Adviesraad 55+ Genk: “Door de werkgroep medioren in het leven te roepen, vinden ook jongere senioren aansluiting bij de raad”

Werking ouderenraden
Denkdag Genk

© Denkdag medioren en senioren in Genk

De adviesraad 55+ in Genk wil zowel jongere als oudere senioren bereiken. Daarom heeft de raad een werkgroep medioren in het leven geroepen. In die werkgroep zijn 55- tot 67-jarigen welkom. Hoe dat er in de praktijk aan toegaat? Dat vertellen diensthoofd Sociaal Welzijn en secretaris van de adviesraad 55+ Liliane Tielens, voorzitter van de adviesraad Jo Scheepers, en schepen van Senioren Sara Roncada. 

De seniorenadviesraad in Genk draagt de naam ‘adviesraad 55+’. Is dat een bewuste keuze? 

Liliane: “Ja. We stellen onze adviesraad open voor medioren én senioren. Mocht de raad ‘ouderenadviesraad’ heten, dan denkt een 55-jarige al snel dat hij niks aan die raad kan bijdragen. Door de raad ‘adviesraad 55+’ te noemen, voelen zowel 55-jarigen als 85-jarigen zich aangesproken.” 

“De adviesraad 55+ bestaat uit een dagelijks bestuur, een algemene vergadering en zeven werkgroepen. Het dagelijks bestuur, kortweg DB, kent een 16-tal leden, de algemene vergadering, kortweg AV, een 80-tal. Sommige leden zijn afgevaardigden van een medioren- of seniorenvereniging, andere leden zijn onafhankelijk. De zeven werkgroepen zijn eigenlijk themagroepen. De ene werkgroep focust zich op het thema wonen, een andere op het thema zorg & gezondheid en nog een andere op veiligheid & toegankelijkheid. Daarbij hebben we ook een werkgroep medioren. Die werkgroep richt zich specifiek op de jongere senioren. De voorzitters van de werkgroepen, zetelen allemaal in het DB.” 

Jo: “Tweemaal per jaar komen we bovendien samen met de voorzitters van alle medioren- en seniorenverenigingen uit de stad. Die vergaderingen zijn er gekomen op vraag van de verenigingen. De raad informeert de verenigingen over lopende projecten, en de verenigingen wisselen tijdens die vergaderingen uit met elkaar. De raad en verenigingen werken erg goed samen. Verschillende verenigingen organiseren bijvoorbeeld tal van activiteiten samen.” 

We vingen vaak signalen op van 50- tot 60-jarigen dat ze geen aansluiting vonden bij de adviesraad.

Liliane Tielens, secretaris van de adviesraad 55+ Genk

Waarom werd de werkgroep medioren opgericht? 

Liliane: “We vingen vaak signalen op van 50- tot 60-jarigen dat ze geen aansluiting vonden bij de adviesraad. De 55-jarigen vergaderden samen met mensen die hun moeder of vader konden zijn. En terwijl jongere senioren wilden werken rond thema’s als digitalisering en LGBTQI+, wilden oudere senioren het hebben over zingeving en levenseinde. Door de werkgroep medioren in het leven te roepen, vinden ook jongere senioren aansluiting bij de raad.” 

Jo: “De werkgroep medioren vergadert altijd ’s avonds, terwijl andere werkgroepen vaak overdag vergaderen. En organiseren we activiteiten die zowel voor medioren als senioren interessant zijn? Dan plannen we die activiteit altijd een keer ’s middags en een keer ’s avonds. Zo heeft iedereen de kans om erbij te zijn. Vanuit de werkgroep medioren is er ook een vlotte doorstroming naar andere werkgroepen, het DB en de AV.” 

Hoe verloopt de samenwerking met het lokaal bestuur en de ambtenaren? 

Jo: “Goed. Schrijven wij een advies? Dan krijgen we daar sowieso feedback op. En heel vaak wordt er ook écht iets met ons advies gedaan. Dat de lokale beleidsmakers ons waarderen, motiveert ons om door te blijven gaan.” 

