Voor welke uitdagingen stond jouw lokale ouderenraad de afgelopen jaren?

Werking ouderenraden
Barometer lokale ouderenraden

Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wil via een tweejaarlijkse bevraging inzicht krijgen in de werking van lokale ouderenraden. Daarom organiseerden we opnieuw een barometerbevraging. Deze bevraging is ondertussen afgesloten. De resultaten worden later dit jaar gepubliceerd.

Om de twee jaar peilt Vlaamse Ouderenraad · Lokaal aan de hand van een barometerbevraging naar de werking, ondersteuning en toekomstwensen van de lokale ouderenraden. Want lokale ouderenraden vervullen een belangrijke functie. Ze brengen niet alleen de barrières waar ouderen mee te maken krijgen in kaart, maar zorgen er ook voor dat de inspraak van ouderen gewaarborgd blijft. En hoewel dat in het huidige coronatijdperk belangrijker is dan ooit, zorgden de bewogen jaren 2020 en 2021 voor een pak meer uitdagingen dan normaal. 

Dit jaar focust de bevraging dan ook op hoe ouderenraden hun werking in het huidige coronatijdperk vorm hebben kunnen geven. Konden lokale ouderenraden, ondanks de strenge maatregelen, toch blijven sensibiliseren? Hoe was de wisselwerking met het lokale bestuur? Was het zwaar om de leden betrokken te houden? Zijn ouderenraden zich op vernieuwende manieren blijven verenigen? 

Bezorg jij ons een ingevulde vragenlijst?

Om de impact, noden en ervaringen van lokale ouderenraden in beeld te kunnen brengen, hoopt de Vlaamse Ouderenraad dat zoveel mogelijk ouderenraden ons een inkijk geven in hun laatste twee werkjaren. Daarom vragen we lokale ouderenraden, seniorenraden of adviesraden 55-plus om de barometerbevraging in te vullen. Daarna gaan wij met de resultaten aan de slag! Later dit jaar vind je het volledige rapport terug op onze kanalen. 

Heb je vragen? 

Met vragen kan je terecht bij Nadia Denayer op het nummer 0470 74 23 12 of via nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be.