Welzijn & Sociaal contact
In Nieuwrode, een deelgemeente van Holsbeek, wonen veel mensen geïsoleerd. Nieuwrode is een landelijke gemeente, met slechts één buslijn en weinig openbare diensten. Het Zorgzame Buurtenproject Manteldorp wil via lokale activiteiten inwoners meer met elkaar verbinden. En het project hoopt dat buren ook kleine hulpvragen voor elkaar zullen beantwoorden. We gingen in gesprek met Linda Van Campenhout, verantwoordelijke van het Zorgzame Buurtenproject.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
132 Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel krijgen sinds maart 2022 ondersteuning van de Vlaamse overheid. Hoewel de ondersteuning normaalgezien na twee jaar afliep, besliste de Vlaamse regering om de ondersteuning van de lopende projecten te verlengen tot eind 2024. Wij zijn benieuwd wat goed loopt en welke drempels daarbij komen kijken. Kunnen de projecten bovendien blijven bestaan, wanneer de ondersteuning eindigt na 2025? Monica Wouters (Thomas More – Expertisecentrum Zorg & Welzijn) en Manon Steurs (Vrije Universiteit Brussel), allebei onderzoeker bij Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deden er onderzoek naar. Ann Clé vertelt er ons als projectcoördinator bij de Koning Boudewijnstichting (KBS), dat instond voor de ondersteuning van de Zorgzame Buurten, meer over.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Rond 2014 werden in Pelt de eerste stappen gezet naar het opbouwen van een Zorgzame Buurt. Twee jaar geleden diende de gemeente het initiatief in als pilootproject Zorgzame Buuten. Het project wil noden van 65-plussers beter detecteren en mensen met een kwetsbaarheid tijdig toeleiden naar diensten, vertellen Jana Gorissen, coördinator lokale dienstencentra en Els Kuppens, schepen van Welzijn en Ouderenbeleid in Pelt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Twee jaar geleden diende Sant’Egidio, een internationale Christelijk geïnspireerde organisatie in Antwerpen, een aanvraag in voor een Zorgzame Buurtenproject. Het project Leve De Ouderen! wil eenzaamheid bij thuiswonende ouderen aanpakken. Tijan Njie, lokaal coördinator Leve De Ouderen! vertelt er ons meer over.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een onderzoek naar hoe lokale besturen eenzaamheid aanpakken. Stad Gent nam aan dat onderzoek deel. De stad heeft een vrij unieke werking rond eenzaamheid, aangezien ze al twee jaar een Regisseur Eenzaamheid & Sociaal Isolement in dienst heeft: Nuriël Milleville. Hij analyseert sinds maart 2021 alle eenzaamheidsprojecten die Gent heeft, en versterkt ze waar nodig.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Leuven zie je al meer dan 20 jaar senioreninspecteurs in het straatbeeld. Hun taak? De ouderen in de stad leren kennen, hen een luisterend oor bieden én hun hulpvragen oplossen. Maar wat is het verschil tussen een senioreninspecteur en een wijkinspecteur? Slagen de inspecteurs erin om het vertrouwen van de oudere inwoners te winnen? En met welke vragen kloppen de burgers bij hen aan?  
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Buurtzorg 2.0, het Zorgzame Buurtenproject van Knokke-Heist, zet in op vroege detectie van hulp- en zorgvragen. Het project richt zich op alle mensen die in de gemeente wonen, leven en werken. Want het zorg- en ondersteuningsaanbod? Dat bestaat al. Alleen vinden mensen de weg ernaartoe niet.  
