Verkiezingen
Het is bijna zover. In oktober 2024 trekken we voor een tweede maal dit jaar naar de stembus. Dit keer voor de lokale verkiezingen. Om een succesvol lokaal ouderenbeleid te stimuleren, schreven we met de Vlaamse Ouderenraad een memorandum - een nota die de noden en behoeften van ouderen scherpstelt en inspiratie biedt voor een volgend bestuursakkoord. In ons memorandum schuiven we acht speerpunten naar voren die een succesvol lokaal ouderenbeleid kunnen stimuleren. Heel wat lokale ouderenraden en lokale besturen lieten zich door onze speerpunten inspireren. Hoe ze er lokaal mee aan de slag gingen? Wij legden ons oor te luister bij verschillende steden en gemeenten.
lees meer
Verkiezingen
De naderende verkiezingen zorgen ervoor dat tal van ouderenraden en lokale besturen initiatieven opzetten om het stemmen voor oudere inwoners zo laagdrempelig mogelijk te maken. Sommige raden zorgen voor vervoer van en naar stemhokjes. Andere raden organiseren politieke debatten. Nog anderen doen vooral aan sensibilisering. En de seniorenraad in Mol? Die organiseert, in samenwerking met de consulent senioren en toneelgezelschap Ginderachter, een theatervoorstelling om oudere inwoners te informeren over de verkiezingen. Karin, consulent senioren, Jef, voorzitter van de seniorenraad en Monique, manager van toneelgezelschap Ginderachter vertellen er ons meer over.
lees meer
Verkiezingen
De lokale en provinciale verkiezingen van 2024 komen steeds dichterbij. En daar zijn lokale ouderenraden zich van bewust, want steeds meer raden zetten acties op poten om ouderen te stimuleren om te gaan stemmen. Zo ook de seniorenadviesraad van Brakel.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenadviesraad van Schoten schreef in het verleden al enkele keren een lokaal memorandum uit. Al bestond het memorandum meestal uit een A4-blaadje, met daarop enkele beperkte aandachtspunten. Dit jaar besloot de seniorenadviesraad van Schoten om het over een andere boeg te gooien: de raad dacht een uitgebreid memorandumtraject uit, en wil met het memorandum de verkiezingen van 2024 echt mee vorm geven.
lees meer
Verkiezingen
Het is dinsdag 7 februari. Een zaaltje in het stadhuis van de stad Halle vult zich met een twintigtal leden van seniorenraden en ambtenaren van RPO Pajottenland. Allemaal zijn ze benieuwd naar de vorming ‘Ouderen verkiezen inspraak in 2024’ van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Een vorming die lokale ouderenraden acties en initiatieven wil aanreiken, die ze kunnen ondernemen in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024. Een van onze trainers, Lieve Hamels, nam de aanwezigen mee doorheen het onderwerp. Wij geven je een inkijk.
lees meer
Verkiezingen
De gemeente Mol onderneemt steevast acties in aanloop naar de verkiezingen. En ook dit jaar gaat de seniorenraad, samen met de seniorenconsulent en de bevoegde schepen, initiatieven opzetten. “Het is de rol van de seniorenraad om de ouderen in de gemeente te overtuigen dat stemrecht écht van belang is.”
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Lokeren schreef al tweemaal een memorandum. En ook voor de verkiezingen van 2024 zijn de leden al druk in de weer. Telkens opnieuw hebben ze aandacht voor inspraak en participatie van alle inwoners. Marc Cogen, voorzitter van de ouderenraad, en Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenraad, vertellen ons graag meer over het memorandumtraject.
lees meer
Verkiezingen
In oktober 2024 trekken we voor de twee keer dit jaar naar de stembus. Op zondag 13 oktober vinden namelijk de lokale verkiezingen plaats. Heel wat lokale ouderenraden en lokale besturen zijn druk in de weer met het opzetten van initiatieven. Ze willen niet alleen ouderen aanmoedigen om te gaan stemmen, ze voorzien inwoners ook van praktische informatie over de verkiezingen en ze zetten acties op om ouderen naar stemlokalen te vervoeren. Op zoek naar inspiratie?
lees meer
Verkiezingen
In 2024 mogen we ons verwachten aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale ouderenraden bereiden zich daarom stilaan voor. Ze stellen hun prioriteitenlijsten en memorandum voor de komende beleidsperiode op. De Vlaamse Ouderenraad wil hen daarin bijstaan. In dit artikel vind je zes stappen die je ouderenraad helpen om een memorandum op te stellen. Daarnaast heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een ondersteuningspakket in petto.
lees meer
Verkiezingen
Met het verschijnen van de eerste affiches in het straatbeeld, worden we er aan herinnerd dat de verkiezingsstrijd op het punt staat om weer los te barsten. Dat betekent dat we met z’n allen opnieuw bolletjes zullen mogen inkleuren (nog met een echt potlood of virtueel) in het stemhokje. Via deze eenvoudige actie zou elke burger zijn stempel moeten kunnen drukken op het toekomstige beleid, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
lees meer