Welzijn & Sociaal contact
Zowel vanuit de Vlaamse overheid als bij lokale besturen, het verenigingsleven en individuele burgers groeit er heel wat enthousiasme voor buurtgerichte zorg en zorgzame buurten. Zo lanceerde Minister Beke in juni 2021 nog een projectoproep voor 100 zorgzame buurten. Ook het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunde de afgelopen twee jaar 35 projecten. Het onderzoeksteam Agogische Wetenschappen van de VUB nam deze projecten onder de loep en ging na wat de ervaren meerwaarden en succesfactoren waren. Een zorgzame buurt ontstaat immers niet vanzelf.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Zo’n drie jaar geleden richtten de gemeente en het OCMW Gavere het initiatief Thuis in Gavere op. Het doel? Ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen en ervoor zorgen dat ze daarbij nog voldoende mogelijkheden tot sociaal contact hebben. Want hoewel er al heel wat diensten zijn die daarop inspelen, merkte de gemeente Gavere dat er veel noden onbeantwoord bleven.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In oktober 2020 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg. Daarmee vragen we aandacht voor het psychisch welzijn van ouderen. Op latere leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen namelijk toe, maar daarover wordt vaak licht heen gegaan. Het is hoog tijd om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar te maken. Na talloze gesprekken met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties en experten werkt de Vlaamse Ouderenraad nu druk aan beleidsvoorstellen. Het doel? Tegen de Ouderenweek van 2021 een mooie bundeling aanbevelingen klaar hebben.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
De impact van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen is groot. Om hen een hart onder de riem te steken en hulp te bieden, schieten er in alle Vlaamse gemeenten warme initiatieven uit de grond. Ook lokale ouderenraden blijven niet stilzitten.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Nazareth bleek er nood te zijn aan een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen. De lokale ouderenraad ondernam actie en zette zijn schouders onder het Pluscafé. Dankzij ondersteuning van de gemeente en de inzet van een aantal vrijwilligers kunnen ouderen hier elke week, op de marktdag, samen iets komen drinken.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Veel contact hebben de bewoners van een woonzorgcentrum meestal niet met hun buren. Niet zo in Dadizele, daar stellen buurtbewoners hun huis en tuin regelmatig open voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Ze komen langs voor een aperitiefje en maken ondertussen kennis met de mensen uit hun buurt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Wie dementie heeft, of mantelzorger is van een persoon met dementie, loopt het risico sociaal geïsoleerd te raken. In Zwevegem zetten de Zorgmoatjes van S-Plus zich in om hier verandering in te brengen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2016 ontwikkelde Vormingplus Kempen het traject ’60-ers en 80-ers van hier’. Het is een initiatief waarbij ouderen van dezelfde en andere leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten om te praten over de dingen des levens, moeilijke zaken maar ook positieve zaken. Komt het beeld dat wij hebben over ouder worden overeen met wat er in hun hoofd omgaat? Waar genieten zestigers en tachtigers van? Waarvan liggen ze ‘s nachts wakker? Kunnen de verschillende generaties leren van elkaar?
