Vrijwilligerswerk
ouderenweek
Tijdens de Ouderenweek zet de Vlaamse Ouderenraad traditioneel enkele straffe initiatieven in de kijker. Ook in 2022 stond onze radar de ganse week aan. Elke gemeente en stad legt duidelijk z'n eigenheid in de activiteiten en initiatieven die genomen worden. Dat maakt het boeiend. We gingen langs bij drie initiatieven die inspiratie kunnen bieden.
Welzijn & Sociaal contact
Labo Eenzaamheid
Voor de derde keer op rij komen er in Gent een twintigtal leden van ouderenraden, schepenen en ambtenaren samen. Allemaal zijn ze gemotiveerd om bij te leren over eenzaamheidsgevoelens bij ouderen. Ze zijn dan ook benieuwd welke tips de Vlaamse Ouderenraad, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) voor hen in petto hebben.
Werking ouderenraden
ouderenraden
In heel Vlaanderen zijn er 23 regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) . Vier keer per jaar brengen ze de ouderenraden uit hun regio samen om informatie en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren of vormingen te organiseren aan te bieden in nauwe samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad. Deze regionale platformen worden per provincie overkoepeld in vijf interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO) om de werking van de regionale platformen te ondersteunen. Maar wat doen zo'n RPO en ISO nu eigenlijk? En bij wie kan je terecht? We leggen het helder uit.
Werking ouderenraden
Ouderen lokaal beleid
Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente maakt dit mogelijk. Wie anders dan ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.
Werking ouderenraden
lokaal memorandum
In 2024 mogen we ons verwachten aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale ouderenraden bereiden zich daarom stilaan voor. Ze stellen hun prioriteitenlijsten en memorandum voor de komende beleidsperiode op. De Vlaamse Ouderenraad wil hen daarin bijstaan. In dit artikel vind je zes stappen die je ouderenraad helpen om een memorandum op te stellen. Daarnaast heeft de Vlaamse Ouderenraad nog een ondersteuningspakket in petto.
LOKALE VERKIEZINGEN
Nieuwe vorming 'Ouderen verkiezen inspraak in 2024'
Elke zes jaar gaan er lokale verkiezingen door. En het mag dan nog veraf lijken, in 2024 is het opnieuw zover. Voor lokale ouderenraden zijn die verkiezingen een cruciaal moment. De nieuwe vorming van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal laat je weten welke initiatieven je als lokale ouderenraad kan ondernemen in aanloop naar die lokale verkiezingen.
Werking ouderenraden
stem van ouderen
Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Onze brochure 'De stem van ouderen in de gemeente - Ouderenraden in vraag en antwoord' wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg. Je leest in de brochure bovendien heel wat getuigenissen van ouderen die zich reeds engageren in een ouderenraad én je ontdekt er heel wat verwezenlijkingen van lokale ouderenraden in gans Vlaanderen.