Verkiezingen
De lokale en provinciale verkiezingen van 2024 komen steeds dichterbij. En daar zijn lokale ouderenraden zich van bewust, want steeds meer raden zetten acties op poten om ouderen te stimuleren om te gaan stemmen. Zo ook de seniorenadviesraad van Brakel.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Schoten schreef in het verleden al enkele keren een lokaal memorandum uit. Al bestond het memorandum meestal uit een A4-blaadje, met daarop enkele beperkte aandachtspunten. Dit jaar besloot de seniorenadviesraad van Schoten om het over een andere boeg te gooien: de raad dacht een uitgebreid memorandumtraject uit, en wil met het memorandum de verkiezingen van 2024 echt mee vorm geven.
lees meer
Verkiezingen
Het is dinsdag 7 februari. Een zaaltje in het stadhuis van de stad Halle vult zich met een twintigtal leden van seniorenraden en ambtenaren van RPO Pajottenland. Allemaal zijn ze benieuwd naar de vorming ‘Ouderen verkiezen inspraak in 2024’ van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Een vorming die lokale ouderenraden acties en initiatieven wil aanreiken, die ze kunnen ondernemen in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024. Een van onze trainers, Lieve Hamels, nam de aanwezigen mee doorheen het onderwerp. Wij geven je een inkijk.
lees meer
Verkiezingen
De gemeente Mol onderneemt steevast acties in aanloop naar de verkiezingen. En ook dit jaar gaat de seniorenraad, samen met de seniorenconsulent en de bevoegde schepen, initiatieven opzetten. “Het is de rol van de seniorenraad om de ouderen in de gemeente te overtuigen dat stemrecht écht van belang is.”
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Lokeren schreef al tweemaal een memorandum. En ook voor de verkiezingen van 2024 zijn de leden al druk in de weer. Telkens opnieuw hebben ze aandacht voor inspraak en participatie van alle inwoners. Marc Cogen, voorzitter van de ouderenraad, en Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenraad, vertellen ons graag meer over het memorandumtraject.
lees meer
Verkiezingen
In oktober 2024 vinden de Belgische lokale verkiezingen plaats. Dat lijkt misschien nog veraf, maar lokale ouderenraden zijn al allerlei initiatieven op poten aan het zetten. Op zoek naar inspiratie?
lees meer
Verkiezingen
In 2024 mogen we ons verwachten aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale ouderenraden bereiden zich daarom stilaan voor. Ze stellen hun prioriteitenlijsten en memorandum voor de komende beleidsperiode op. De Vlaamse Ouderenraad wil hen daarin bijstaan. In dit artikel vind je zes stappen die je ouderenraad helpen om een memorandum op te stellen. Daarnaast heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een ondersteuningspakket in petto.
lees meer
Verkiezingen
Met het verschijnen van de eerste affiches in het straatbeeld, worden we er aan herinnerd dat de verkiezingsstrijd op het punt staat om weer los te barsten. Dat betekent dat we met z’n allen opnieuw bolletjes zullen mogen inkleuren (nog met een echt potlood of virtueel) in het stemhokje. Via deze eenvoudige actie zou elke burger zijn stempel moeten kunnen drukken op het toekomstige beleid, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
lees meer