goede band krijgen, kan dat bevorderlijk zijn voor de doorstroming van informatie tussen de raad en het lokaal bestuur.” 

Roos: “Op het volgende OAO gaan we zeker de vraag stellen aan andere adviesraden, om ook mee te schrijven aan gemeenschappelijke memorandumpunten. Toegankelijkheid is bijvoorbeeld een thema waar ook de sportraad en de cultuurraad baat bij kunnen hebben. We merken trouwens dat samenwerkingen tussen raden in steden en gemeentes in de buurt, nog nergens bestaan. We zijn op dat vlak vrij uniek. Veel raden beseffen niet dat ze gemeenschappelijke punten hebben. Wij hopen echt generaties samen te brengen, en de leeftijdskloof te dichten. Niet alleen tussen adviesraden, maar ook in de stad zelf.” 

Francine: “De stad juicht die samenwerking tussen de SARO en de jeugdraad trouwens echt toe. Dat was ook te verwachten, want door een participatieambtenaar aan te stellen, hoopte de stad de werking van de adviesraden te optimaliseren en samenwerkingen mogelijk te maken.”