Cultuurparticipatie
Dankzij de leesgroepen van het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen, kunnen mensen in kleine groep genieten van poëzie en andere vormen van literatuur. De leesgroepen verbinden mensen met elkaar die moeilijker toegang hebben tot literatuur. Denk aan gevangenen en mensen in armoede, maar ook mensen met psychische problemen en mensen met dementie. Dirk Terryn, een van de oprichters van het Lezerscollectief, vertelt ons waarom literaire teksten zo belangrijk kunnen zijn voor hen.
lees meer
Cultuurparticipatie
Met Vier het Leven lanceert FedOS een nieuw initiatief om ouderen meer kansen te bieden om deel te nemen aan allerlei culturele activiteiten. Lees hier hoe het in elkaar zit en wie weet neem ook jij binnenkort eens deel!
lees meer
Cultuurparticipatie
Cultuurmobiel brengt, zoals de naam het doet vermoeden, cultuurbeleving dichter bij mensen die minder mobiel zijn. Het is gebaseerd op het systeem van de ‘Minder Mobielen Centrale’ (MMC), waar vrijwilligers instaan voor het vervoer van mensen met een lage mobiliteit en een beperkt inkomen. Dat kan voor een bezoek aan familie of kapper, een visite bij de dokter of boodschappen. Met de Cultuurmobiel moet het bijwonen van sociaal-culturele activiteiten ook weer mogelijk worden. Leden van Cultuurmobiel worden door vrijwilligers thuis opgehaald, waarna ze samen naar een voorstelling in het Cultuurcentrum gaan om na afloop veilig terug thuis gebracht te worden.
lees meer
Cultuurparticipatie
Tussen 20 en 26 november 2017 vierden we de Ouderenweek. Onze vliegende reporter doorkruiste de verschillende provincies, en wat bleek? Er is heel wat verbinding te vinden! Een kinderopvang, een lokale ouderenraad, een klas voor anderstalige nieuwkomers, een cultuurbeleidscoördinator, een opvanginitiatief voor vluchtelingen, een dienstencentrum, een lagere school, … Allemaal droegen ze hun steentje bij.
lees meer
Cultuurparticipatie
Veel ouderen zijn nog cultureel actief, tot ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. Eens je de verplaatsing naar een cultuurcentrum niet meer kan maken, wordt cultuurbeleving nu eenmaal onmogelijk. Juist? Neen! Het paramedisch team van woonzorgcentrum De Wending (Zorggroep Orion) legt zich hier niet zomaar bij neer. Op hun initiatief komt cultuur via livestreaming tot bij de bewoners van woonzorgcentra.
lees meer
Cultuurparticipatie
We leven langer en dat creëert nieuwe uitdagingen en kansen voor onze samenleving. Het belang van een leeftijdsvriendelijk beleid wordt steeds groter. 15.000 inwoners (of 20% van de inwoners) van de stad Sint-Niklaas zijn 65 jaar of ouder. Ook het aantal inwoners ouder dan 80 jaar neemt toe. Op dit moment zijn 4500 inwoners in Sint-Niklaas al 80-plussers. Het is een prioritaire doelstelling om van Sint-Niklaas een leeftijdsvriendelijke stad te maken. Dit beleid moet maatregelen bevatten die meer kansen creëren voor ouderen om gezond en actief ouder te worden.
lees meer
Cultuurparticipatie
Cultuurcentrum Zwaneberg, het cultuurcentrum van de gemeente Heist-op-den-Berg probeert toegankelijk te zijn voor iedereen. Voor rolstoelgebruikers zijn er speciale plaatsen, een lift en aangepast sanitair voorzien. De nieuwe schouwburg van Zwaneberg beschikt ook over een ringleiding. Hierdoor kunnen mensen met een hoortoestel veel beter van de activiteiten genieten, want een ringleiding versterkt namelijk het geluid op het podium en filtert storende omgevingsgeluiden weg. Ook mensen zonder hoorapparaat kunnen van de ringleiding gebruik maken via een speciale hoofdtelefoon.
lees meer