100 inspirerende praktijkvoorbeelden van en voor lokale ouderenraden

Werking ouderenraden
inspiratie lokale ouderenraden

Nam je al eens een kijkje in onze inspiratiedatabank? We verzamelden er intussen al meer dan 100 initiatieven van lokale ouderenraden. Van memoranda, over knelpuntenwandelingen, tot bevlogen samenwerkingen. Als je op zoek bent naar inspiratie voor jouw lokale ouderenraad, vind je er zeker een boeiend idee. We grasduinden zelf nog eens door alle praktijkvoorbeelden en lichten er alvast enkele uit.

De stem van ouderen weerklinkt in het AZ Nikolaas

De meeste ouderen moeten minstens af en toe in het ziekenhuis zijn. Ze bezoeken er familie en vrienden, gaan er op controle bij een specialist of worden er opgenomen voor een behandeling. Toch is een bezoek aan het ziekenhuis voor ouderen vaak een grote uitdaging. Om de ouderenwerking in het ziekenhuis kracht bij te zetten ging het AZ Nikolaas in zee met de lokale ouderenraad van Beveren. Samen zoeken ze uit hoe het ziekenhuis getransformeerd kan worden in een ouderenvriendelijke omgeving.

“Met een aantal collega’s dachten we na over hoe we de ouderenwerking in het ziekenhuis kracht konden bijzetten. In onze zoektocht botsten we op een model uit het buitenland: het Senior Friendly Hospital. In het Nederlands, een ouderenvriendelijk ziekenhuis,” licht Kenny De Cuyper, de trekker vanuit het AZ Nikolaas toe. “We wilden hier graag ook ouderen zelf bij betrekken. In de lokale ouderenraad vonden we de ideale partner.” “Als lokale ouderenraad waren we meteen enthousiast om hieraan mee te werken,” vult Bernice De Maeyer, voorzitster van de lokale ouderenraad, aan. “We willen natuurlijk dat het ziekenhuis zo goed mogelijk aansluit op de noden van de patiënten. En we hoopten zo de drempel voor ouderen om naar het ziekenhuis te gaan voor consultaties en behandelingen te verlagen.”

“We hebben een rondleiding gekregen door het ziekenhuis, we mochten er op bezoek als mystery guests en we zijn ook betrokken bij de werkgroep die de ouderenvriendelijke omslag in het ziekenhuis probeert waar te maken. Het geeft een goed gevoel dat het ziekenhuis openstaat om te luisteren naar de ervaringen van ouderen,” vertelt Bernice. “Uit die samenwerking kwamen enkele interessante suggesties die we zo veel mogelijk in de praktijk proberen brengen. We voorzien nu bijvoorbeeld enkele parkeerplaatsen voor ouderen aan de ingang van het ziekenhuis en we werkten onze communicatie bij. Je kunt natuurlijk niet alles van de ene op de andere dag veranderen. Maar we zijn alvast enthousiast over deze eerste stappen richting meer cliëntparticipatie.”

"Ouderen zijn soms een vergeten groep, er wordt niet meer naar ons geluisterd. Maar nu kregen we een plek in de werkgroep en mochten we onze ervaringen delen."

Ook de lokale ouderenraad is erg positief over de samenwerking. “Het was op zich al fijn dat we het ziekenhuis in onze buurt beter leerden kennen. Voor ons was het bovendien een kans om ook eens onze visie op goede zorg in het ziekenhuis te geven. Ouderen zijn soms een vergeten groep, er wordt niet meer naar ons geluisterd. Maar nu kregen we een plek in die werkgroep en mochten we onze ervaringen delen.” Of en hoe het traject verdergaat is, onder andere door de coronacrisis, onduidelijk. Bernice stelde het project alvast voor tijdens een samenkomst van het Regionale Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO). "De lokale ouderenraden die daar aanwezig waren, waren erg enthousiast. Misschien kunnen andere lokale ouderenraden zelf wel toenadering zoeken bij een ziekenhuis in hun buurt om samen zo’n participatietraject op te starten?”