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Vorig jaar ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met Jone Van Tulden en Lieke Smits, projectleiders van ‘Naar een leeftijdsvriendelijk Bevel’. Het Zorgzame Buurtenproject in de Nijlense deelgemeente is een verlengde van 'Buurtzorg De Geburen', een samenwerking tussen de gemeente en het lokaal dienstencentrum om thuiswonende ouderen met de juiste zorgorganisaties in contact te brengen. Vandaag zijn we een jaar later. We gaan opnieuw met de projectleiders in gesprek, om te horen wat het project ondertussen in gang heeft gezet.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Woonzorgcentrum Sint-Mathildis in het Antwerpse Boechout slaagt er maar moeilijk in om verbinding te maken met de buurt. Daarom sloeg het woonzorgcentrum de handen in elkaar met het lokaal bestuur. Het Zorgzame Buurtenproject ‘van eiland naar wij-land’ werd geboren. Het doel? Verbinding maken met de buurt en een sterk partnernetwerk opbouwen in de gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een jaar geleden ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met Barbara Roels en Isa Veys, het team achter De Zorgmantel. Dat is het Zorgzame Buurtenproject van Leiehome, een WZC gelegen in Drongen-Baarle. Met de Zorgmantel wil het WZC vereenzaming aanpakken bij thuiswonende ouderen in een kwetsbare situatie. En dat via ontmoetingen. Vandaag vragen we de initiatiefnemers om de balans op te maken.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Midden 2022 lanceerde de Vlaamse overheid een oproep om verschillende Zorgzame Buurtenprojecten te ondersteunen. Meer dan een jaar later polst de Vlaamse Ouderenraad bij vier gekozen projecten hoe het ondertussen gaat met hun Zorgzame Buurt. Wat heeft de buurt al verwezenlijkt? Botste het project op drempels? En wat zijn de toekomstplannen?  
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Krantenartikels, radio-interviews, filmpjes, sociale media, … Begin maart 2023 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad met succes de campagne 'Bepaal je eigen verhaal'. Met die campagne trapt de Vlaamse Ouderenraad het debat over de toekomst van de ouderenzorg op gang. Met een megafoon voor ouderen zelf. Want voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien, en tegelijk voelen zij zich daarover niet gehoord. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. Samen met de groep waar het om gaat. Maak kennis met ‘Bepaal je eigen verhaal’!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Voor de derde keer op rij komen er in Gent een twintigtal leden van ouderenraden, schepenen en ambtenaren samen. Allemaal zijn ze gemotiveerd om bij te leren over eenzaamheidsgevoelens bij ouderen. Ze zijn dan ook benieuwd welke tips de Vlaamse Ouderenraad, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) voor hen in petto hebben.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Omdat tijdens georganiseerde activiteiten vaak dezelfde ouderen deelnemen en weinig tot geen nieuwe ouderen bereikt worden, besliste de gemeente om meer outreachend te werken. Daarvoor doet de beleidsmedewerker Ouderenwelzijn samen met de medewerkers van de thuisdiensten een beroep op ouderenverenigingen en vrijwilligers. Samen gaan ze tijdens de ouderenweek van deur tot deur bij de oudere inwoners, mét een koffietas vol lekkernijen als attentie.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Sinds maart zijn er 133 projecten aan de slag gegaan in Vlaanderen en Brussel, om van hun buurt een zorgzame buurt te maken. Thuis in de wijk, het Zorgzame Buurtenproject in Lier, is er daar eentje van. “Eén van de doelen van ons project? Mensen uit hun isolement halen”, klinkt het bij Els Verheyen, seniorenconsulent.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Bergom, een deelgemeente van Herselt, loopt er momenteel een Zorgzame Buurtenproject dat eenzaamheid in de buurt wil aanpakken. Want de inwoners hebben weinig contact met hun buren en kunnen zich moeilijk verplaatsen naar andere deelgemeentes. Daardoor nemen ze niet vaak deel aan activiteiten en worstelen er veel inwoners met eenzaamheidsgevoelens. Dat wil Yentl Heylen, buurtregisseur Zorgzaam Bergom, met het project Zorgzaam Bergom veranderen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Eenzaamheidsgevoelens. Een begrip dat moeilijk te definiëren valt. Sommige mensen voelen zich eenzaam wanneer ze een gemis ervaren aan sociale relaties. Anderen ervaren een gemis aan een emotionele band met anderen. Nog anderen hebben minder sociale contacten dan dat ze wensen. Eenzaamheid is altijd een persoonlijk gevoel of een persoonlijke ervaring.