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Met een mobiele koffiebar trekt lokaal dienstencentrum Forum de Brusselse openbare ruimte in. Ze ontmoeten de buurtbewoners en leren hun buurt beter kennen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Steeds vaker horen we de term dementievriendelijkheid waaien, maar wat betekent dat? Wij gingen erover in gesprek met Paul en Katelijne. Paul heeft dementie, maar wil zich er niet door laten tegenhouden. Samen met zijn vrouw Katelijne zet hij zich in om personen met dementie een echte plek in de samenleving te geven.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Je hebt de term dementievriendelijkheid vast wel al eens horen waaien, maar is het ook duidelijk wat die term precies betekent en welke concrete acties eraan verbonden kunnen worden? Nog niet helemaal? Vlaamse Ouderenraad • Lokaal helpt je graag op weg! In de vorming ‘Dementievriendelijke gemeenten’ gaan we op zoek naar de betekenis van dementievriendelijkheid en gaan we samen op weg naar meer aandacht, respect en plaats voor personen met dementie in jouw gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Kan technologische vernieuwing een oplossing bieden voor eenzaamheid bij ouderen? In Gent zochten ze het uit!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een groot deel van de Belgen voelt zich eenzaam. Een kant- en klare oplossing voor dit probleem bestaat jammer genoeg niet, maar lokaal schieten er wel heel wat initiatieven uit de grond.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het peter- en meterproject in Lommel zet in op het creëren van warme sociale netwerken. Geen eenvoudige opdracht, maar het succesvolle initiatief bewijst dat het kan!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het Mobiel Dienstencentrum in Deerlijk bezoekt verschillende keren per maand 5 verschillende wijken. Wanneer het Mobiel Dienstencentrum in een wijk landt, worden de bewoners getrakteerd op een dag gevuld met workshops, voordrachten en beweging. Er worden ook warme maaltijden voorzien. Dit alles gebeurt onder regie van de sociale dienst van het OCMW, in hechte samenwerking met cultuur-, jeugd- en sportdiensten. Ook de plaatselijke verenigingen werken graag mee.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Izegem is een ‘dementievriendelijke gemeente’ en neemt heel wat initiatieven om het creatieve bij mensen met dementie te stimuleren: creatief koken, tentoonstellingen, workshops én moestuinieren in woonzorgvoorzieningen. De Vlaamse Ouderenraad trok naar Izegem voor een groepsinterview met de initiatiefnemers van het tuinieren: het bestuur van de ouderenraad, de schepen voor ouderen en de verantwoordelijken van de stuurgroep dementievriendelijke gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne. Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het gemeentebestuur, de lokale ouderenraad en de dienst Sociaal Welzijn van Anzegem nodigen de ouderen van hun gemeente graag uit op ‘Oes Plekke’. Ze kunnen er gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige plek.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Beveren aan de IJzer is een typisch klein Westhoekdorp met 750 inwoners. Net zoals in veel van die dorpjes, verdwenen de zelfstandige winkeliers er een na een. Ze konden niet op tegen de grote winkelketens die zich in de rand van de centrumsteden vestigden. Welzijnsgerichte en openbare dienstverlening werd gecentraliseerd en het openbaar vervoer is er beperkt. Er was nood aan een dorpspunt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Bij wie ouder en hulpbehoevender wordt, loert het sociaal isolement al vlug om de hoek. Een sterk buurtnetwerk kan er dan voor zorgen dat mensen betrokken blijven bij initiatieven in hun dorp of stad. In Peulis nemen de ouderen zelf het voortouw.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een pijnlijk gebeuren in Brugge: het overlijden van 4 inwoners tijdens de zomervakantie waarvan men het overlijden pas na geruime tijd ontdekte, beroerde niet enkel het beleid maar ook inwoners, diensten en vele verenigingen in Brugge. Het was duidelijk dat heel wat mensen ontsnappen aan de aandacht van de initiatieven om vereenzaming tegen te gaan. Brugge maakt daarom werk van een anti-eenzaamheidsplan.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Vereenzaming neemt in onze maatschappij vele vormen aan: eenzaam omdat je ouder wordt en jezelf verplaatsen moeilijker wordt, omdat door de drukte van anderen je contacten stilaan verdwijnen, omdat je voltijds voor je partner of geliefde zorgt, omdat je geen aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt, … De Buurtkar biedt een antwoord.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
1 op de 7 Vlaamse 65-plussers ervaart beperkte sociale steun. Dit betekent dat ze weinig of niet kunnen rekenen op personen in hun nabije omgeving wanneer ze met zware problemen geconfronteerd worden. Er is zo goed als niemand in hun omgeving die interesse heeft voor wat ze doen. Ze vinden het bovendien erg moeilijk om praktische hulp van buren te krijgen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Voor Landelijke Gilden is het duidelijk: van een tuin genieten doe je niet alleen. De ervaring heeft ons geleerd dat een tuin een plek kan zijn die in heel wat contexten mensen met elkaar verbindt. Dat resulteert in een eenvoudig en origineel concept: een ‘warme tuin’ of een inclusieve volkstuin, die wordt aangelegd binnen de (al dan niet spreekwoordelijke) muren van een zorgvoorziening.
lees meer