Beleidsparticipatie rendeert! Nieuwe start regionale platformen

Werking ouderenraden
ISO's en RPO's

Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. De voorbije jaren brachten de provinciebesturen deze raden per regio rond de tafel voor ervaringsuitwisseling, vorming en informatieoverdracht. Sinds 1 januari 2018 wordt deze opdracht – naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen - opgenomen door 5 regionale beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving). Ingrid Vyvey is een van hen en neemt ons mee in de nieuwe structuur.

De Vlaamse overheid stelt een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen voorop, dat uitgaat van een samenleving voor alle leeftijden, waar iedereen een actieve rol kan spelen in de gemeenschap en gelijke rechten en kansen kan genieten in alle periodes van zijn leven. Ze vindt het dan ook belangrijk om de positie van ouderen in de samenleving te versterken en ervoor te zorgen dat Vlaanderen een aangename leefomgeving is om ouder in te worden.

Actieve betrokkenheid van de ouderen

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is ervan overtuigd dat sterke lokale ouderenraden of andere vormen van participatie op lokaal niveau bijdragen aan een actieve betrokkenheid van de ouderen én aan een sterk en gedragen lokaal ouderenbeleid. Ze brengt hiervoor een netwerk van, voor en met actieve leden van lokale ouderenraden samen, dat de kwaliteit van de lokale ouderenbeleidsparticipatie wil ondersteunen en verhogen en op zoek gaat naar goede praktijken binnen en buiten de lokale ouderenraden. Het netwerk omvat 23 Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO), die op hun beurt per provincie ondersteund worden door een Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie (ISO).

ISO Vlaanderen

Inzetten op samenwerking

De Vlaamse overheid zet ook sterk in op samenwerking. Ze subsidieert de Vlaamse Ouderenraad en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als partnerorganisaties om te komen tot een participatief en inclusief lokaal ouderenbeleid. Ze erkent en financiert bovendien de Vlaamse Ouderenraad voor het geven van advies aan de Vlaamse Regering over het Vlaamse beleid. De Vlaamse Ouderenraad nodigt, op zijn beurt, vanuit elk ISO 3 leden uit voor haar Commissie Ouderenraden.

De Vlaamse overheid stimuleert de lokale besturen en voorzieningen om een participatief beleid te voeren waarin ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid een duidelijke plaats krijgen. Ze trekt, met respect voor de autonomie van de lokale besturen, de kaart van brede betrokkenheid en inspraak, niet enkel bij de ouderen, maar bij alle burgers.

Geëngageerde ouderen gezocht

Na de lokale verkiezingen worden veel lokale ouderenraden opnieuw samengesteld. In het verlengde hiervan zullen ook de RPO’s en de ISO’s opnieuw samengesteld worden.
We hopen terug veel geëngageerde ouderen te ontmoeten, die graag mee verantwoordelijkheid willen dragen voor hun leefomgeving en het welzijn van alle ouderen in hun gemeente.

 

Tabel

Meer informatie

Regionale beleidsmedewerkers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
West- en Oost-Vlaanderen:

Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant:

 

Ingrid Vyvey
Regionale beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid / Ouderenbeleidsparticipatie
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Plaats een reactie

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.