Inspraak van ouderen in coronatijden: Hoe tevreden zijn lokale ouderenraden over de aangeboden ondersteuning?

Werking ouderenraden
Barometer

© Unsplash

Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel.In dit artikel bespreken we de tevredenheid van de ouderenraden over de aangeboden ondersteuning, zowel op lokaal, regionaal als op Vlaams niveau.

Tevredenheid over de lokale ondersteuning 

De lokale ambtenaar die de ouderenraad ondersteunt, heeft vaak een belangrijke invloed op de werking en op de impact van de ouderenraad. In de barometerbevraging stelden we daarover twee vragen: hoe uitgebreid is de ondersteuning die de ambtenaar kan geven, en hoe tevreden is de lokale ouderenraad met die hoeveelheid van ondersteuning? 

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat die ondersteuning in heel wat gemeenten behoorlijk goed zit. Iets meer dan 1 op 3 ouderenraden (36%) ervaart een uitgebreide ondersteuning, en nog eens bijna de helft vindt de ondersteuning ‘voldoende’. Slechts in 2 op 10 gemeenten oordeelt de ouderenraad dat de ondersteuning van de ambtenaar te beperkt of helemaal niet aanwezig is. 

Meer dan 8 op 10 ouderenraden is tevreden met de ondersteuning door de lokale ambtenaar.

Die cijfers vertalen zich ook in de tevredenheid. Meer dan 8 op 10 ouderenraden is tevreden met de ondersteuning door de lokale ambtenaar. 1 op 10 is noch tevreden, noch ontevreden. Slechts 6% van de ouderenraden is (helemaal) niet tevreden over de mate van ondersteuning. 

Als we kijken naar de tevredenheid van ouderenraden over de betrokkenheid van de schepen voor ouderenbeleid, blijkt dat 7 op 10 ouderenraden tevreden is. 16% geeft aan noch tevreden, noch ontevreden te zijn. 12% is ontevreden. 

Barometer
Tevredenheid ondersteuning lokale ambtenaar

Tevredenheid over de regionale uitwisseling 

In een regionaal platform ouderenbeleidsparticipatie (RPO) komen afgevaardigden van verschillende lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, seniorenconsulenten en schepenen uit verschillende Vlaamse gemeenten samen. Via het platform delen ze ervaringen en signalen uit hun gemeente met elkaar. In de barometerbevraging gaf 87% van de ouderenraden aan in 2020 en 2021 deelgenomen te hebben aan RPO’s. 3 op 4 van de ouderenraden die deelnamen, vindt het RPO een meerwaarde. 1 op 5 is noch tevreden, noch ontevreden. Slechts 5% is ontevreden. 

Sinds 2022 staat de Vlaamse Ouderenraad in voor de begeleiding en ondersteuning van deze regionale platformen.  

Barometer
Tevredenheid betrokkenheid schepen voor ouderenbeleid

Ondersteuning vanuit de Vlaamse Ouderenraad 

De Vlaamse Ouderenraad reikt heel wat informatie, inspiratie en ondersteuning aan voor ouderen die actief zijn in lokale ouderenraden. 3 op 4 ouderenraden is (heel) tevreden met de globale ondersteuning die de Vlaamse Ouderenraad biedt. 22% is noch tevreden, noch ontevreden. Slechts 4% is ontevreden. 

3 op 4 ouderenraden is (heel) tevreden met de globale ondersteuning die de Vlaamse Ouderenraad biedt.

Binnen dat ondersteuningsaanbod zijn lokale ouderenraden het meest enthousiast over het informatiemagazine Actueel (86%) en over de wekelijkse nieuwsbrief (82%). 8 op 10 ouderenraden is (heel) tevreden over de website www.ouderenraden.be. Over de vormingen ter ondersteuning van vrijwilligers die actief zijn in lokale ouderenraden, zijn 2 op 3 lokale ouderenraden tevreden tot heel tevreden. Slechts 5% is ontevreden. Een mooi cijfer, zeker gezien in die periode zowat alle vormingen door de pandemie digitaal moesten doorgaan. 

De top drie van thema’s waarover ouderenraden graag nieuwe vormingen willen zien verschijnen, zijn sociale inclusie (61%), mobiliteit (60%) en communicatie en informatie (50%). Die insteken nemen we alvast mee bij het uittekenen van ons verdere vormingsaanbod! 

Barometer
Tevredenheid regionale uitwisseling

Meer resultaten?

Nog meer resultaten? Die vind je hier.