Meer weten? In onze rubriek 'In de kijker' vind je een uitgebreid interview met de initiatiefnemers. 

Adviesraad 55+ wil Genkse ouderen doen bewegen

De Adviesraad 55+ werkte het adviesplan ‘Genk stapt’ uit. Het plan roept de stad Genk op om ouderen meer te motiveren om te bewegen en om meer aandacht te hebben voor hun gezondheid, algemeen welzijn en sociale contacten. Het adviesplan stelt voor om een campagne op te zetten die de Genkse ouderen uitdaagt om meer deel te nemen aan sportactiviteiten.

De lokale ouderenraad onderzocht eerst wat er in Genk al gebeurde op het vlak van gezondheid. Vanuit die vaststellingen vertrok de raad om zijn adviesplan op te stellen. Er worden 20 concrete acties opgesomd die ouderen meer aan het bewegen zouden kunnen zetten. Hoewel de campagne zich in de eerste plaats zou richten op 55-plussers, maakt de lokale ouderenraad zich sterk dat elke Genkenaar er baat bij kan hebben. Zoals ze zelf zeggen: “Iedere deelnemer is er één gewonnen.”

Via 'Beestig Wijs' gaan ouderen op pad met een hond

Nadat een deel van de opbrengst van het Seniorenfeest aan het goede doel 'Beestig Wijs' werd geschonken, besloot de organisatie om iets terug te doen voor de ouderen van Kortenaken. Aan de ouderen die nog moeilijk het huis uitkomen en weinig sociale contacten hebben, brengen zij een bezoek met een hond voor een knuffelmoment of een wandeling.

Kunst in de Zorg

Met het project 'Kunst in de Zorg' zet de ouderenraad van Dilbeek zijn schouders onder een innovatief project dat de band tussen de verschillende woonzorgcentra in de gemeente wil versterken. Een reizende tentoonstelling bezocht de 8 woonzorgcentra van de gemeente om uiteindelijk te belanden in een splinternieuw woonzorgcentrum dat momenteel nog in opbouw is.

Het project ging van start met een zoektocht naar geïnteresseerde amateurkunstenaars. Via de gemeentelijke nieuwsbrieven, het gemeentelijk informatieblad en oproepen bij verschillende ouderenverenigingen werden kunstenaars warm gemaakt om een werk in te zenden voor de tentoonstelling.

Het idee voor het project ontstond in de schoot van de ouderenraad. Er was al sprake van een mooie samenwerking met en tussen de centra, maar de tentoonstelling was een ideale manier om de bestaande band nog te versterken.

Samenwerking lokale adviesraden

De ouderenraad van Zottegem neemt het devies ‘samen sta je sterker’ ter harte en werkt samen met de raad voor personen met een beperking aan een toegankelijker Zottegem. De voorbije jaren stelden de raden samen een advies op rond de toegankelijkheid van ontmoetingscentra en organiseerden ze een knelpuntenwandeling in het centrum van Zottegem. Ook ijveren ze samen voor de verhoging van de perrons van het station en vragen ze inspraak in de heraanleg van de winkelstraat.

Seniorenparagraaf Berchem

Op initiatief van de ouderenraad voerde het Antwerps district Berchem een seniorenparagraaf in. Dit houdt in dat de raad standaard op de hoogte gebracht wordt van geplande wegenwerken en bovendien steeds de kans krijgt om advies te geven.
Het districtsbestuur waardeert de adviezen van de ouderenraad en houdt er ook rekening mee.

De ouderenraad geeft ook op eigen initiatief advies over de openbare ruimte. Zo merkte de raad op dat er niet aan elk bushokje plaats voorzien is om je fiets achter te laten. Ze lijstten de betreffende bushokjes op en overhandigden dit advies aan de gemeenteraad. Het advies van de raad werd gedeeltelijk opgevolgd. Op een aantal plaatsen werden er fietsbeugels geplaatst, op andere plaatsen bleek dat niet mogelijk.

 

Grasduin door de volledige databank.