Werking ouderenraden
Waarom een lokale ouderenraad onmisbaar is
In verschillende lokale ouderenraden borrelen momenteel gevoelens van ongerustheid, onzekerheid en soms zelfs verslagenheid. Wat is er aan de hand? Met de start van de nieuwe legislatuur lijkt de rol van de ouderenraad als partner van het lokaal bestuur in sommige gemeenten op de helling te staan. Her en der wordt de functie en het doel van de adviesraden immers herbekeken en wordt luidop de vraag gesteld of de niet-verplichte adviesraden niet beter afgeschaft zouden worden. Als Vlaamse Ouderenraad willen we graag een lans breken voor het voortbestaan van de lokale ouderenraden en hun meerwaarde in de verf zetten.
Werking ouderenraden
Statuten en afsprakennota's uitgeklaard
Verschillende ouderenraden kwamen reeds aankloppen bij de Vlaamse Ouderenraad met vragen omtrent hoe de samenwerking met de gemeente gevat kan worden in statuten en afsprakennota’s. Om tegemoet te komen aan deze vragen stelt de Vlaamse Ouderenraad sjablonen van deze documenten ter beschikking die vrij gedownload kunnen worden. Het gaat om een opgefriste versie van de sjablonen die de provincie Vlaams-Brabant ooit opstelde ter ondersteuning van de lokale ouderenraden in de provincie.
Welzijn & Sociaal contact
Al zittend turnen
Het Mobiel Dienstencentrum in Deerlijk bezoekt verschillende keren per maand 5 verschillende wijken. Wanneer het Mobiel Dienstencentrum in een wijk landt, worden de bewoners getrakteerd op een dag gevuld met workshops, voordrachten en beweging. Er worden ook warme maaltijden voorzien. Dit alles gebeurt onder regie van de sociale dienst van het OCMW, in hechte samenwerking met cultuur-, jeugd- en sportdiensten. Ook de plaatselijke verenigingen werken graag mee.
Cultuurparticipatie
Logo Cultuurmobiel
Cultuurmobiel brengt, zoals de naam het doet vermoeden, cultuurbeleving dichter bij mensen die minder mobiel zijn. Het is gebaseerd op het systeem van de ‘Minder Mobielen Centrale’ (MMC), waar vrijwilligers instaan voor het vervoer van mensen met een lage mobiliteit en een beperkt inkomen. Dat kan voor een bezoek aan familie of kapper, een visite bij de dokter of boodschappen. Met de Cultuurmobiel moet het bijwonen van sociaal-culturele activiteiten ook weer mogelijk worden. Leden van Cultuurmobiel worden door vrijwilligers thuis opgehaald, waarna ze samen naar een voorstelling in het Cultuurcentrum gaan om na afloop veilig terug thuis gebracht te worden.
Sport & bewegen
IPitup-beweegbank uitgetest
Te lang aan een stuk zitten is niet goed voor de gezondheid. Om dat sedentaire gedrag te doorbreken, ontwierpen Miel Vanhaverbeke en Maarten Thysen de IPitup-beweegbank. Aan deze bank hangen instructies voor lichaamsoefeningen die je ter plekke kan uitvoeren. Even zitten en even bewegen, de bank zorgt voor het optimale evenwicht. Het succes van de IPitup-beweegbank groeit snel. Ook de ouderenraad van Hoeilaart was enthousiast over de mogelijkheden die deze unieke bank biedt.
Mobiliteit & toegankelijkheid
15 vervoerregio's in Vlaanderen
Wat mobiliteit betreft beweegt er heel veel in Vlaanderen. Momenteel worden immers de voorbereidingen getroffen voor de uitrol van basisbereikbaarheid en de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan. Wat betekent basisbereikbaarheid en wat kan de invloed van de ouderenraad zijn?
Werking ouderenraden
ISO's en RPO's
Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. De voorbije jaren brachten de provinciebesturen deze raden per regio rond de tafel voor ervaringsuitwisseling, vorming en informatieoverdracht. Sinds 1 januari 2018 wordt deze opdracht – naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen - opgenomen door 5 regionale beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Ingrid Vyvey is een van hen en neemt ons mee in de nieuwe structuur.