Over Lokale Ouderenraden

De Vlaamse Ouderenraad is ervan overtuigd dat ouderenraden een cruciale rol spelen voor de inspraak en participatie van ouderen in de gemeente. Ze brengen wensen en noden tot bij het gemeentebestuur. En ze denken na over hoe het lokaal beleid goed kan zijn voor de ouderen in de gemeente.

Brochure 'Ouderenraden in vraag en antwoord'

Wil je meer te weten komen over de werking van ouderenraden? Lees dan zeker de brochure ‘Ouderenraden in vraag en antwoord’ die Vlaamse Ouderenraad · Lokaal samenstelde.

Je ontdekt er antwoorden op vragen zoals: Waarom is een ouderenraad zo belangrijk? Hoe gaat hij te werk? Op welke manier verloopt inspraak in gemeenten? Wat zijn enkele nuttige tips? En waar vind je eventueel ondersteuning als lokale ouderenraad? Verder komen heel wat inspirerende voorbeelden uit de praktijk aan bod.

Vlaamse Ouderenraad ondersteunt RPO's en ISO's

De Vlaamse Ouderenraad ondersteunt sinds 2022 de werking van de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO). De RPO's uit verschillende regio's komen bovendien samen in een Interregionale Stuurgroep (ISO), die we ook ondersteunen. In beide platformen wisselen lokale ouderenraden, schepenen en ambtenaren informatie, ervaringen en signalen uit over de inspraak van ouderen in het lokaal beleid.

We werken daarvoor nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).