Werking ouderenraden
Inspraak in verandering? Lokale ouderenraden in evolutie webinar
Het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat kansen. We merken dat de huidige situatie in sommige gemeenten tot een heel positieve dynamiek leidt. Fijn! In andere gemeenten brengt het ook bezorgdheid mee. Zal onze ouderenraad nog blijven bestaan? Zullen ouderen hun zegje nog mogen doen in onze gemeente? Als Vlaamse Ouderenraad delen we die bezorgdheid. Laat ons het kind niet met het badwater weggooien, maar een sterke dialoog opzetten rond al die veranderingen. Inspraak in verandering, dus.
Zorg & Gezondheid
Oudere vrouw zit neer in een comfortabele stoel
Geïnspireerd door het Nederlandse 'ouderenvriendelijk ziekenhuis' wou AZ Nikolaas meer aandacht voor ouderen creëren. Het ziekenhuis in Sint-Niklaas sloeg de handen in elkaar met de lokale ouderenraad en zette een inspirerend participatietraject op.
Welzijn & Sociaal contact
Man kijkt verbaasd omhoog
De impact van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen is groot. Om hen een hart onder de riem te steken en hulp te bieden, schieten er in alle Vlaamse gemeenten warme initiatieven uit de grond. Ook lokale ouderenraden blijven niet stilzitten.
Werking ouderenraden
Drie vrouwen en een man zitten aan een tafel
In heel wat gemeenten volgt een geëngageerde ambtenaar het lokaal ouderenbeleid op. Ook al verschillen de functietitel en het takenpakket van deze gemeentelijke krachten over gemeentegrenzen heen, allen zijn ze onmisbare schakels in het lokaal ouderenbeleid. Wij brachten drie enthousiaste ambtenaren samen en schotelden hen enkele stellingen voor. Wat volgde was een boeiend gesprek waarin heel wat overeenkomsten naar boven kwamen.
Werking ouderenraden
groep ouderen in gesprek
We spraken met enkele ouderen die zich sinds kort engageren in de lokale ouderenraad van hun gemeente. Interessante gesprekken die een inzicht bieden in de werking van lokale ouderenraden.
Mobiliteit & toegankelijkheid
Vrouw en hond wachten op de lijnbus
We gingen in gesprek met Roger Oeyen over het belang van mobiliteit voor ouderen. Op verhelderende wijze duidt hij de knelpunten die het voor ouderen moeilijk maken om gebruik te maken van dit vervoersaanbod en hij geeft zijn visie op baisbereikbaarheid mee.
Zorg & Gezondheid
Professionele zorgverlener en vrouw in een rolstoel. Ze lachen.
Er beweegt heel wat in de gezondheidssector. Wat was de aanleiding, voor welke concrete veranderingen staat de sector en wat betekent dat voor de zorggebruiker? We lichten het toe in dit dossier.