“Onlangs wilde de raad iets opzetten rond het thema beweging. Wij signaleerden dat aan het bestuur, en het bestuur maakte direct geld vrij om het initiatief ‘Genk beweegt’ op poten te zetten. Dat initiatief was een samenwerking met de sportdienst en sportverenigingen. Samen organiseerden ze verschillende initiatielessen voor ouderen, rond verschillende soorten sporten. Het doel? Ouderen die een initiatieles leuk vonden, konden zich nadien aansluiten bij een sportvereniging. En er werden ook vriendschappen gesmeed. Mensen leerden elkaar op een initiatieles kennen, en sloten zich samen aan bij een sportvereniging. Een succesvol project dus, dat er nooit was gekomen zonder de steun van het lokaal bestuur.” 

Sara: “Ook het lokaal bestuur draagt de samenwerking met de adviesraad 55+ een warm hart toe. Wij willen niet enkel beleid maken voor mensen, maar ook mét mensen. En de adviesraad kent enkele geëngageerde leden, die waardevolle adviezen schrijven. De meeste punten die ze aanhalen, zijn uitvoerbaar. En is een punt toch niet realistisch? Dan koppelen we dat altijd terug aan de raad. Of we kijken samen wat er wel realiseerbaar is.” 

“Die formele adviezen zijn belangrijk: we kunnen er altijd naar teruggrijpen. En ze worden ook vaak door het volledige schepencollege gelezen. Af en toe zijn er ook informele adviezen. Ik probeer bijvoorbeeld regelmatig aanwezig te zijn op een vergadering van de raad. Zo vang ik signalen op, waar ik dan mee aan de slag ga zonder dat er een formeel advies is verschenen.” 

Jo: “Het schrijven van adviezen is en blijft het hoofddoel van de raad. We mijden bovendien nooit thema’s, en spelen liefst van al in op de actualiteit. Een advies dat we nu aan het schrijven zijn, gaat bijvoorbeeld over LGBTQI+. Hoe we zelf informatie over die actuele topics inwinnen? We leggen ons oor te luisteren bij Genkenaars die kennis en ervaring hebben over het thema. Recent schreven we een advies rond klimaat & duurzaamheid. Daarvoor werkten we samen met de schepen van duurzaamheid. En we gingen in gesprek met medewerkers bij het Heempark, een natuur-educatief centrum. Vinden we intern niet voldoende expertise? Dan kijken we extern. Voor het advies rond LGBTQI+ werken we momenteel samen met een Antwerpse organisatie die kennis en expertise heeft over dit topic.” 

Wij willen niet enkel beleid maken voor mensen, maar ook mét mensen.

Sara Roncada, schepen van Senioren in Genk

Is het moeilijk om nieuwe leden te vinden voor de raad en de werkgroepen? 

Sara: “Eigenlijk niet. De raad heeft nooit te weinig leden. Hoe dat komt? De raad krijgt veel zichtbaarheid in de stad. Wanneer er een advies wordt goedgekeurd, wordt daar bijvoorbeeld breed over gecommuniceerd. Zo weten alle inwoners wat de leden van de raad allemaal realiseren in Genk. Ook de dynamiek in de raad zit goed. Alle leden zijn positief en enthousiast. Doordat de inwoners van de stad aanvoelen dat de sfeer in de raad goed zit, is de bereidheid om lid te worden groot.” 

Liliane: “Elke twee jaar is er een opleiding tot mediorenconsulent en een opleiding tot seniorenconsulent. Tijdens die opleidingen laten we mensen onder andere kennismaken met de sociale kaart. Het doel van de opleiding? De opgedane kennis toepassen in de eigen omgeving, of tijdens vrijwilligerswerk. We informeren deelnemers tijdens die opleiding over de adviesraad. Geïnteresseerden stellen zich op die momenten vaak kandidaat om lid te worden van de raad of van een werkgroep. Ook dat is dus een manier om nieuwe leden aan te werven. En via ons seniorentijdschrift roepen we regelmatig op om lid te worden van onze raad. Bovendien kan iedereen zich dankzij de werkgroepen engageren enkel en alleen voor de thema’s waar hij of zij interesse in heeft.” 

Met ons advies over LGBTQI+ spelen we in op de actualiteit.

Jo Scheepers, voorzitter van de adviesraad 55+ Genk