Dossier: resultaten barometerbevraging

Werking ouderenraden
resultaten barometer

© Pixabay

Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. In welke mate konden zij de stem van ouderen in hun gemeente nog laten weerklinken? Werden ze sterker of net minder betrokken door hun lokaal bestuur? En welke initiatieven namen ze zelf? Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel. Aan de hand van drie artikels duiken we in de resultaten. 

Hoe beleefden lokale ouderenraden de pandemie?

De pandemie had een voelbaar effect op ouderenraden. Desondanks slaagden veel ouderenraden erin om creatief aan de slag te gaan en nieuwe initiatieven te blijven organiseren. Veel ouderenraden gaven nog steeds adviezen en signalen aan het lokaal bestuur. Maar vrijwilligers stootten ook op barrières, en soms vielen ambtenaren uit. Je leest er meer over in dit artikel

Hoe beïnvloeden lokale ouderenraden hun lokaal bestuur? 

Deden ouderenraden aan beleidsbeïnvloeding tijdens de pandemie? En werd er voldoende overlegd tussen ouderenraden en hun burgemeester of schepen? De antwoorden op die vragen vind je hier

Hoe tevreden zijn lokale ouderenraden over de aangeboden ondersteuning?  

De Vlaamse Ouderenraad reikt heel wat informatie, inspiratie en ondersteuning aan voor ouderen die actief zijn in lokale ouderenraden. Maar hoe tevreden zijn ouderenraden over die ondersteuning? En zijn ouderenraden tevreden met de regionale uitwisseling, of met de input van de lokale ambtenaar? Je komt het te weten in dit artikel

Heb je vragen over de barometerbevraging? Neem dan contact op met onze medewerker Vlaamse Ouderenraad · Lokaal, Nadia Denayer, via 0470 74 23 12 of mail naar nadia.denayer@vlaamse-ouderenraad.be.