Werking ouderenraden
Gezien de huidige coronacrisis en bijhorende maatregelen wordt de studiedag van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal uitgesteld.
lees meer
Werking ouderenraden
Is er in jouw gemeente iemand aangesteld voor de opvolging van het lokaal ouderenbeleid? Je kent hem misschien als de ouderenconsulent of de ouderenbeleidsmedewerker, maar evengoed heeft hij nog een heel andere titel. Ook het takenpakket van deze ambtenaren kan grondig verschillen van gemeente tot gemeente. Een ding is zeker: hij is een onmisbare schakel in het lokale ouderenbeleid. De Vlaamse Ouderenraad en VVSG wouden zicht krijgen op de rol van deze gemeentelijke krachten. Op zoek naar antwoorden legden we ons oor te luisteren bij 65 ambtenaren en 77 lokale ouderenraden.
lees meer
Mobiliteit & toegankelijkheid
We gingen in gesprek met Roger Oeyen over het belang van mobiliteit voor ouderen. Op verhelderende wijze duidt hij de knelpunten die het voor ouderen moeilijk maken om gebruik te maken van dit vervoersaanbod en hij geeft zijn visie op baisbereikbaarheid mee.
lees meer
Werking ouderenraden
De Vlaamse Ouderenraad lanceert een nieuwe editie van de barometerbevraging. We nodigen elke lokale ouderenraad uit om deel te nemen.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Er beweegt heel wat in de gezondheidssector. Wat was de aanleiding, voor welke concrete veranderingen staat de sector en wat betekent dat voor de zorggebruiker? We lichten het toe in dit dossier.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Een van de leidende principes van de hervorming is dat de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood centraal moet staan. Hij heeft in de eerste plaats de regie over zijn eigen zorg in handen, maar krijgt ook een stem in de algemene organisatie van de eerstelijnszorg.
lees meer
Zorg & Gezondheid
Er verandert momenteel heel wat in de organisatie van de eerstelijnszorg. Oude samenwerkingsinitiatieven verdwijnen, nieuwe structuren worden ingericht. We lichten de belangrijkste veranderingen toe en laten je kennismaken met de nieuwe organisatie van de eerste lijn.
lees meer
Zorg & Gezondheid
De hervorming van de eerstelijnszorg kondigt zich al lange tijd aan. Maar wat is die eerste lijn juist en waarom is een hervorming noodzakelijk?
lees meer
Werking ouderenraden
De voorbije 15 jaar werd in heel wat Vlaamse gemeenten een ouderenbehoefteonderzoek uitgevoerd. Nog steeds worden de onderzoeken vaak aangevraagd en er is ook internationale interesse. We gingen in gesprek met prof. Dominique Verté en prof. Nico De Witte, de grondleggers van deze onderzoeken. Zij geven ons een unieke inkijk in dit groots onderzoeksproject.
lees meer
Welzijn & Sociaal contact
In Nazareth bleek er nood te zijn aan een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen. De lokale ouderenraad ondernam actie en zette zijn schouders onder het Pluscafé. Dankzij ondersteuning van de gemeente en de inzet van een aantal vrijwilligers kunnen ouderen hier elke week, op de marktdag, samen iets komen drinken.
lees meer