Welzijn & Sociaal contact
© Woonzorgcentra Izegem
Izegem is een ‘dementievriendelijke gemeente’ en neemt heel wat initiatieven om het creatieve bij mensen met dementie te stimuleren: creatief koken, tentoonstellingen, workshops én moestuinieren in woonzorgvoorzieningen. De Vlaamse Ouderenraad trok naar Izegem voor een groepsinterview met de initiatiefnemers van het tuinieren: het bestuur van de ouderenraad, de schepen voor ouderen en de verantwoordelijken van de stuurgroep dementievriendelijke gemeente.
Werking ouderenraden
Brochure
Begin 2019 worden heel wat lokale ouderenraden opnieuw samengesteld en krijgen ze nieuwe wind in de zeilen. Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Deze brochure wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg.
Sport & bewegen
Kortenaken
Met het project Ouderenvriendelijk Kortenaken wil het OCMW van de gemeente de vergrijzing op een positieve manier bekijken. Niet vanuit de problemen en de bedreigingen, maar net vanuit de kansen en de mogelijkheden. Ouderen moeten zo lang mogelijk gelukkig en gezond kunnen leven in Kortenaken, dat is het uitgangspunt. Een van de pijlers om tot dit resultaat te komen is: bewegen.
Cultuurparticipatie
Livestreaming
Veel ouderen zijn nog cultureel actief, tot ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. Eens je de verplaatsing naar een cultuurcentrum niet meer kan maken, wordt cultuurbeleving nu eenmaal onmogelijk. Juist? Neen! Het paramedisch team van woonzorgcentrum De Wending (Zorggroep Orion) legt zich hier niet zomaar bij neer. Op hun initiatief komt cultuur via livestreaming tot bij de bewoners van woonzorgcentra.
Welzijn & Sociaal contact
OW2018
In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne. Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.
Werking ouderenraden
ISO's en RPO's
Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. De voorbije jaren brachten de provinciebesturen deze raden per regio rond de tafel voor ervaringsuitwisseling, vorming en informatieoverdracht. Sinds 1 januari 2018 wordt deze opdracht – naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen - opgenomen door 5 regionale beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Ingrid Vyvey is een van hen en neemt ons mee in de nieuwe structuur.
Werking ouderenraden
vormingsbegeleider
Geef je graag vorming? Heb je een hart voor participatie en inspraak van ouderen? Dan is Vlaamse Ouderenraad · Lokaal op zoek naar jou!