Werking ouderenraden
Hoe kunnen ouderenraden omgaan met een aantal recente beleidskeuzes die impact hebben op het lokaal ouderenbeleid? Deze vraag stond centraal op de studiedag ‘Lokale uitdagingen ontrafeld. Ouderenraden in stroomversnelling’. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen naar Brussel om zich te informeren. De lezingen, workshops en voorbeelden vanuit andere lokale ouderenraden werkten enorm inspirerend.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Izegem is een ‘dementievriendelijke gemeente’ en neemt heel wat initiatieven om het creatieve bij mensen met dementie te stimuleren: creatief koken, tentoonstellingen, workshops én moestuinieren in woonzorgvoorzieningen. De Vlaamse Ouderenraad trok naar Izegem voor een groepsinterview met de initiatiefnemers van het tuinieren: het bestuur van de ouderenraad, de schepen voor ouderen en de verantwoordelijken van de stuurgroep dementievriendelijke gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In 2018 is er opnieuw een Ouderenweekcampagne. Dit jaar focussen we op ‘Ouderen als actieve schakel voor de buurt’. De Ouderenweek loopt van 19 tot en met 25 november. De Vlaamse Ouderenraad ontwikkelde een inspiratiegids én een doe-gids die je op weg helpen.
lees meer
Werking ouderenraden
Begin 2019 worden heel wat lokale ouderenraden opnieuw samengesteld en krijgen ze nieuwe wind in de zeilen. Ouderenraden spelen een belangrijke rol bij de uitwerking en opvolging van het ouderenbeleid in de gemeente, dat ze onder andere door adviezen en tal van acties beïnvloeden. Deze brochure wijst geïnteresseerden of nieuwe leden van lokale ouderenraden de weg.
lees meer
Werking ouderenraden
Geef je graag vorming? Heb je een hart voor participatie en inspraak van ouderen? Dan is Vlaamse Ouderenraad · Lokaal op zoek naar jou!
lees meer
Werking ouderenraden
Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. De voorbije jaren brachten de provinciebesturen deze raden per regio rond de tafel voor ervaringsuitwisseling, vorming en informatieoverdracht. Sinds 1 januari 2018 wordt deze opdracht – naar aanleiding van de overdracht van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen - opgenomen door 5 regionale beleidsmedewerkers van de Vlaamse overheid. Ingrid Vyvey is een van hen en neemt ons mee in de nieuwe structuur.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het gemeentebestuur, de lokale ouderenraad en de dienst Sociaal Welzijn van Anzegem nodigen de ouderen van hun gemeente graag uit op ‘Oes Plekke’. Ze kunnen er gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige plek.
lees meer
Sport & bewegen
Zo lang mogelijk gezond thuis blijven wonen. Het is de droom van heel wat ouderen. Dat bleek uit een co-creatief traject dat het Vlaams Instituut Gezond Leven aflegde samen met ouderen en het werkveld. Samen gingen ze op zoek naar uitdagingen en oplossingen om die droom waar te maken en bedachten 'De Kwispelstappers'.
lees meer
Werking ouderenraden
Sinds 25 mei is de GDPR van kracht, de nieuwe Europese privacywetgeving. Deze regelgeving legt de spelregels vast over het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens. De Vlaamse Ouderenraad kreeg enkele vragen van lokale ouderenraden. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Moeten ze zich zorgen maken? Met deze tips helpen we je alvast op weg.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Beveren aan de IJzer is een typisch klein Westhoekdorp met 750 inwoners. Net zoals in veel van die dorpjes, verdwenen de zelfstandige winkeliers er een na een. Ze konden niet op tegen de grote winkelketens die zich in de rand van de centrumsteden vestigden. Welzijnsgerichte en openbare dienstverlening werd gecentraliseerd en het openbaar vervoer is er beperkt. Er was nood aan een dorpspunt.
lees meer