Nieuwe stemmen in lokale ouderenraden

Werking ouderenraden
groep ouderen in gesprek

Het voorbije jaar werden de meeste lokale ouderenraden opnieuw samengesteld. Heel wat ouwe getrouwen bleven op post, maar ook heel wat nieuwe mensen besloten zich te engageren voor de lokale ouderenraad. Wij vroegen aan Walter (65), Jeanette (69) en Philippe (69) wat hen prikkelde om zich kandidaat te stellen. 

Walter – Ouderenadviesraad Hove

"De ouderenadviesraad van Hove is goed gekend bij de inwoners, maar ik had er nog niet aan gedacht om er zelf in te zetelen. Tijdens een activiteit van het lokale dienstencentrum maakte de ouderenadviesraad bekend dat ze op zoek waren naar nieuwe leden. Een vriend trok me over de streep en ik stelde mij kandidaat. Na de kandidaatstelling had ik niet echt grote verwachtingen. Ik hoopte wel dat ik een bijdrage zou kunnen leveren aan een aangename leefomgeving voor de inwoners van Hove, ook voor de oudere inwoners. Zij hebben hun hele leven gewerkt aan of op een andere manier bijgedragen tot de wereld waarin we vandaag leven."

"De eerste maanden zijn best pittig geweest. Ik ben aangesteld tot penningmeester, waardoor ik meteen deel uitmaakte van het dagelijks bestuur en er dus extra vergaderingen op de planning stonden. Er waren ook al heel wat zaken te doen, er loopt een ouderenbehoefteonderzoek in de gemeente, we hebben knelpuntenwandelingen begeleid in verschillende wijken én we hebben een seniorenfeest georganiseerd."

Jeanette – Seniorenadviesraad Hasselt

"Als secretaris van JAPS, de Hasseltse afdeling van ouderenvereniging S-Plus voor 50-plussers, volgde ik het reilen en zeilen in de lokale ouderenraad al een tijdje van dichtbij. Binnen JAPS is het immers de gewoonte om de agendapunten van de ouderenraad steeds intern te bespreken. Bovendien heb ik in het verleden al een aantal keer onze vaste afgevaardigde vergezeld naar een vergadering van de ouderenraad. Zelf had ik honger naar meer, dus het kwam goed uit dat JAPS mij de vraag stelde om mij kandidaat te stellen voor het vast bureau van de lokale ouderenraad. Het leek mij een unieke kans om mee te denken over en te werken aan de uitdagingen waar Hasseltse ouderen op botsen. Vooral rond mobiliteit wil ik mij graag inzetten."

"Mijn kandidatuur werd aanvaard en ondertussen kan ik terugkijken op enkele verrijkende maanden waarin ik heel wat gemotiveerde mensen heb leren kennen die zich inzetten om een betere leefwereld te creëren. Ik hoop dat ik mijn rol in de ouderenraad zal kunnen verderzetten. De toenemende zorgen voor mijn echtgenoot maken het jammer genoeg moeilijker voor mij om mij voluit te blijven engageren."

Philippe – Seniorenraad Rotselaar

"Vorig jaar vroeg ouderenvereniging Okra mij of ik geen zin had om in de lokale ouderenraad te zetelen, waarop ik meteen enthousiast reageerde. Het was mij al opgevallen dat ongeveer een op de drie kiesgerechtigden in Rotselaar ouderen zijn, maar dat zij toch niet zoveel te zeggen hebben. Met de lokale ouderenraad trachten we daar iets aan te veranderen. Ook na je pensioen kun je immers een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij."

"Via de achterban van Okra weet ik wat er leeft onder ouderen. Dat zijn kleine bekommernissen zoals straten die er niet goed bijliggen, maar ook grote uitdagingen zoals eenzaamheid. Ik wil die signalen op tafel leggen tijdens de vergadering van de lokale ouderenraad. Tot nog toe heb ik al veel geluisterd en kennis gemaakt met waar de ouderenraad mee bezig is. Er kwamen meteen grote thema’s aan bod, geestelijke gezondheid bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik mij ook ingespannen voor de ouderenweek."

 

Justine Rooze, stafmedewerker Vlaamse Ouderenraad