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In de zomer van 2017 werd de stad Brugge opgeschrikt door vier eenzame overlijdens in een korte periode. De overledenen hadden niks met elkaar gemeen, behalve de eenzaamheid waarin ze hun laatste momenten hadden doorgebracht en het beschamende feit dat hun dood pas zeer laat werd opgemerkt. Voor het Brugse stadsbestuur was dat de aanleiding om het stadsactieplan 'Vierkant tegen Eenzaamheid' in het leven te roepen. Vijf jaar later deelt projectbegeleider Joachim Cherlet de voornaamste resultaten van het actieplan met ons.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Merk je dat er een oudere in je omgeving in een noodsituatie leeft? Dan kan je dat in Oostende melden bij het Meldpunt Senioren in Nood. In 2021 kreeg de dienst 232 meldingen binnen. Die meldingen gingen over ouderenmis(be)handeling, maar eveneens over onveiligheid, eenzaamheid en isolement. Of over alarmerende medische situaties, vermoedens van persoonlijke verwaarlozing en verwaarlozing van de woning. Het Meldpunt is er voor alle Oostendse 65-plussers.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Elk jaar biedt Vlaamse Ouderenraad · Lokaal een vorming aan aan vrijwilligers in lokale ouderenraden. Het doel? Hen laten kennismaken met actuele thema’s of tendensen én hen tips en methodieken geven opdat ze actief met het thema aan de slag kunnen gaan.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Antwerpen bestaat er al tientallen jaren een PSC Open Huis. Een vzw waar mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar ontmoeten. De vzw merkte op dat een groot aantal van haar bezoekers met eenzaamheid geconfronteerd werd, en besloot daarom om het thema te onderzoeken. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot een heus dossier over het thema eenzaamheid, waarmee de vzw lokale besturen en organisaties wil tonen hoe ze het thema kunnen aanpakken. Bart Van Eeckhoven, projectmedewerker PSC-Open huis vzw, vertelt er ons meer over.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Van maart 2022 tot februari 2024 willen meer dan 100 projecten in Vlaanderen en Brussel ervoor zorgen dat hun buurt omgetoverd wordt tot een zorgzame buurt. Een buurt waar iedereen zich thuisvoelt, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte.  Daarvoor krijgen ze ondersteuning van de Vlaamse overheid. Om meer te weten te komen over het doel van Zorgzame Buurten, ging de Vlaamse Ouderenraad in gesprek met drie projecten uit verschillende regio’s. We schotelden de initiatiefnemers elk drie snelle vragen voor, om inzicht te krijgen in hun ambities.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Koekelare, een West-Vlaamse gemeente, organiseert sinds 2017 kwetsbaarheidsmetingen. Met zo’n meting wil het Sociaal Huis de strijd aangaan tegen vereenzaming bij ouderen. Een initiatief waar de Vlaamse Ouderenraad graag meer over wil weten. Daarom gingen we in gesprek met Stijn Ramboer, schepen van senioren en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Vandaag heeft 30% van de lokale besturen (eerstelijns)psychologen in dienst waar inwoners met psychische problemen terechtkunnen. In 2016 was dat maar 8%. Dat is een van de cijfers uit de indicatorenbevraging voor Vlaamse steden en gemeenten van Gezond Leven. En niet enkel mentaal welbevinden komt aan bod, ook de thema’s voeding en beweging winnen steeds meer terrein bij lokale besturen. De Vlaamse Ouderenraad zet samen met Anke Deblock, projectmedewerker indicatorenbevraging bij Gezond Leven, de belangrijkste conclusies uit de bevraging op een rijtje.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
