Wonen
Wat is de woonsituatie van oudere huurders in de stad? Zijn de woningen en de woonomgeving toegankelijk? Hoe denken ouderen zelf over hun woning? Omdat er nog weinig antwoorden zijn op die vragen, besloten KU Leuven onderzoekers Emma Volckaert en Pascal De Decker om dit onder de loep te nemen. Hiervoor gingen ze in gesprek met sociale en private huurders in de stad Gent.
lees meer
Wonen
Het aandeel ouderen binnen de groep sociale huurders neemt gestaag toe. Uit de meest recente cijfers van de Woonsurvey van Wonen Vlaanderen blijkt dat een derde van de sociale huurders 65-plus is en een vijfde van de kandidaat-huurders is 60-plus. De nood is hoog, maar hoe zit het met het aanbod voor deze groeiende groep? 
lees meer
Wonen
Ouderen die niet langer zelfstandig thuis willen wonen met hulp van thuiszorgdiensten, maar zichzelf ook niet zien verhuizen naar het woonzorgcentrum waar ze 24/7 zorg kunnen krijgen, zitten soms vast in hun situatie. Er zijn weinig alternatieve tussenvormen en al zeker op de sociale woonmarkt zijn de alternatieven schaars. Bovendien bestaan er enkel in steden als Gent, Kortrijk en Mechelen sociale assistentiewoningen. De Vlaamse Ouderenraad vroeg Els Devriendt, stafmedewerker zelfstandig wonen bij stad Gent, hoe dat komt.
lees meer
Wonen
Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van sociaal wonen ging Els Matthysen, stafmedewerker bij de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH), in gesprek met enkele eeuwelingen die een sociale woning huren. Hun intrigerende verhalen verschenen in het tijdschrift Fundamenten.
lees meer
Wonen
Hoe zijn sociale huurwoningen gepositioneerd binnen het ruimere sociaal woonbeleid? De Vlaamse Ouderenraad ging hierover in gesprek met Luc Goossens, Professor Emeritus aan Universiteit Antwerpen en deskundige woonbeleid. Hij schetst de toenemende noden en stelt de ontoereikende antwoorden aan de kaak. 
lees meer
Wonen
Wonen is een basisrecht. Omdat veel mensen graag oud willen worden in hun eigen buurt, is het belangrijk om rekening te houden met de kwaliteit, prijs en het aanbod van woningen. De gemeente Heist-op-den-Berg en de stad Genk doen hun best om daarop in te spelen. En de rol van lokale ouderenraden is hierbij belangrijk! Wij gingen op ontdekkingstocht doorheen hun initiatieven.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Van sensibiliseren tot actief meehelpen in vaccinatiecentra: verschillende ouderen stropen tijdens de COVID-19-pandemie hun mouwen op en zetten zich vrijwillig in voor hun medeburgers. De ouderenraden in Heist-op-den-Berg, Dilbeek, Wingene en Eeklo vertellen trots over hun vaccinatie-initiatieven.
lees meer
Werking ouderenraden
Een fysieke bijeenkomst, waar er als je toekomt koffie mét koekjes klaar staan? Tot voor enkele maanden was het vanzelfsprekend dat de vergaderingen van ouderenraden op deze manier startten. Maar de pandemie zorgde voor een totale ommezwaai. Hoe verloopt vergaderen nu in coronatijden, waar steeds wisselende veiligheidsmaatregelen de norm zijn? Wij gingen eens luisteren in verschillende gemeenten.
lees meer
Werking ouderenraden
Met de lockdown in maart werd het sociale leven van de ene op de andere dag stilgelegd. Dat hield ouderenraden echter niet tegen oplossingen te vinden om hun werking verder te zetten, generatiegenoten een hart onder de riem te steken of hulp te bieden. Maar de pandemie blijft lokale ouderenraden uitdagen. Hoe gaan zij om met het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen? Wij gingen bij verschillende ouderenraden horen hoe zij de organisatie van activiteiten aanpakken.
lees meer
Wonen
Vaak horen we vertellen over de onaangepastheid van sociale woningen, of de slechte staat ervan. Maar hoe ervaren oudere sociale huurders dat zelf? De Vlaamse Ouderenraad legde het oor te luister bij ouderen die hun verhaal wilden delen. In hun getuigenissen drijven vaak pijnpunten naar boven, maar komen ook positieve ervaringen aan het licht.
lees meer