Seniorenadviesraad Brakel: “Onze seniorenadviesraad verbindt”

Werking ouderenraden
SAR Brakel

© Van links naar rechts: Eric Van Steenberge, voorzitter SAR Brakel en RPO Vlaamse Ardennen / Marleen Gyselinck, eerste schepen, bevoegd voor senioren & gelijke kansen, ambtenaar van de burgerlijke stand / Jacques Lenvain, secretaris SAR Brakel

In Brakel zijn de algemene vergaderingen van de seniorenadviesraad open. Iedereen is er dus welkom. En wie geen interesse heeft om deel te nemen aan een vergadering, wordt geïnformeerd over het ouderenvriendelijk beleid via nieuwsbrieven of het gemeentelijk infoblad. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum kennen de seniorenadviesraad goed. Hoe dat contact met alle inwoners verloopt? Dat vertellen Eric Van Steenberge, voorzitter van de seniorenadviesraad, Jacques Lenvain, secretaris van de seniorenadviesraad en Marleen Gyselinck, eerste schepen van senioren, ons graag. 

Hoe is de seniorenadviesraad in Brakel opgebouwd? 

Eric: “Bij het begin van elke legislatuur nodigt het nieuw lokaal bestuur via een schrijven zijn burgers uit om zich kandidaat te stellen voor deelname aan de seniorenadviesraad. Deze manier wordt ook toegepast bij alle andere adviesraden in de gemeente. De uitgaande adviesraad installeert de nieuwe adviesraad, die op zijn beurt een nieuw dagelijks bestuur kiest. In beide organen zitten vertegenwoordigers van verenigingen, maar ook onafhankelijke leden. De raad houdt vier algemene vergaderingen per jaar. Die vergaderingen zijn open, elke Brakelse senior is er welkom. Het dagelijks bestuur vergadert tienmaal per jaar.” 

“In Brakel is ongeveer 1/3e van de inwoners 65-plus. Dat zijn ongeveer 5000 inwoners. Daarvan zijn er 900 ouderen aangesloten bij een ouderenvereniging. Dat is een hele hoop, maar dat wil ook zeggen dat we 4100 ouderen op een andere manier moeten bereiken. En niet al die ouderen willen lid worden van onze raad, of langskomen op een open vergadering. Daarom hebben we ook een nieuwsbrief en een gemeentelijk infoblad, waarmee we echt àlle inwoners informeren over relevante adviezen en andere ouderenvriendelijke Brakelse veranderingen. Zo krijgen ook ouderen die geen deel uitmaken van een vereniging of de raad alle nodige informatie.” 

Jacques: “Het oprichten van een seniorenadviesraad in Brakel was trouwens een initiatief van de gemeente. Drie legislaturen geleden riep de gemeente de raad in het leven. Waarom de oprichting van een raad als positief wordt ervaren? De seniorenadviesraad verstevigt niet alleen de binding tussen verenigingen onderling, maar ook met alle andere senioren en met het lokaal bestuur.” 

De seniorenadviesraad verstevigt niet alleen de binding tussen verenigingen onderling, maar ook met alle andere senioren en met het lokaal bestuur.

Jacques Lenvain, secretaris van de Brakelse seniorenadviesraad

Verlopen al die samenwerkingen en contacten goed? 

Marleen: “Jazeker. Het lokaal bestuur juicht het bestaan van de raad alleen maar toe. Ik heb ook hopen respect voor de leden van de seniorenadviesraad. Dat zijn tenslotte allemaal vrijwilligers, hé! Maar vrijwilligers die wel een enorm engagement op zich nemen. Een schepen alleen kan in de gemeente niks bereiken. De ondersteuning die ik krijg van de seniorenadviesraad, zorgt ervoor dat ik zaken kan veranderen.” 

Eric: “Op financieel vlak krijgen we heel wat ondersteuning van het lokaal bestuur. Op regelmatige basis koppelen we terug naar ons bestuur over wat we met de subsidie doen. Door die transparantie is het contact tussen het lokaal bestuur en de raad erg positief. Ook de samenwerking met de ambtenaar is goed.” 

Jacques: “Niet alleen met verenigingen werkt de adviesraad goed samen. We werken ook samen met andere raden, zoals de sportraad en de cultuurraad. En ook met de bibliotheek en enkele scholen hebben we samenwerkingen lopen. Dankzij die samenwerkingen verbetert onze draagkracht. Brakel heeft bovendien drie woonzorgcentra. De seniorenadviesraad is aanwezig op de bewonersraden van de woonzorgcentra. Zo betrekken we ook die ouderen, en leren we hun noden en behoeften kennen. De afgevaardigden van de woonzorgcentra zijn ook aanwezig op onze algemene vergaderingen.” 

