Werking ouderenraden
Drie vrouwen en een man aan een tafel lezen documenten
Is er in jouw gemeente iemand aangesteld voor de opvolging van het lokaal ouderenbeleid? Je kent hem misschien als de ouderenconsulent of de ouderenbeleidsmedewerker, maar evengoed heeft hij nog een heel andere titel. Ook het takenpakket van deze ambtenaren kan grondig verschillen van gemeente tot gemeente. Een ding is zeker: hij is een onmisbare schakel in het lokale ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad en VVSG wouden zicht krijgen op de rol van deze gemeentelijke krachten. Op zoek naar antwoorden legden we ons oor te luisteren bij 65 ambtenaren en 77 lokale ouderenraden.
Werking ouderenraden
Man leest documenten
De Vlaamse Ouderenraad lanceert een nieuwe editie van de barometerbevraging. We nodigen elke lokale ouderenraad uit om deel te nemen.
Werking ouderenraden
Man en vrouw luisteren aandachtig
Gezien de huidige coronacrisis en bijhorende maatregelen wordt de studiedag van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal uitgesteld.
Mobiliteit & toegankelijkheid
Vrouw en hond wachten op de lijnbus
We gingen in gesprek met Roger Oeyen over het belang van mobiliteit voor ouderen. Op verhelderende wijze duidt hij de knelpunten die het voor ouderen moeilijk maken om gebruik te maken van dit vervoersaanbod en hij geeft zijn visie op baisbereikbaarheid mee.
Zorg & Gezondheid
Professionele zorgverlener en vrouw in een rolstoel. Ze lachen.
Er beweegt heel wat in de gezondheidssector. Wat was de aanleiding, voor welke concrete veranderingen staat de sector en wat betekent dat voor de zorggebruiker? We lichten het toe in dit dossier.
Welzijn & Sociaal contact
Portret van Paul en Kathleen aan zee
Steeds vaker horen we de term dementievriendelijkheid waaien, maar wat betekent dat? Wij gingen erover in gesprek met Paul en Katelijne. Paul heeft dementie, maar wil zich er niet door laten tegenhouden. Samen met zijn vrouw Katelijne zet hij zich in om personen met dementie een echte plek in de samenleving te geven.
Werking ouderenraden
Boek op tafel, oudere houdt bril vast
Wist je dat de lokale besturen momenteel volop werk maken van een lokaal participatiereglement? In dit reglement worden de verschillende kanalen beschreven waarlangs je als burger kan participeren in de gemeente. Als lokale ouderenraad volg je de totstandkoming van dit document best nauw op, aangezien het ook implicaties kan hebben voor de werking van de adviesraden in de gemeente.