Seniorenraad district Antwerpen: “Dankzij de hervorming schrijven we veel meer adviezen”

Werking ouderenraden
Adviesverlening

© Fotodatabank Vlaamse Ouderenraad

De seniorenraad van district Antwerpen besliste recent om te hervormen. Want hoewel de raad veel leden telde, waren er maar weinig leden die actief deelnamen aan vergaderingen. Bovendien stroomden er weinig noden van de oudere inwoners door naar de raad. Daar moest verandering in komen. Wat die verandering inhoudt, dat leggen Arlette van Assel, voorzitter van de seniorenraad, Ferre Weustenraad, ondervoorzitter van de seniorenraad en Tom Van den Borne, schepen van senioren ons uit.  

Hoe is de seniorenraad van district Antwerpen opgebouwd? 

Arlette: “Tot voor kort bestond onze seniorenraad uit een veertigtal leden. En we werkten ook met commissies, zoals zorg, vrije tijd en wonen. Maar die structuur beantwoordde niet aan onze noden. Het schrijven van adviezen ging bijvoorbeeld moeizaam, omdat het bijna onmogelijk was om veertig leden op regelmatige basis samen te krijgen. En daardoor kon een advies nooit snel goedgekeurd worden.” 

“Mede daardoor werd er beslist om te hervormen. De huidige raad bestaat uit een kerngroep met acht leden, de schepen en de ambtenaar. De kerngroep schrijft adviezen en onderhoudt het contact met het lokaal bestuur. En daarnaast hebben we ook wijkgroepen en themagroepen. Die wijkgroepen werken echt op het terrein. Zij staan dicht bij de mensen en vangen de meeste signalen op. De themagroepen komen samen over actuele, specifieke thema’s.” 

Ferre: “Die nieuwe structuur is nog volop in opbouw. We hopen dat door met wijkgroepen en themagroepen te werken, we makkelijker signalen zullen oppikken van inwoners. Want in district Antwerpen wonen er zo’n 40 000 senioren. Het is onmogelijk om al hun noden en behoeften te capteren. Per wijk is er daarom een groepje van een 5-tal senioren dat die signalen tot bij de seniorenraad zal brengen. En duikt er een probleem op over een specifiek topic? Dan zal een open themagroep zich daarover buigen.” 

Tom: “Veel leden uit onze vorige structuur hadden geen interesse om nog een langdurig engagement op te nemen. Door met themagroepen te werken, kunnen mensen een tijdelijk engagement aangaan. Die themagroepen beantwoorden op die manier dus aan de wens van de huidige generatie ouderen.” 

Die wijkgroepen werken echt op het terrein. Zij staan dicht bij de mensen en vangen de meeste signalen op.

Arlette van Assel, voorzitter van de seniorenraad district Antwerpen

Vertegenwoordigt de raad de belangen van alle Antwerpse inwoners? 

Tom: “Nee. De seniorenraad van district Antwerpen verdedigt enkel de belangen van de inwoners van het district Antwerpen. Daarom is onze raad ook niet bevoegd voor alle thema’s. Wij hebben bijvoorbeeld geen bevoegdheid rond zorg, dat is een bevoegdheid van de stedelijke seniorenraad. Antwerpen heeft 9 districten. Van elk district is er iemand vertegenwoordigd in de stedelijke seniorenraad. Op die manier stromen signalen uit de districten door naar de stad, en omgekeerd.” 

Ferre: “We zien onszelf ook niet als ‘vertegenwoordigers van de senioren’. We zijn tenslotte niet verkozen. We komen wél op voor de belangen van alle senioren in ons district. We zijn ervaringsdeskundigen. Bovendien hebben sommige leden van de raad een achtergrond in de zorg, anderen in mobiliteit, nog anderen in financiën. Dankzij ieders deskundigheid heeft de seniorenraad heel wat expertise.” 

Tom: “De seniorenraad is divers. De leden hebben een verschillende expertise. En sommige leden zijn 60-plus, andere 80-plus. Sommige zijn afgevaardigd uit een vereniging, andere zijn onafhankelijk. Maar één iets hebben ze met elkaar gemeen: ze handelen in belang van de inwoners.” 

Door met themagroepen te werken, kunnen mensen een tijdelijk engagement aangaan. 

Tom Van den Borne, schepen van senioren district Antwerpen

De hervorming is nog volop bezig. Zijn er al knelpunten naar boven gekomen? 

Arlette: “Nieuwe leden aanwerven. Onlangs organiseerde de seniorenraad een bijeenkomst rond valpreventie. Er waren 12 mensen aanwezig op die bijeenkomst, waarvan een 4-tal aanwezigen al lid waren van de raad. De 8 andere mensen informeerde ik over de seniorenraad, in de hoop dat ze interesse hadden om zich bij ons te voegen. Maar niemand heeft daarna nog iets van zich laten horen. Dat stelde mij echt teleur.” 

Tom: “Klopt. Al zie ik daar ook wel de mogelijkheden van onze wijk- en themagroepen. Beide groepen staan dichter bij de burger dan de seniorenraad. Dankzij die groepen zullen we dus makkelijker potentiële leden leren kennen. Al zal de toekomst dat nog moeten uitwijzen.” 

En hoe verloopt de adviesverlening met de nieuwe structuur? 

Tom: “Goed. De kerngroep is nu bevoegd voor het schrijven van adviezen. Dat wil dus zeggen dat een advies niet meer voorbij 40 leden moet passeren, vooraleer het kan worden goedgekeurd. Dat is een hele verademing (lacht). Sinds de hervorming hebben we dan ook al een pak meer adviezen gekregen dan voordien.” 

Ferre: “De schepen en de seniorenconsulent zijn nu ook steevast aanwezig op onze vergaderingen. Dat zorgt ervoor dat het zelfs niet altijd nodig is om een advies te schrijven. Zowel de schepen als de consulent horen op een vergadering wat er leeft bij de doelgroep. Welke noden er zijn. Op welke drempels de doelgroep botst. De schepen en consulent voelen de behoeften van de ouderen dus al aan, voor er een advies geschreven is.” 

Tom: “We betrekken de seniorenraad ook wanneer we een beweegdag organiseren. Of een nieuwe sportdag plannen. De leden bekijken de programma’s mee en beslissen mee over de offertes die we krijgen. Omdat onze band goed is, kunnen we altijd kort op de bal spelen. Maar vaak is een formeel advies wel waardevol. Een advies toont aan dat een thema echt belangrijk is voor de raad. Via een formeel advies gaat het soms sneller om iets in gang te zetten dan via een informeel advies. Een advies kan dus een goede basis zijn bij een beleidsbeslissing.” 

Arlette: “Op elk advies dat we geven, of het nu formeel of informeel is, krijgen we bovendien een antwoord. Soms positief, soms negatief. En dat antwoord communiceren wij altijd door naar de leden van de raad. Dat zorgt ervoor dat de verstandhouding tussen de schepen en de raad goed zit. Er is nooit onrust, er zijn geen onduidelijkheden en er is geen chaos. Alle communicatie gebeurt open, eerlijk en met respect voor elkaar.” 

De schepen en consulent voelen de behoeften van de ouderen al aan, voor er een advies geschreven is.

Ferre Weustenraad, ondervoorzitter van de seniorenraad district Antwerpen