Wonen
Zorglab Aalst werd als expert betrokken in het voorgaand onderzoek naar de beïnvloeders van wonen. De organisatie ontstond uit één van de Vlaamse Zorg Proeftuinen. Het Lab onderzoekt verschillende zorgtopics, zoals levenslang in de eigen woning wonen, eenzaamheid en mantelzorg. Heidi Tonnelier, panelmanager ZorgLab, vertelt ons meer over de werking van ZorgLab Aalst.
lees meer
Verkiezingen
Het is dinsdag 7 februari. Een zaaltje in het stadhuis van de stad Halle vult zich met een twintigtal leden van seniorenraden en ambtenaren van RPO Pajottenland. Allemaal zijn ze benieuwd naar de vorming ‘Ouderen verkiezen inspraak in 2024’ van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. Een vorming die lokale ouderenraden acties en initiatieven wil aanreiken, die ze kunnen ondernemen in aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024. Een van onze trainers, Lieve Hamels, nam de aanwezigen mee doorheen het onderwerp. Wij geven je een inkijk.
lees meer
Werking ouderenraden
De laatste jaren gaan lokale ouderenraden en lokale besturen steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren om als lokale ouderenraad de stem van ouderen te vertolken. En dat zo’n nieuwe manier van werken positief kan uitdraaien, bewijst de lokale ouderenadviesraad van Bierbeek. In 2019 werden de ouderenraad en de welzijnsraad samengevoegd. “Zo hebben we meer draagkracht”, klinkt het bij Pol Vanden Bempt, voorzitter van de welzijns- en ouderenraad.
lees meer
Verkiezingen
De gemeente Mol onderneemt steevast acties in aanloop naar de verkiezingen. En ook dit jaar gaat de seniorenraad, samen met de seniorenconsulent en de bevoegde schepen, initiatieven opzetten. “Het is de rol van de seniorenraad om de ouderen in de gemeente te overtuigen dat stemrecht écht van belang is.”
lees meer
Verkiezingen
De ouderenraad van Lokeren schreef al tweemaal een memorandum. En ook voor de verkiezingen van 2024 zijn de leden al druk in de weer. Telkens opnieuw hebben ze aandacht voor inspraak en participatie van alle inwoners. Marc Cogen, voorzitter van de ouderenraad, en Robrecht Vanoutrive, ondervoorzitter van de ouderenraad, vertellen ons graag meer over het memorandumtraject.
lees meer
Verkiezingen
In oktober 2024 vinden de Belgische lokale verkiezingen plaats. Dat lijkt misschien nog veraf, maar lokale ouderenraden zijn al allerlei initiatieven op poten aan het zetten. Op zoek naar inspiratie?
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Krantenartikels, radio-interviews, filmpjes, sociale media, … Begin maart 2023 lanceerde de Vlaamse Ouderenraad met succes de campagne 'Bepaal je eigen verhaal'. Met die campagne trapt de Vlaamse Ouderenraad het debat over de toekomst van de ouderenzorg op gang. Met een megafoon voor ouderen zelf. Want voor veel zestigplussers strookt de ouderenzorg van vandaag niet met waar zij op hopen. Ze sluit onvoldoende aan bij hoe zij hun levensverhaal zien, en tegelijk voelen zij zich daarover niet gehoord. Dat moet anders: de ouderenzorg moet hertekend worden. Samen met de groep waar het om gaat. Maak kennis met ‘Bepaal je eigen verhaal’!
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Om gemeentes te ondersteunen bij het inzetten op toegankelijkheid, riep Inter, het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ in het leven. Want iedereen, ook inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking, moet in elke gemeente toegang hebben tot gebouwen, publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. Maar wat houdt dat charter precies in? Wij legden ons oor te luisteren bij het expertisecentrum.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Vlaamse Ouderenraad·Lokaal, VVSG en VUB organiseren opnieuw een gratis LABO Ouderenbeleid. Daarin staat uitwisseling centraal tussen leden van de ouderenraden, ambtenaren en schepenen ouderenbeleid. De deelnemers gaan aan de slag met gedeelde uitdagingen. En samen zoeken ze naar verbindende oplossingen. Geprikkeld? Schrijf je nu in!
lees meer
Werking ouderenraden
Om inzicht te krijgen in de werking, ondersteuning en toekomstwensen van lokale ouderenraden, rolt de Vlaamse Ouderenraad tweejaarlijks een barometerbevraging uit. Voor 2020 en 2021 focuste die zich onder andere op de betrokkenheid bij het beleid in coronatijden. Aan de bevraging namen zo’n 60% van de ouderenraden deel.In dit artikel bespreken we de tevredenheid van de ouderenraden over de aangeboden ondersteuning, zowel op lokaal, regionaal als op Vlaams niveau.
lees meer