Erkenning Dilbeekse seniorenraad verdwijnt: “We vormen ons noodgedwongen om tot een vzw”

Werking ouderenraden
Dilbeek

© Fotodatabank Vlaamse Ouderenraad

Hoewel de werking van de Dilbeekse seniorenraad goed liep, besliste het gemeentebestuur in 2022 om de erkenning van adviesraden in te trekken. Een nieuwtje waar de leden van de seniorenraad niet bepaald blij van werden. Dat de leden niet bij de pakken blijven zitten, bewijst het feit dat ze alles in het werk stellen om de seniorenraad om te vormen tot een vzw-structuur. Via die vzw kunnen ze de stem van de ouderen in de gemeente blijven vertolken. Voorzitter Bert Maes licht toe wat er allemaal zal veranderen.  

Hoe was de Dilbeekse seniorenraad gestructureerd? 

Bert: “Dilbeek kende tot voor kort een tiental adviesraden. Denk maar aan de seniorenraad, de sportraad en de cultuurraad. En de raden werkten bovendien echt goed samen. Want Dilbeek kende ook twee EVA vzw’s (extern verzelfstandigde agentschappen, opgericht door de gemeente, red.). De ene vzw richtte zich op Cultuur en Samenleven, en de andere op Sport en Gezondheid. De EVA vzw’s bestonden voor de helft uit leden van de adviesraden, en voor de helft uit afgevaardigden van de gemeente.” 

“Het voordeel van die EVA vzw’s? De noden uit de adviesraden werden meegenomen in die EVA vzw’s, en kwamen zo rechtstreeks bij het gemeentebestuur terecht. Wat mij betreft, was die werking een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Bovendien was ik voorzitter van de vzw Sport en Gezondheid, en een ander lid van de seniorenraad was voorzitter van de vzw Cultuur en Samenleving. De noden van de oudere inwoners werden dus goed verdedigd in de EVA vzw’s.” 

De erkenning door de gemeente van de Dilbeekse seniorenraad zal verdwijnen. Waarom heeft de gemeente die keuze gemaakt? 

Bert: “Die keuze begrijpen wij niet. Ook de andere adviesraden waren met verstomming geslagen. In 2020 werden de EVA vzw’s afgeschaft. En in 2022 besliste de gemeente om ook de erkenning van de adviesraden in te trekken. Enkel de Gecoro en de jeugdraad mogen blijven bestaan, omdat die decretaal verankerd zijn. Omdat Dilbeek geen jeugdraad heeft, zal dus enkel de Gecoro blijven. Een onbegrijpelijke keuze, want de werking van de adviesraden verliep enorm goed in onze gemeente. Burgerparticipatie was hier echt verankerd in het beleid.” 

“We blijven niet bij de pakken zitten, en hebben meteen beslist om te hervormen tot een vzw. Onze seniorenraad zal binnenkort door het leven gaan als Seniorenplatform Dilbeek vzw. We zullen dus blijven bestaan, maar kunnen niet meer rekenen op erkenning of subsidies van het gemeentebestuur. Ook de cultuurraad en de Raad voor Internationale Samenwerking hebben beslist om te blijven bestaan, al is het onder een andere naam.” 

“Jammer genoeg merken we dat er veel huidige leden niet enthousiast zijn om mee de overstap te maken naar een vzw. De gemeente heeft ons een stamp in ons hart gegeven. En daardoor denken veel leden ‘foert, de gemeente moet het zelf maar oplossen’. Ik snap die reactie, de beslissing van de gemeente heeft ook mij enorm veel pijn gedaan. Maar ik probeer positief te blijven, en ik wil de belangen van de oudere inwoners blijven verdedigen.” 

Onze seniorenraad zal binnenkort door het leven gaan als Seniorenplatform Dilbeek vzw. 

Bert Maes, voorzitter seniorenraad Dilbeek

Zal de gemeente de hervormde raden nog ondersteunen? 

Bert: “De gemeente gaat een nieuw erkenning- en subsidiereglement in het leven roepen. Om beleidsparticipatie te blijven stimuleren, zal de gemeente bijvoorbeeld projecten financieren. Willen wij met het Seniorenplatform Dilbeek vzw een project op poten zetten? Dan zullen we een aanvraag moeten indienen bij de gemeente en hopen dat we recht hebben op een budget. In het najaar 2023 zal de gemeente de nieuwe werking toelichten. Alle adviesraden zijn uitgenodigd op dat overleg, zodat we samen die nieuwe werking zullen kunnen verkennen.” 

“Omdat we voor 2024 al een volledig activiteiten- en projectenplan hadden opgesteld, heeft de gemeente wel beslist om de seniorenraad nog één jaar te sponsoren. Zo kunnen we onze geplande activiteiten en projecten volgend jaar gelukkig nog laten doorgaan. De gemeente zal de transitie naar een vzw ook mee ondersteunen.” 

“Of de financiering van die projecten ons hoopvol stemt? Niet echt. Op zich hebben we projecten genoeg, waarvoor we misschien een budget zullen kunnen ontvangen. Maar sommige projecten beginnen we al jaren voordien te organiseren. Denk maar aan een seniorenfeest, of een seniorenreis. Als we zo’n project indienen bij de gemeente, zullen we geen jaren op voorhand budget ontvangen om alles voor te bereiden en te organiseren. We zullen dan veel kosten moeten voorschieten, en dat lijkt niet realistisch. En (meer) geld vragen aan de deelnemers om zo onze kosten te dekken? Dat willen we niet. Vooral het financiële plaatje baart ons zorgen.” 

Blijft Seniorenplatform Dilbeek vzw een adviesorgaan? 

Bert: “Ja. Ook al zal de adviesraad niet meer bestaan, het Seniorenplatform Dilbeek vzw zal blijven adviezen geven aan lokale beleidsmakers. De vergaderingen van de raad werden altijd bijgewoond door de schepen van Senioren en de schepen van Welzijn. We hopen dat beide schepenen ook naar de vergaderingen van het Seniorenplatform zullen komen, zodat ze zicht blijven hebben op wat er leeft bij de oudere inwoners.” 

“Maar ook onze andere projecten zullen we verderzetten. We organiseren bijvoorbeeld al lange tijd computerlessen voor oudere inwoners. Die lessen worden enthousiast onthaald, dat willen we niet zomaar stopzetten. En in de seniorenweek steken we altijd enorm veel energie. We voelen bovendien dat de oudere inwoners enthousiast blijven over al onze projecten, en dat motiveert ons om door te doen. Dat enthousiasme van de inwoners, geeft ons energie. We voelen ons gesteund.” 

“Wat vervelend is, is dat de dienst administratie van de gemeente veel van onze lopende projecten wil overnemen, sinds de afschaffing van de adviesraden. Maar dat willen wij niet. Wij willen zelf blijven opkomen van de rechten van de oudere inwoners. Wij weten wat er leeft bij de oudere inwoners, wij hebben inzicht in hun noden en behoeften. En ook onze leden zijn ervaringsdeskundigen. We hopen wél dat we in de toekomst goed kunnen samenwerken met de gemeentelijke administratie, en dat we elkaar zullen kunnen versterken.”  

We voelen dat de oudere inwoners enthousiast blijven over al onze projecten, en dat motiveert ons om door te doen. 

Bert Maes, voorzitter seniorenraad Dilbeek