Zorg & Gezondheid
Geïnspireerd door het Nederlandse 'ouderenvriendelijk ziekenhuis' wou AZ Nikolaas meer aandacht voor ouderen creëren. Het ziekenhuis in Sint-Niklaas sloeg de handen in elkaar met de lokale ouderenraad en zette een inspirerend participatietraject op.
lees meer
Werking ouderenraden
In heel wat gemeenten volgt een geëngageerde ambtenaar het lokaal ouderenbeleid op. Ook al verschillen de functietitel en het takenpakket van deze gemeentelijke krachten over gemeentegrenzen heen, allen zijn ze onmisbare schakels in het lokaal ouderenbeleid. Wij brachten drie enthousiaste ambtenaren samen en schotelden hen enkele stellingen voor. Wat volgde was een boeiend gesprek waarin heel wat overeenkomsten naar boven kwamen.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
De impact van de coronacrisis op het dagelijks leven van ouderen is groot. Om hen een hart onder de riem te steken en hulp te bieden, schieten er in alle Vlaamse gemeenten warme initiatieven uit de grond. Ook lokale ouderenraden blijven niet stilzitten.
lees meer
Werking ouderenraden
We spraken met enkele ouderen die zich sinds kort engageren in de lokale ouderenraad van hun gemeente. Interessante gesprekken die een inzicht bieden in de werking van lokale ouderenraden.
lees meer
Cultuurparticipatie
Met Vier het Leven lanceert FedOS een nieuw initiatief om ouderen meer kansen te bieden om deel te nemen aan allerlei culturele activiteiten. Lees hier hoe het in elkaar zit en wie weet neem ook jij binnenkort eens deel!
lees meer
Werking ouderenraden
Verandering is de enige constante. De Griekse filosoof Heraclitus wist dat eeuwen geleden al. En ook lokale ouderenraden ondervinden het dagelijks. Want het lokale participatiebeleid wordt hertekend. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor heel wat kansen. Vlaamse Ouderenraad · Lokaal brengt tijdens deze online mini-studiedag evoluties aan het licht en biedt inspiratie. Ben jij klaar voor inspraak in verandering?
lees meer
Werking ouderenraden
Is er in jouw gemeente iemand aangesteld voor de opvolging van het lokaal ouderenbeleid? Je kent hem misschien als de ouderenconsulent of de ouderenbeleidsmedewerker, maar evengoed heeft hij nog een heel andere titel. Ook het takenpakket van deze ambtenaren kan grondig verschillen van gemeente tot gemeente. Een ding is zeker: hij is een onmisbare schakel in het lokale ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad en VVSG wouden zicht krijgen op de rol van deze gemeentelijke krachten. Op zoek naar antwoorden legden we ons oor te luisteren bij 65 ambtenaren en 77 lokale ouderenraden.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
We gingen in gesprek met Roger Oeyen over het belang van mobiliteit voor ouderen. Op verhelderende wijze duidt hij de knelpunten die het voor ouderen moeilijk maken om gebruik te maken van dit vervoersaanbod en hij geeft zijn visie op baisbereikbaarheid mee.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Er beweegt heel wat in de gezondheidssector. Wat was de aanleiding, voor welke concrete veranderingen staat de sector en wat betekent dat voor de zorggebruiker? We lichten het toe in dit dossier.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Een van de leidende principes van de hervorming is dat de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood centraal moet staan. Hij heeft in de eerste plaats de regie over zijn eigen zorg in handen, maar krijgt ook een stem in de algemene organisatie van de eerstelijnszorg.
lees meer