Welzijn & Sociaal contact
Je hebt de term dementievriendelijkheid vast wel al eens horen waaien, maar is het ook duidelijk wat die term precies betekent en welke concrete acties eraan verbonden kunnen worden? Nog niet helemaal? Vlaamse Ouderenraad • Lokaal helpt je graag op weg! In de vorming ‘Dementievriendelijke gemeenten’ gaan we op zoek naar de betekenis van dementievriendelijkheid en gaan we samen op weg naar meer aandacht, respect en plaats voor personen met dementie in jouw gemeente.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid brengt heel wat veranderingen met zich mee en zal ongetwijfeld ook een invloed hebben op jouw verplaatsingen. Ben jij al op de hoogte?
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het decreet Basisbereikbaarheid staat voor een nieuwe visie op mobiliteit. Die nieuwe visie zal praktische gevolgen met zich mee brengen, ook voor jou! Hoog tijd dus om te ontdekken wat basisbereikbaarheid precies betekent.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het sleutelwoord in het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid is combineren. Om vlot op je bestemming te raken zal gebruik moeten maken van verschillende vervoersmiddelen uit verschillende vervoerslagen.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Het decreet Basisbereikbaarheid schudt het Vlaams mobiliteitslandschap grondig door elkaar. Niet in het minst door Vlaanderen in te delen in 15 vervoerregio's die elk aangestuurd worden door een vervoerregioraad. Hoe zit deze nieuwe indeling precies in elkaar en welke verantwoordelijkheden hebben de vervoerregioraden?
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
Met de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid verandert er ook heel wat voor personen die minder mobiel zijn. Zij zullen gebruik kunnen maken van het vervoer op maat, de vervoerslaag die inspeelt op de specifieke individuele mobiliteitsvragen. Hoe zal dit vervoer op maat in de praktijk georganiseerd worden en wie draagt welke verantwoordelijkheid?
lees meer
Werking ouderenraden
Wist je dat de lokale besturen momenteel volop werk maken van een lokaal participatiereglement? In dit reglement worden de verschillende kanalen beschreven waarlangs je als burger kan participeren in de gemeente. Als lokale ouderenraad volg je de totstandkoming van dit document best nauw op, aangezien het ook implicaties kan hebben voor de werking van de adviesraden in de gemeente.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Kan technologische vernieuwing een oplossing bieden voor eenzaamheid bij ouderen? In Gent zochten ze het uit!
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Een groot deel van de Belgen voelt zich eenzaam. Een kant- en klare oplossing voor dit probleem bestaat jammer genoeg niet, maar lokaal schieten er wel heel wat initiatieven uit de grond.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
Het peter- en meterproject in Lommel zet in op het creëren van warme sociale netwerken. Geen eenvoudige opdracht, maar het succesvolle initiatief bewijst dat het kan!
lees meer