Laat ons weten wat er leeft in jouw ouderenraad!

Werking ouderenraden
barometer ouderenraden

Via een barometerbevraging wil Vlaamse Ouderenraad · Lokaal elke twee jaar inzicht krijgen in de trends die leven bij lokale ouderenraden. In 2024 is het opnieuw zover. We lanceren een nieuwe bevraging. En deze keer staan de lokale verkiezingen centraal. Om zoveel mogelijk antwoorden te ontvangen, roepen we alle lokale ouderenraden op om onze bevraging in te vullen! We verlengen de deadline tot 1 april 2024.

Waarom een barometer? 

Een ouderenraad is een duurzaam kanaal om ouderen een stem te geven in het beleid. De Vlaamse Ouderenraad pleit er daarom al sinds jaar en dag voor om een lokale ouderenraad als structurele schakel te introduceren in het lokale participatiebeleid. 

Met de barometerbevraging wil de Vlaamse Ouderenraad de impact, noden en ervaringen van lokale ouderenraden over heel Vlaanderen in beeld brengen. We willen inzicht krijgen in de drempels waar raden tegenaan lopen, maar ook in de betekenisvolle rol die verschillende raden in hun regio opnemen.  

Lokale verkiezingen als focus 

Omdat we in oktober 2024 massaal naar de stembus trekken voor de lokale verkiezingen, focust deze barometerbevraging op de voorbereiding en de hersamenstelling van ouderenraden na de verkiezingen in 2024. Bovendien geven de resultaten richting aan de initiatieven die wij uitwerken om lokale inspraak te versterken.  

Doe mee 

Wil jij met jouw lokale ouderenraad, seniorenraad, adviesraad, welzijnsraad of 55-plus raad deelnemen aan onze barometerbevraging? Een ideaal moment om de vragenlijst in te vullen, is bijvoorbeeld een vergadering van je ouderenraad waarop alle betrokken partijen aanwezig zijn. Idealiter vullen leden van de raad, de bevoegde schepen en ambtenaar samen deze vragenlijst in. Zo krijgen wij een volledig zicht op de werking van jullie raad. 

Wij verwachten de ingevulde vragenlijst tegen 1 april 2024 (deadline verlengd). Gelieve per ouderenraad maar één ingevulde barometer aan ons te bezorgen. 

Online of offline 

Bij voorkeur vul je de vragenlijst online in via deze link. Neem je toch liever deel op papier? Bezorg de ingevulde vragenlijst dan per post aan: 

Vlaamse Ouderenraad vzw 
t.a.v. Nadia Denayer 
Prinsenstraat 8-10 
1000 Brussel 

Bekendmaking resultaten 

Later maken we de resultaten van de barometer bekend via ons magazine Actueel en via onze website en nieuwsbrief. 

Meer info 

Vragen? Stuur een mailtje naar lokaal@vlaamse-ouderenraad.be. 

In gesprek met de gemeente Lubbeek 

De ouderenraad van de gemeente Lubbeek is nu al van plan om de barometerbevraging in te vullen. En ook de bevoegde schepen en ambtenaar zullen bij het invullen van de bevraging aanwezig zijn. 

“Dankzij de barometer voelt de ouderenraad zich betrokken bij het beleidswerk. En de resultaten kunnen op hun beurt een gesprek op gang brengen tussen het lokaal bestuur en de raad. Bijvoorbeeld over de plaats die de ouderenraad inneemt in het lokaal ouderenbeleid. Het lokaal bestuur van Lubbeek streeft naar een permanente dialoog met de adviesraden. We steunen de ouderenraad dan ook tijdens het invullen van de barometerbevraging, en we zijn bereid om met de resultaten aan de slag te gaan.” 

Hugo Simoens, schepen van senioren in Lubbeek