"De samenvoeging van de welzijnsraad en ouderenraad geeft ons meer slagkracht"

Werking ouderenraden
Bierbeek

© Pexels

De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om als lokale ouderenraad de stem van ouderen te vertolken. En dat zo’n nieuwe manier van werken positief kan uitdraaien, bewijst de lokale ouderenadviesraad van Bierbeek. In 2019 werden de ouderenraad en de welzijnsraad samengevoegd. “Zo hebben we meer draagkracht”, klinkt het bij Pol Vanden Bempt, voorzitter van de welzijns- en ouderenraad.

Waarom is ervoor gekozen om de ouderenraad en de welzijnsraad samen te voegen?

Vanden Bempt: “Ik was jarenlang actief als gemeenteraadslid en als OCMW-raadslid. Toen onze schepen van Welzijn negen maanden niet kon werken, heb ik hem tijdelijk vervangen. Als vervangend schepen volgde ik vergaderingen van de seniorenraad mee, én vergaderingen van de welzijnsraad. Het viel me toen al op dat veel thema’s uit beide raden overlapten. Het leek me interessant om over de grenzen heen samen te werken om meer slagkracht te hebben. Bovendien had zowel de welzijnsraad als de seniorenraad een tekort aan leden. En omdat beide raden vrij klein waren, hadden ze elk apart weinig draagkracht. Toen ik opperde om beide raden samen te voegen, stemden de leden van de raden daarmee in. In 2019 werden de nieuwe statuten goedgekeurd door de gemeenteraad, en gaan we dus door het leven als de welzijns- en ouderenraad Bierbeek. De leden verkozen mij als voorzitter."

“De raad telt een twintigtal leden. De meeste zijn 65-plus, maar er zijn ook jongere leden. Iedereen die wil, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de welzijns- en ouderenraad. Ook afgevaardigden uit welzijns- en ouderenverenigingen maken er deel van uit. Net zoals een aangewezen ambtenaar en de bevoegde schepen.”

Jullie welzijns- en ouderenraad bestaat ook uit werkgroepen. Kan je dat even toelichten?

Vanden Bempt: “Klopt. Zo’n ad hoc werkgroep wordt opgericht wanneer er een nood is. Een werkgroep komt altijd samen over een specifiek thema. Momenteel is er bijvoorbeeld een ad hoc werkgroep die samenkomt over het memorandum voor de verkiezingen van 2024. En we hebben ook een werkgroep die zich bezighoudt met toegankelijkheid. Om deel uit te maken van zo’n werkgroep, moet je moet geen lid zijn van de welzijns- en ouderenraad. Iedereen die interesse heeft in het thema van de werkgroep, mag zich kandidaat stellen.”

“Wanneer we een project op poten zetten, vragen we ook altijd input van de Bierbeekse inwoners. Zo hebben we recent een zitbankenproject in het leven geroepen. De bedoeling is dat er in Bierbeek overal binnen een straal van 400 meter een zitbank te vinden is. Het liefst staan die zitbanken op nuttige plaatsen, zoals aan een bushokje. Of op een plek met een mooi uitzicht. Voor dat project plaatsten we een oproep in het gemeenteblad. Inwoners van Bierbeek konden ons laten weten op welke plekken in de gemeente er zeker een zitbank moest komen. Die burgerparticipatie vinden we erg belangrijk.”

We noemen onszelf bewust een welzijns- én ouderenraad, wat wil zeggen dat we ons zowel over welzijnsthema’s als thema’s die relevant zijn voor ouderen buigen.

Heb je het gevoel dat de stem van ouderen voldoende gehoord wordt in de welzijns- en ouderenraad?

Vanden Bempt: “Zeker en vast. We noemen onszelf ook bewust een welzijns- én ouderenraad, wat wil zeggen dat we ons zowel over welzijnsthema’s als thema’s die relevant zijn voor ouderen buigen. Veel thema’s overlappen. Zo werken we bijvoorbeeld samen aan projecten over mantelzorg. Of aan acties die eenzaamheid in de gemeente aanpakken. Of aan initiatieven rond geestelijke gezondheidszorg. Maar ook thema’s als wonen, participatie en mobiliteit verliezen we niet uit het oog.”

“Wanneer er toch een thema behandeld moet worden dat enkel voor ouderen relevant is, roepen we een ad hoc werkgroep in het leven. Ook op die manier zorgen we ervoor dat de belangen van ouderen behartigd blijven. We hebben twee raden samengevoegd, en we zorgen ervoor dat beide doelgroepen zich gehoord blijven voelen.”

Vooraleer we de welzijns- en ouderenraad hebben opgericht, hebben we ons oor te luisteren gelegd in andere steden en gemeenten. We merkten toen op dat een samenvoeging van raden niet overal evident is.

“Vooraleer we de welzijns- en ouderenraad hebben opgericht, hebben we ons oor te luisteren gelegd in andere steden en gemeenten. We merkten toen op dat een samenvoeging van raden niet overal evident is. Of dat niet overal elke doelgroep zich gehoord voelt. En dat niet in elke raad alle thema’s worden meegenomen. Uit die gesprekken leerden we al snel wat we wel en niet moesten meenemen naar onze raad.”

Zijn er toekomstplannen voor de welzijns- en ouderenraad?

Vanden Bempt: “Op dit ogenblik worden de verenigingssubsidies verdeeld aan de hand van een subsidiereglement van de culturele raad. Dat houdt in dat erkende sociaal-culturele verenigingen aanspraak maken op werkings -en projectsubsidies. Die verenigingen krijgen ondersteuning op financieel en materieel vlak. Ze kunnen bijvoorbeeld voordelig gebruikmaken van de vergaderruimten van de gemeente.”

“De welzijns- en ouderenraad is niet erkend als culturele raad, omdat niet al onze activiteiten voldoen aan de voorwaarden. Maar omdat momenteel alleen de aangesloten verenigingen bij de culturele raad van die financiële en materiële voordelen genieten, willen wij er in de nabije toekomst voor zorgen dat ook de leden en verenigingen die vertegenwoordigd zijn in de welzijns- en ouderenraad, automatisch ondersteuning ontvangen. Dat willen we bekomen aan de hand van een aangepast subsidiereglement, dat meer rekening houdt met de activiteiten van de welzijns- en ouderenverenigingen.”

“Naast het inzetten op die erkenning, ligt de focus momenteel vooral op de opmaak van het nieuwe memorandum. Dat memorandum werken we uit met onze ad hoc werkgroep.”