Over Vlaamse Ouderenraad · Lokaal

De Vlaamse Ouderenraad is het erkend inspraak- en adviesorgaan van de Vlaamse Regering. Onze organisatie vindt het belangrijk om de inspraak van ouderen op lokaal vlak te ondersteunen en te versterken. Onder de noemer Vlaamse Ouderenraad · Lokaal lanceren we verschillende werkinstrumenten om leden van lokale ouderenraden te inspireren, te motiveren en concrete handvatten aan te bieden om lokaal aan de slag te gaan.

Ondersteuning aan het lokaal ouderenbeleid

Onze ondersteuning bestaat uit:

 • Regionale vormingen

  Via ervaren vrijwilligers geven we vormingen aan ouderen die zich inzetten in lokale ouderenraden. Die vormingen kan je volgen via de regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) en de regionale afdelingen van ouderenverenigingen.
 • Regionale ondersteuning van RPO's en ISO's

  De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt de RPO's, de platformen waar vrijwilligers die lokaal actief zijn, ideeën, ervaringen, voorbeelden uit de eigen gemeente en signalen uitwisselen met ouderen uit andere gemeenten. Die verschillende RPO’s komen per provincie samen in de ISO’s. Van daaruit spelen ze relevante signalen door naar het Vlaams ouderenbeleid, en zorgen ze ervoor dat de juiste info ook terugkeert naar het regionaal en lokaal niveau.

 • Op www.ouderenraden.be vind je onder andere een inspiratiedatabank met goede voorbeelden van lokale ouderenbeleidsparticipatie.
 • De barometerbevraging

  Via een regelmatige bevraging polsen we bij lokale ouderenraden naar hun werking, tevredenheid en toekomstwensen. Dat versterkt de zichtbaarheid van het vele werk dat de ouderenraden samen leveren, en geeft ons richtlijnen voor de ondersteuning die we bieden. 

 • Studiedagen en trefdagen over actuele thema’s binnen het lokaal ouderenbeleid.