Statuten en afsprakennota's uitgeklaard

Werking ouderenraden
Statuten en afsprakennota's uitgeklaard

Verschillende ouderenraden kwamen reeds aankloppen bij de Vlaamse Ouderenraad met vragen omtrent hoe de samenwerking met de gemeente gevat kan worden in statuten en afsprakennota’s. Om tegemoet te komen aan deze vragen stelt de Vlaamse Ouderenraad sjablonen van deze documenten ter beschikking die vrij gedownload kunnen worden. Het gaat om een opgefriste versie van de sjablonen die de provincie Vlaams-Brabant ooit opstelde ter ondersteuning van de lokale ouderenraden in de provincie.

Sjabloon Statuten

De werking van elke ouderenraad is gebaseerd op zijn statuten. Dit document regelt de algemene werking van de ouderenraad en wordt opgesteld bij de oprichting van de ouderenraad. Het sjabloon kan een handig vertrekpunt zijn, maar mag niet meer zijn dan een inspiratiebron aangezien de statuten de specifieke lokale werking correct moeten weergeven. In Hoeilaart zijn er bijvoorbeeld sterke linken tussen de verschillende adviesraden. In de statuten van de ouderenraad staat dan ook vermeld dat ze moeten deelnemen aan het gezamenlijk overleg met de andere gemeentelijke adviesraden.

Bij de opmaak van de statuten mag ook de input van enkele externe lokale actoren niet vergeten worden. Steek je licht eens op bij de verantwoordelijke ambtenaar en vraag zijn of haar visie en ga zeker ook in gesprek met het lokaal bestuur, zoals met de verantwoordelijke schepen. De statuten moeten immers niet enkel goedgekeurd worden door de ouderenraad, maar ook aanvaard en goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Door ze in samenspraak op te stellen, kunnen discussies en twistpunten achteraf vermeden worden.

Sjabloon Afsprakennota

De afsprakennota is een bondig document dat de samenwerking tussen de lokale ouderenraad en het lokaal bestuur stroomlijnt. Hierin wordt bijvoorbeeld de termijn afgesproken waarbinnen de ouderenraad zijn adviezen formuleert en wordt ook vastgelegd hoeveel tijd het bestuur krijgt om te antwoorden op dit advies. Daarnaast wordt er onder andere ook geschetst hoe informatie-uitwisseling tussen de ouderenraad en het lokaal bestuur tot stand kan komen, welke ondersteuning de ouderenraad geniet, …

De afsprakennota dient steeds in samenspraak tussen de lokale ouderenraad en het lokaal bestuur vorm te krijgen. Het sjabloon wordt dan ook gepubliceerd als een vrijblijvende richtlijn en kan gehanteerd worden als een inspiratiebron. Het opstellen van een afsprakennota kan zo de aanzet geven tot het creëren van een goede dialoog en onderling vertrouwen tussen de ouderenraad en het lokaal bestuur.

De lokale ouderenraad en het lokaal bestuur zijn vrij om de afsprakennota aan te passen en aan te vullen, zodat deze de lokale situatie weerspiegelt. Zo is het mogelijk dat de lokale ouderenraad niet enkel een adviserende functie invult. Wanneer de ouderenraad bijvoorbeeld ook opdrachten opneemt als het verenigen van ouderenverenigingen en/of initiatieven inricht die openstaan voor alle ouderen, kunnen deze ook opgenomen worden in de afsprakennota.

Reacties

Volgens het vernieuwd lokaal participatiebeleid is er voor de gemeente (-5000 inwoners) geen verplichting inzake ouderenbeleid.
Nochtans vertegenwoordigen de senioren in Voeren nu 21% van de bevolking en tegen het einde van de legislatuur zal dat 23% zijn.
In kleinere gemeenten heb je nogal vaak één sterke clan die de lakens niet alleen uitdeelt maar vaak naar hun clan trekt.
Een tegengewicht van de vrijwillige, kosteloze participerende democratie is noodzakelijk. Nu is de tijd om, in verkiezingstijd, de verschillende partijen attent te maken op deze ondemocratische en ongezonde situatie en het dekreet aan te passen.

Renkens Victor - 9 februari 2019 | 18:51

Plaats een reactie

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.