Nieuwe vorming ‘Sleutel aan het Beleid’

Werking ouderenraden
Flyer vorming Sleutel aan het Beleid

Op 1 april lanceerde Vlaamse Ouderenraad Lokaal het nieuwe vormingspakket ‘Sleutel aan het Beleid’. De vorming wil nieuwe leden van ouderenraden inzicht bieden in de beleidsbeïnvloedende en adviesverlenende taak van de lokale ouderenraad. Hoewel het aanbod nog maar net gelanceerd werd, vond de vorming al drie keer plaats. We delen meer informatie en de eerste reacties.

Wat komt er aan bod?

De vorming biedt een introductie aan in de werking van de ouderenraad en de totstandkoming van het beleid in de gemeente. Voor leden die nog niet zo lang zetelen in de lokale ouderenraad is de vorming dus een ideale manier om op een laagdrempelige wijze ingeleid te worden in het reilen en zeilen van de ouderenraad. Leden die al wat meer ervaring hebben, zijn uiteraard ook welkom. We zijn ervan overtuigd dat ook zij steeds iets kunnen bijleren!

Concrete vragen die aan bod zullen komen zijn:

  • Waarom is de lokale ouderenraad belangrijk en welke functies vervult deze raad?
  • Welke regelgeving is er van belang voor de lokale ouderenraad en wat houdt de beleids en beheerscyclus precies in?
  • Hoe kun je als ouderenraad een sterk advies neerzetten?

Doorheen de vorming komen tal van concrete voorbeelden aan bod en wordt er ingezet op ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers.

De eerste reacties

De eerste deelnemers reageerden alvast positief en enthousiast. Ze typeren de vorming onder meer als verrijkend, interessant en leerrijk en gaven aan dat de vorming nuttig, nodig en bruikbaar is.

Elisa: "Een goede start voor een beginnend lid van de seniorenraad!"

Uit de eerste evaluaties blijkt dat de deelnemers vinden dat de vorming aansluit bij de noden van hun lokale ouderenraad. Meer dan vier op vijf deelnemers gaf aan dat ze de inhoud kunnen toepassen binnen hun lokale ouderenraad. De vorming gaf de deelnemers alleszins veel stof tot nadenken en zin om actie te ondernemen.

Ook geïnteresseerd in de vorming?

Is je interesse gewekt? Je kan deze vorming aanvragen via de Regionale Platformen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO’s) en via de regionale of provinciale afdelingen van ouderenverenigingen. Zij kunnen de vorming vervolgens aanvragen voor hun regio via dit formulier.

Het volgen van de vorming is steeds gratis. De begeleiding en het cursusmateriaal worden voorzien door Vlaamse Ouderenraad  Lokaal. Voor de praktische organisatie (datum, locatie, uitnodigingen, …) werken we samen met een regionaal verantwoordelijke.

Reacties

Is de gemeente verplicht een ouderen adviesraad op te richten of is dit niet langer verplicht?
zo ja, is bij oprichting verplicht tot een samenstelling met evenwicht vrouwen-mannen, politieke, filosofische
socio-culturele verenigingen, onafhankelijken en allochtonen?

Benoit Marc - 6 april 2019 | 15:55

De gemeente is niet decretaal verplicht om een ouderenraad op te richten. De decreten Lokaal Sociaal Beleid en Lokaal Bestuur pleiten echter wel voor het zo veel mogelijk betrekken van de inwoners bij het gemeentelijk beleid. Een manier om dit te realiseren is de oprichting van adviesraden.

Als de gemeente er voor kiest om een ouderenraad in te richten, dan moet er rekening gehouden worden met de volgende regels:
- Niet meer dan twee derde van de leden van de ouderenraad mag van hetzelfde geslacht zijn
- Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden

Dit zijn de enige twee regels die wettelijk gevolgd moeten worden. Andere afspraken over de samenstelling van de raad worden vastgelegd in de statuten van de ouderenraad. Die statuten mogen door de ouderenraad zelf opgemaakt worden, maar zullen wel goedgekeurd moeten worden door de gemeenteraad. Veel ouderenraden kiezen er voor om de lokale ouderenverenigingen personen te laten afvaardigen (het aantal afgevaardigden per vereniging kan eventueel verschillen naargelang het ledenaantal van de organisatie) en daarnaast ook enkele onafhankelijke ouderen te laten zetelen in de ouderenraad. Hoe veel leden en wat de ratio vertegenwoordigers van organisaties / onafhankelijken moet zijn, kan de ouderenraad naar eigen goeddunken (mits akkoord van de gemeenteraad) bepalen.

Justine Rooze - 8 april 2019 | 15:12

De inhoud van de vorming gaat er vanuit dat het de deelnemers nog ontbreekt aan basiskennis van de Ouderenadviesraden terwijl dit in heel wat gewesten al vroeger werd toegelicht. Het was dus eerder een herhaling. Het ontbrak aan diepgang en verbreding.

Meert Roger - 9 april 2019 | 11:37

Bedankt voor de reactie. De vorming is inderdaad gericht op de nieuwe leden van lokale ouderenraden. We zijn volop bezig met het uitwerken van vormingen rond inhoudelijke beleidsthema's om de meer ervaren leden van de ouderenraden aan te spreken.

Justine Rooze - 15 april 2019 | 15:56

Plaats een reactie

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.