De Vlaamse Ouderenraad, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Vrije Universiteit Brussel (VUB) sloegen de handen in elkaar en lanceerden een gloednieuw, interactief concept: ‘Labo Ouderenbeleid: samen bouwen aan een zorgzame buurt’. Op het labo brainstomden zowel leden van ouderenraden als ambtenaren en schepenen ouderenbeleid over hoe je een sterk, lokaal ouderenbeleid creëert. In de eerste sessie, die doorging in november, stonden zorgzame buurten centraal.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
De Ouderenweek vindt plaats van 15 tot 21 november. De Vlaamse Ouderenraad zet tijdens die week de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg extra in de kijker. En ook in lokale gemeenten krijgt ze aandacht. Wij vonden vier lokale ouderenraden en besturen die de Kopzorgen-campagne oppikten, én het psychisch welzijn van ouderen een centrale plek geven tijdens de ouderenweek. Maak kennis met de gemeenten Kasterlee, Hoboken, Rotselaar en Hoeilaart!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Zowel vanuit de Vlaamse overheid als bij lokale besturen, het verenigingsleven en individuele burgers groeit er heel wat enthousiasme voor buurtgerichte zorg en zorgzame buurten. Zo lanceerde Minister Beke in juni 2021 nog een projectoproep voor 100 zorgzame buurten. Ook het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunde de afgelopen twee jaar 35 projecten. Het onderzoeksteam Agogische Wetenschappen van de VUB nam deze projecten onder de loep en ging na wat de ervaren meerwaarden en succesfactoren waren. Een zorgzame buurt ontstaat immers niet vanzelf.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Zo’n drie jaar geleden richtten de gemeente en het OCMW Gavere het initiatief Thuis in Gavere op. Het doel? Ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen en ervoor zorgen dat ze daarbij nog voldoende mogelijkheden tot sociaal contact hebben. Want hoewel er al heel wat diensten zijn die daarop inspelen, merkte de gemeente Gavere dat er veel noden onbeantwoord bleven.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In oktober 2020 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg. Daarmee vragen we aandacht voor het psychisch welzijn van ouderen. Op latere leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen namelijk toe, maar daarover wordt vaak licht heen gegaan. Het is hoog tijd om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar te maken. Na talloze gesprekken met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties en experten werkt de Vlaamse Ouderenraad nu druk aan beleidsvoorstellen. Het doel? Tegen de Ouderenweek van 2021 een mooie bundeling aanbevelingen klaar hebben.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
De impact van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen is groot. Om hen een hart onder de riem te steken en hulp te bieden, schieten er in alle Vlaamse gemeenten warme initiatieven uit de grond. Ook lokale ouderenraden blijven niet stilzitten.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Nazareth bleek er nood te zijn aan een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen. De lokale ouderenraad ondernam actie en zette zijn schouders onder het Pluscafé. Dankzij ondersteuning van de gemeente en de inzet van een aantal vrijwilligers kunnen ouderen hier elke week, op de marktdag, samen iets komen drinken.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Veel contact hebben de bewoners van een woonzorgcentrum meestal niet met hun buren. Niet zo in Dadizele, daar stellen buurtbewoners hun huis en tuin regelmatig open voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Ze komen langs voor een aperitiefje en maken ondertussen kennis met de mensen uit hun buurt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Wie dementie heeft, of mantelzorger is van een persoon met dementie, loopt het risico sociaal geïsoleerd te raken. In Zwevegem zetten de Zorgmoatjes van S-Plus zich in om hier verandering in te brengen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2016 ontwikkelde Vormingplus Kempen het traject ’60-ers en 80-ers van hier’. Het is een initiatief waarbij ouderen van dezelfde en andere leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten om te praten over de dingen des levens, moeilijke zaken maar ook positieve zaken. Komt het beeld dat wij hebben over ouder worden overeen met wat er in hun hoofd omgaat? Waar genieten zestigers en tachtigers van? Waarvan liggen ze ‘s nachts wakker? Kunnen de verschillende generaties leren van elkaar?
