Deze 'checklist leeftijdsvriendelijke gemeenten' is een instrument om de leeftijdsvriendelijkheid van de gemeente globaal in kaart te brengen.

lees meer

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten en realisaties in het zevende werkjaar sinds de
lancering van Vlaamse Ouderenraad ∙ Lokaal.

lees meer

2020-2021 was het eerste werkjaar van de tweede erkenningsperiode van Vlaamse Ouderenraad- Lokaal. Met vaste waarden, maar ook met enkele nieuwigheden.

lees meer

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten en realisaties in het vijfde en laatste werkjaar van de eerste erkenningsperiode sinds de lancering van Vlaamse Ouderenraad Lokaal. We overlopen ook een aantal mijlpalen van de voorbije 5 jaar.

lees meer

Aan de hand van een barometerbevraging tracht Vlaamse Ouderenraad · Lokaal regelmatig zicht te krijgen op de werking, ondersteuning en toekomstwensen van de lokale ouderenraden. Ook in 2019 deden we een bevraging. Dat was een bijzonder jaar met veel vernieuwing.

lees meer

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal neemt al 4 jaar initiatieven die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. 

lees meer

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bevroeg voor de derde keer de lokale ouderenraden. Deze keer over het werkingsjaar 2017.  De resultaten van deze bevraging ontdek je in het barometerrapport waarin zowel de werking, ondersteuningsnoden als toekomstwensen van lokale ouderenraden worden belicht.

lees meer

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal kan terugblikken op een geslaagd derde werkjaar. Er werden heel wat initiatieven opgezet die lokale ouderenraden nog beter ondersteunen in hun werking. Dit jaarverslag geeft je een overzicht van de realisaties in het derde werkjaar.

lees meer

In 2017 bevroeg Vlaamse Ouderenraad · Lokaal de lokale ouderenraden in Vlaanderen voor de tweede keer. Over hun werking, de ondersteuning waarvan ze gebruik maken en hun toekomstige plannen en noden. De resultaten van deze barometer ontdek je in dit rapport.

lees meer

De Vlaamse Ouderenraad werkte in 2016 een nieuwe visietekst uit rond de beleidsparticipatie van ouderen, aangevuld met een specifiek luik toegespitst op de rol van de lokale ouderenraden.

lees meer