Mobiliteit & toegankelijkheid
Om gemeentes te ondersteunen bij het inzetten op toegankelijkheid, riep Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ in het leven. Want iedereen, ook inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking, moet in elke gemeente toegang hebben tot gebouwen, publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. Maar wat houdt dat charter precies in? Wij legden ons oor te luisteren bij het expertisecentrum.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
We gingen in gesprek met Roger Oeyen over het belang van mobiliteit voor ouderen. Op verhelderende wijze duidt hij de knelpunten die het voor ouderen moeilijk maken om gebruik te maken van dit vervoersaanbod en hij geeft zijn visie op baisbereikbaarheid mee.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid brengt heel wat veranderingen met zich mee en zal ongetwijfeld ook een invloed hebben op jouw verplaatsingen. Ben jij al op de hoogte?
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het decreet Basisbereikbaarheid staat voor een nieuwe visie op mobiliteit. Die nieuwe visie zal praktische gevolgen met zich mee brengen, ook voor jou! Hoog tijd dus om te ontdekken wat basisbereikbaarheid precies betekent.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het sleutelwoord in het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid is combineren. Om vlot op je bestemming te raken zal gebruik moeten maken van verschillende vervoersmiddelen uit verschillende vervoerslagen.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het decreet Basisbereikbaarheid schudt het Vlaams mobiliteitslandschap grondig door elkaar. Niet in het minst door Vlaanderen in te delen in 15 vervoerregio's die elk aangestuurd worden door een vervoerregioraad. Hoe zit deze nieuwe indeling precies in elkaar en welke verantwoordelijkheden hebben de vervoerregioraden?
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid verandert er ook heel wat voor personen die minder mobiel zijn. Zij zullen gebruik kunnen maken van het vervoer op maat, de vervoerslaag die inspeelt op de specifieke individuele mobiliteitsvragen. Hoe zal dit vervoer op maat in de praktijk georganiseerd worden en wie draagt welke verantwoordelijkheid?
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Wat mobiliteit betreft beweegt er heel veel in Vlaanderen. Momenteel worden immers de voorbereidingen getroffen voor de uitrol van basisbereikbaarheid en de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan. Wat betekent basisbereikbaarheid en wat kan de invloed van de ouderenraad zijn?
lees meer