Waarom ouderen betrekken bij het lokaal beleid?

Werking ouderenraden
Ouderen lokaal beleid

Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente maakt dit mogelijk. Wie anders dan ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.

Vlaamse ouderenraad stimuleert en ondersteunt

Sinds 2022 neemt de Vlaamse Ouderenraad de ondersteuning en begeleiding van de regionale uitwisselingsplatformen rond lokaal ouderenbeleid en inspraak van ouderen over van de Vlaamse overheid. Het decreet Lokaal Sociaal Beleid en het decreet Lokaal Bestuur zetten daarvoor de bakens uit. Specifiek voor ouderen is er het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen.

De werking van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) wordt ondersteund door de Vlaamse Ouderenraad. Daarin komen komen afgevaardigden van verschillende lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, seniorenconsulenten en schepenen uit verschillende Vlaamse gemeenten samen. De RPO's uit verschillende regio's komen bovendien samen in een Interregionale Stuurgroep (ISO), die we ook ondersteunen. In beide platformen wisselen de afgevaardigden informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid.

De Vlaamse Ouderenraad werkt bovendien nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

Kom hier meer te weten over de werking van RPO’s en ISO’s. 

Lokale ouderenraden spelen cruciale rol

Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. Sterke ouderenraden dragen bij aan een gedragen lokaal (ouderen)beleid, afgestemd op de noden en wensen van de doelgroep. Bovendien bouwen ze mee aan leeftijdsvriendelijke gemeenten.

We blijven overtuigd van ouderenraden als structureel kanaal, aangevuld met andere vormen van participatie, bijvoorbeeld op maat van specifieke doelgroepen, via projecten of ad hoc. Het gaat daarbij om meer dan inspraak. Heel wat ouderen zijn bereid om mee te denken en mee te doen. De Vlaamse Ouderenraad gelooft dan ook dat een sterke samenwerking tussen ouderenraad, ambtenaren en schepenen, tot een sterk lokaal ouderenbeleid kan leiden.

Waarom lokale ouderenraden onmisbaar zijn, lees je hier.

Neem contact met ons op

Karien Delie via 0472 86 12 00 of karien.delie@vlaamse-ouderenraad.be
Mitta Meurisse via 0472 61 30 58 of mitta.meurisse@vlaamse-ouderenraad.be