Welzijn & Sociaal contact
Kan technologische vernieuwing een oplossing bieden voor eenzaamheid bij ouderen? In Gent zochten ze het uit!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een groot deel van de Belgen voelt zich eenzaam. Een kant- en klare oplossing voor dit probleem bestaat jammer genoeg niet, maar lokaal schieten er wel heel wat initiatieven uit de grond.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het peter- en meterproject in Lommel zet in op het creëren van warme sociale netwerken. Geen eenvoudige opdracht, maar het succesvolle initiatief bewijst dat het kan!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het Mobiel Dienstencentrum in Deerlijk bezoekt verschillende keren per maand 5 verschillende wijken. Wanneer het Mobiel Dienstencentrum in een wijk landt, worden de bewoners getrakteerd op een dag gevuld met workshops, voordrachten en beweging. Er worden ook warme maaltijden voorzien. Dit alles gebeurt onder regie van de sociale dienst van het OCMW, in hechte samenwerking met cultuur-, jeugd- en sportdiensten. Ook de plaatselijke verenigingen werken graag mee.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Izegem is een ‘dementievriendelijke gemeente’ en neemt heel wat initiatieven om het creatieve bij mensen met dementie te stimuleren: creatief koken, tentoonstellingen, workshops én moestuinieren in woonzorgvoorzieningen. De Vlaamse Ouderenraad trok naar Izegem voor een groepsinterview met de initiatiefnemers van het tuinieren: het bestuur van de ouderenraad, de schepen voor ouderen en de verantwoordelijken van de stuurgroep dementievriendelijke gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne. Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het gemeentebestuur, de lokale ouderenraad en de dienst Sociaal Welzijn van Anzegem nodigen de ouderen van hun gemeente graag uit op ‘Oes Plekke’. Ze kunnen er gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige plek.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Beveren aan de IJzer is een typisch klein Westhoekdorp met 750 inwoners. Net zoals in veel van die dorpjes, verdwenen de zelfstandige winkeliers er een na een. Ze konden niet op tegen de grote winkelketens die zich in de rand van de centrumsteden vestigden. Welzijnsgerichte en openbare dienstverlening werd gecentraliseerd en het openbaar vervoer is er beperkt. Er was nood aan een dorpspunt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Bij wie ouder en hulpbehoevender wordt, loert het sociaal isolement al vlug om de hoek. Een sterk buurtnetwerk kan er dan voor zorgen dat mensen betrokken blijven bij initiatieven in hun dorp of stad. In Peulis nemen de ouderen zelf het voortouw.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een pijnlijk gebeuren in Brugge: het overlijden van 4 inwoners tijdens de zomervakantie waarvan men het overlijden pas na geruime tijd ontdekte, beroerde niet enkel het beleid maar ook inwoners, diensten en vele verenigingen in Brugge. Het was duidelijk dat heel wat mensen ontsnappen aan de aandacht van de initiatieven om vereenzaming tegen te gaan. Brugge maakt daarom werk van een anti-eenzaamheidsplan.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Vereenzaming neemt in onze maatschappij vele vormen aan: eenzaam omdat je ouder wordt en jezelf verplaatsen moeilijker wordt, omdat door de drukte van anderen je contacten stilaan verdwijnen, omdat je voltijds voor je partner of geliefde zorgt, omdat je geen aansluiting vindt bij de arbeidsmarkt, … De Buurtkar biedt een antwoord.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
1 op de 7 Vlaamse 65-plussers ervaart beperkte sociale steun. Dit betekent dat ze weinig of niet kunnen rekenen op personen in hun nabije omgeving wanneer ze met zware problemen geconfronteerd worden. Er is zo goed als niemand in hun omgeving die interesse heeft voor wat ze doen. Ze vinden het bovendien erg moeilijk om praktische hulp van buren te krijgen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Voor Landelijke Gilden is het duidelijk: van een tuin genieten doe je niet alleen. De ervaring heeft ons geleerd dat een tuin een plek kan zijn die in heel wat contexten mensen met elkaar verbindt. Dat resulteert in een eenvoudig en origineel concept: een ‘warme tuin’ of een inclusieve volkstuin, die wordt aangelegd binnen de (al dan niet spreekwoordelijke) muren van een zorgvoorziening.
lees meer