Onderzoek naar het betrekken van kwetsbare 55-plussers bij ouderenraden

Werking ouderenraden
Actiefiches

Er gebeurt weinig onderzoek naar de rol van lokale ouderenraden in onze samenleving. Daar wilden enkele studenten Orthopedagogie aan de AP Hogeschool Antwerpen verandering in brengen. Ze onderzochten hoe ouderenraden meer kwetsbare 55-plussers kunnen betrekken.

Tijdens het onderzoek ontdekten ze vijf drempels waar ouderen in armoede op botsen. Begrijpbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid. Rond die drempels stelden ze actiefiches op, waar aanbevelingen op staan voor lokale ouderenraden.

Benieuwd? Je kan de actiefiches en het volledige onderzoek hieronder downloaden.