Eric: “Inderdaad. De samenwerking met woonzorgcentra verloopt ook positief. Senioren uit de woonzorgcentra zijn welkom op onze maandelijkse wandelingen. En zijn er enkele senioren niet meer goed ter been? Dan duwen wij rolstoelen voort. Nadat we gaan wandelen zijn, gaan we vaak iets drinken in de cafetaria van een woonzorgcentrum. Soms organiseren we ook een activiteit in de cafetaria. Ook zo leggen we contacten met de bewoners. En in samenwerking met de woonzorgcentra organiseren wij jaarlijks een toneelvoorstelling.” 

Marleen: “Klopt. De seniorenmiddag is bijvoorbeeld ons jaarlijks hoogtepunt. Dat is een groot feest waarop de vrijwilligers en bestuursleden van de adviesraad in de bloemetjes worden gezet. De bewoners van het woonzorgcentrum vieren die dag mee feest. In totaal trekt die dag zo’n 300-tal deelnemers aan.” 

De ondersteuning die ik krijg van de seniorenadviesraad, zorgt ervoor dat ik zaken kan veranderen.

Marleen Gyselinck, eerste schepen van senioren in Brakel

De raad verbindt vooral. Nemen jullie nog andere rollen op? 

Eric: “Onze rol van adviesorgaan nemen we echt serieus. We schrijven adviezen op eigen initiatief, én op vraag van het lokaal bestuur. Maar door het feit dat de eerste schepen ook altijd op onze vergaderingen aanwezig is, moeten we over veel zaken niet eens een advies schrijven. De eerste schepen hoort dan rechtstreeks wat er leeft. Momenteel schrijven we ook een memorandum uit. Doordat we een goed contact hebben met de Brakelse inwoners, kunnen we ons memorandum goed staven. Ons draagvlak wordt groter en groter.” 

Op welke drempels botste de raad in het verleden al? 

Jacques: “Wat ik echt heb moeten leren, is dat je niet altijd gelijk kan krijgen. Soms heeft de seniorenadviesraad een andere mening dan het lokaal bestuur. Dat is oké. Zolang je naar elkaar luistert en respect hebt voor elkaar. En ook met de verenigingen of andere raden hebben we soms een meningsverschil over het uitvoeren van een activiteit. Alle leden van de seniorenadviesraad hebben het gevoel dat ze hun mening kunnen en mogen zeggen. En allemaal aanvaarden we dat onze mening niet altijd gevolgd wordt. En trouwens: heel vaak volgt het lokaal bestuur ons advies wel. Dan bedanken we het bestuur daar warm voor. En wanneer het bestuur iets nieuws op poten heeft gezet? Dan zeggen we altijd proficiat. We hebben respect voor elkaar.” 

De Brakelse seniorenadviesraad maakt deel uit van het RPO Vlaamse Ardennen. Hoe is dat RPO gestructureerd? 

Eric: “Klopt. Ik ben niet alleen voorzitter van de seniorenadviesraad in Brakel, maar sinds anderhalf jaar ook van het RPO. Brakel komt er samen met Kluisbergen, Zwalm, Oudenaarde, Ronse, Kruisem, Maarkedal, Horebeke, Wortegem-Petegem en Lierde. Het RPO bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering. De AV komt drie- à viermaal per jaar samen. Het DB bereidt het programma van die vergadering voor.” 

Ik ben voorzitter van het RPO Vlaamse Ardennen. Ik ervaar er de uitwisseling met de andere gemeenten als positief.

Eric Van Steenberge, voorzitter van de Brakelse seniorenadviesraad

“Wat er vooral gebeurt op dat RPO? De aanwezigen wisselen informatie en ideeën uit met elkaar en bouwen mee aan adviezen voor de Vlaamse Ouderenraad. Ik ervaar de uitwisseling met de andere gemeenten als positief. Zo zijn sommige gemeenten sterk in het formuleren van adviezen. Daar leren we van.” 

In een RPO komen afgevaardigden van verschillende lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, seniorenconsulenten en schepenen uit verschillende Vlaamse gemeenten samen. Via het platform delen ze ervaringen en signalen uit hun gemeente met elkaar.