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Met een mobiele koffiebar trekt lokaal dienstencentrum Forum de Brusselse openbare ruimte in. Ze ontmoeten de buurtbewoners en leren hun buurt beter kennen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Steeds vaker horen we de term dementievriendelijkheid waaien, maar wat betekent dat? Wij gingen erover in gesprek met Paul en Katelijne. Paul heeft dementie, maar wil zich er niet door laten tegenhouden. Samen met zijn vrouw Katelijne zet hij zich in om personen met dementie een echte plek in de samenleving te geven.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Je hebt de term dementievriendelijkheid vast wel al eens horen waaien, maar is het ook duidelijk wat die term precies betekent en welke concrete acties eraan verbonden kunnen worden? Nog niet helemaal? Vlaamse Ouderenraad • Lokaal helpt je graag op weg! In de vorming ‘Dementievriendelijke gemeenten’ gaan we op zoek naar de betekenis van dementievriendelijkheid en gaan we samen op weg naar meer aandacht, respect en plaats voor personen met dementie in jouw gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Kan technologische vernieuwing een oplossing bieden voor eenzaamheid bij ouderen? In Gent zochten ze het uit!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een groot deel van de Belgen voelt zich eenzaam. Een kant- en klare oplossing voor dit probleem bestaat jammer genoeg niet, maar lokaal schieten er wel heel wat initiatieven uit de grond.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het peter- en meterproject in Lommel zet in op het creëren van warme sociale netwerken. Geen eenvoudige opdracht, maar het succesvolle initiatief bewijst dat het kan!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het Mobiel Dienstencentrum in Deerlijk bezoekt verschillende keren per maand 5 verschillende wijken. Wanneer het Mobiel Dienstencentrum in een wijk landt, worden de bewoners getrakteerd op een dag gevuld met workshops, voordrachten en beweging. Er worden ook warme maaltijden voorzien. Dit alles gebeurt onder regie van de sociale dienst van het OCMW, in hechte samenwerking met cultuur-, jeugd- en sportdiensten. Ook de plaatselijke verenigingen werken graag mee.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Izegem is een ‘dementievriendelijke gemeente’ en neemt heel wat initiatieven om het creatieve bij mensen met dementie te stimuleren: creatief koken, tentoonstellingen, workshops én moestuinieren in woonzorgvoorzieningen. De Vlaamse Ouderenraad trok naar Izegem voor een groepsinterview met de initiatiefnemers van het tuinieren: het bestuur van de ouderenraad, de schepen voor ouderen en de verantwoordelijken van de stuurgroep dementievriendelijke gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne. Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het gemeentebestuur, de lokale ouderenraad en de dienst Sociaal Welzijn van Anzegem nodigen de ouderen van hun gemeente graag uit op ‘Oes Plekke’. Ze kunnen er gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige plek.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Beveren aan de IJzer is een typisch klein Westhoekdorp met 750 inwoners. Net zoals in veel van die dorpjes, verdwenen de zelfstandige winkeliers er een na een. Ze konden niet op tegen de grote winkelketens die zich in de rand van de centrumsteden vestigden. Welzijnsgerichte en openbare dienstverlening werd gecentraliseerd en het openbaar vervoer is er beperkt. Er was nood aan een dorpspunt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Bij wie ouder en hulpbehoevender wordt, loert het sociaal isolement al vlug om de hoek. Een sterk buurtnetwerk kan er dan voor zorgen dat mensen betrokken blijven bij initiatieven in hun dorp of stad. In Peulis nemen de ouderen zelf het voortouw.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een pijnlijk gebeuren in Brugge: het overlijden van 4 inwoners tijdens de zomervakantie waarvan men het overlijden pas na geruime tijd ontdekte, beroerde niet enkel het beleid maar ook inwoners, diensten en vele verenigingen in Brugge. Het was duidelijk dat heel wat mensen ontsnappen aan de aandacht van de initiatieven om vereenzaming tegen te gaan. Brugge maakt daarom werk van een anti-eenzaamheidsplan.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Vereenzaming neemt in onze maatschappij vele vormen aan: eenzaam omdat je ouder wordt en jezelf verplaatsen moeilijker wordt, omdat door de drukte van anderen je contacten stilaan verdwijnen, omdat je voltijds voor je partner of geliefde zorgt, omdat je geen aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt, … De Buurtkar biedt een antwoord.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
1 op de 7 Vlaamse 65-plussers ervaart beperkte sociale steun. Dit betekent dat ze weinig of niet kunnen rekenen op personen in hun nabije omgeving wanneer ze met zware problemen geconfronteerd worden. Er is zo goed als niemand in hun omgeving die interesse heeft voor wat ze doen. Ze vinden het bovendien erg moeilijk om praktische hulp van buren te krijgen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Voor Landelijke Gilden is het duidelijk: van een tuin genieten doe je niet alleen. De ervaring heeft ons geleerd dat een tuin een plek kan zijn die in heel wat contexten mensen met elkaar verbindt. Dat resulteert in een eenvoudig en origineel concept: een ‘warme tuin’ of een inclusieve volkstuin, die wordt aangelegd binnen de (al dan niet spreekwoordelijke) muren van een zorgvoorziening.
lees meer