Welzijn & Sociaal contact
In Nieuwrode, een deelgemeente van Holsbeek, wonen veel mensen geïsoleerd. Nieuwrode is een landelijke gemeente, met slechts één buslijn en weinig openbare diensten. Het Zorgzame Buurtenproject Manteldorp wil via lokale activiteiten inwoners meer met elkaar verbinden. En het project hoopt dat buren ook kleine hulpvragen voor elkaar zullen beantwoorden. We gingen in gesprek met Linda Van Campenhout, verantwoordelijke van het Zorgzame Buurtenproject.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Wie vaak met het openbaar vervoer reist, kwam vermoedelijk al eens een Hoppinpunt tegen. Een Hoppinpunt is een plaats waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd. Je kan er bijvoorbeeld vlot overstappen van de trein op de bus. Of nadat je de bus uitstapt, kan je je reis bijvoorbeeld verderzetten met een deelfiets of -wagen. Belangrijk is dat alle Hoppinpunten toegankelijk zijn, zodat reizigers vlot hun weg vinden. Zowel reizigers met als zonder beperking. 
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Wij namen in het Oost-Vlaamse Lede de proef op de som, samen met Hendrik (64) voorzitter van de seniorenraad van Lede, bij Hoppinpunt Lede Ziekenhuis.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Wij namen in het Vlaams-Brabantse Heverlee de proef op de som met Frans (75), die lid is van ouderenvereniging Okra in Heverlee, bij Hoppinpunt Heverlee Station.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
De Vlaamse Ouderenraad ging op pad naar het Oost-Vlaamse Berlare, waar leden van de Berlaarse seniorenraad Willy (76) en Martha (87) en maatschappelijk werker Miranda De Kegel hun licht lieten schijnen op Hoppinpunt Berlare Kerk.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
De Vlaamse Ouderenraad ging op pad naar het West-Vlaamse Ieper, waar Kathleen (72), lid van de commissie Wonen, Mobiliteit en Omgeving haar licht liet schijnen op het Hoppinpunt Ieper Station.
lees meer
Verkiezingen
Het is bijna zover. In oktober 2024 trekken we voor een tweede maal dit jaar naar de stembus. Dit keer voor de lokale verkiezingen. Om een succesvol lokaal ouderenbeleid te stimuleren, schreven we met de Vlaamse Ouderenraad een memorandum - een nota die de noden en behoeften van ouderen scherpstelt en inspiratie biedt voor een volgend bestuursakkoord. In ons memorandum schuiven we acht speerpunten naar voren die een succesvol lokaal ouderenbeleid kunnen stimuleren. Heel wat lokale ouderenraden en lokale besturen lieten zich door onze speerpunten inspireren. Hoe ze er lokaal mee aan de slag gingen? Wij legden ons oor te luister bij verschillende steden en gemeenten.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
132 Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel krijgen sinds maart 2022 ondersteuning van de Vlaamse overheid. Hoewel de ondersteuning normaalgezien na twee jaar afliep, besliste de Vlaamse regering om de ondersteuning van de lopende projecten te verlengen tot eind 2024. Wij zijn benieuwd wat goed loopt en welke drempels daarbij komen kijken. Kunnen de projecten bovendien blijven bestaan, wanneer de ondersteuning eindigt na 2025? Monica Wouters (Thomas More – Expertisecentrum Zorg & Welzijn) en Manon Steurs (Vrije Universiteit Brussel), allebei onderzoeker bij Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deden er onderzoek naar. Ann Clé vertelt er ons als projectcoördinator bij de Koning Boudewijnstichting (KBS), dat instond voor de ondersteuning van de Zorgzame Buurten, meer over.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Rond 2014 werden in Pelt de eerste stappen gezet naar het opbouwen van een Zorgzame Buurt. Twee jaar geleden diende de gemeente het initiatief in als pilootproject Zorgzame Buuten. Het project wil noden van 65-plussers beter detecteren en mensen met een kwetsbaarheid tijdig toeleiden naar diensten, vertellen Jana Gorissen, coördinator lokale dienstencentra en Els Kuppens, schepen van Welzijn en Ouderenbeleid in Pelt.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Twee jaar geleden diende Sant’Egidio, een internationale Christelijk geïnspireerde organisatie in Antwerpen, een aanvraag in voor een Zorgzame Buurtenproject. Het project Leve De Ouderen! wil eenzaamheid bij thuiswonende ouderen aanpakken. Tijan Njie, lokaal coördinator Leve De Ouderen! vertelt er ons meer over.
lees meer