Welzijn & Sociaal contact
Man kijkt verbaasd omhoog
De impact van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen is groot. Om hen een hart onder de riem te steken en hulp te bieden, schieten er in alle Vlaamse gemeenten warme initiatieven uit de grond. Ook lokale ouderenraden blijven niet stilzitten.
Werking ouderenraden
Drie vrouwen en een man zitten aan een tafel
In heel wat gemeenten volgt een geëngageerde ambtenaar het lokaal ouderenbeleid op. Ook al verschillen de functietitel en het takenpakket van deze gemeentelijke krachten over gemeentegrenzen heen, allen zijn ze onmisbare schakels in het lokaal ouderenbeleid. Wij brachten drie enthousiaste ambtenaren samen en schotelden hen enkele stellingen voor. Wat volgde was een boeiend gesprek waarin heel wat overeenkomsten naar boven kwamen.
Cultuurparticipatie
Man en vrouw zitten in zeteltjes en drinken een kopje koffie
Met Vier het Leven lanceert FedOS een nieuw initiatief om ouderen meer kansen te bieden om deel te nemen aan allerlei culturele activiteiten. Lees hier hoe het in elkaar zit en wie weet neem ook jij binnenkort eens deel!
Werking ouderenraden
groep ouderen in gesprek
We spraken met enkele ouderen die zich sinds kort engageren in de lokale ouderenraad van hun gemeente. Interessante gesprekken die een inzicht bieden in de werking van lokale ouderenraden.
Mobiliteit & toegankelijkheid
Vrouw en hond wachten op de lijnbus
We gingen in gesprek met Roger Oeyen over het belang van mobiliteit voor ouderen. Op verhelderende wijze duidt hij de knelpunten die het voor ouderen moeilijk maken om gebruik te maken van dit vervoersaanbod en hij geeft zijn visie op baisbereikbaarheid mee.
Zorg & Gezondheid
Professionele zorgverlener en vrouw in een rolstoel. Ze lachen.
Er beweegt heel wat in de gezondheidssector. Wat was de aanleiding, voor welke concrete veranderingen staat de sector en wat betekent dat voor de zorggebruiker? We lichten het toe in dit dossier.
Welzijn & Sociaal contact
Portret van Paul en Kathleen aan zee
Steeds vaker horen we de term dementievriendelijkheid waaien, maar wat betekent dat? Wij gingen erover in gesprek met Paul en Katelijne. Paul heeft dementie, maar wil zich er niet door laten tegenhouden. Samen met zijn vrouw Katelijne zet hij zich in om personen met dementie een echte plek in de samenleving te geven.