Wat zijn RPO's en ISO's?

Werking ouderenraden
ouderenraden

In heel Vlaanderen zijn er 23 regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (RPO) . Vier keer per jaar brengen ze de ouderenraden uit hun regio samen om informatie en ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren of vormingen te organiseren aan te bieden in nauwe samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad. Deze regionale platformen worden per provincie overkoepeld in vijf interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO) om de werking van de regionale platformen te ondersteunen. Maar wat doen zo'n RPO en ISO nu eigenlijk? En bij wie kan je terecht? We leggen het helder uit. 

Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) 

In een RPO komen afgevaardigden van verschillende lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, seniorenconsulenten en schepenen uit verschillende Vlaamse  gemeenten samen. Via het platform delen ze ervaringen en signalen uit hun gemeente met elkaar. Soms drempels waar ze op botsen, soms goede praktijken. Ze vergelijken initiatieven en leren van elkaar. Tegelijk krijgen ze er relevante informatie en vormingen mee vanuit de Vlaamse Ouderenraad, die op Vlaams niveau de stem van ouderen vertolkt. 

Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie (ISO) 

Een ISO zorgt voor de verbinding tussen de regionale platformen per provincie. Zij volgen de signalen, vragen en inspirerende praktijken binnen de RPO’s op, en zorgen dat relevante informatie doorstroomt naar de Vlaamse Ouderenraad. Die kan de signalen dan meenemen in zijn beleidswerk richting de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement.  In de omgekeerde richting maken ISO’s de vertaalslag van adviezen en relevante info van de Vlaamse Ouderenraad naar lokale ouderenraden. Om de twee jaar organiseert elk ISO ook een inhoudelijke trefdag voor alle leden van lokale ouderenraden en lokale besturen in de provincie. 

Ondersteuning van de Vlaamse Ouderenraad 

De RPO’s en ISO’s krijgen begeleiding door drie regionale medewerkers van de Vlaamse Ouderenraad. De meeste RPO’s en ISO’s hebben daarnaast een vrijwilliger die de rol opneemt van voorzitter of coördinator. Samen met hen bekijken onze medewerkers welke thema’s in de platformen zeker aan bod moeten komen. Wat leeft er in elke regio en provincie? En welke thema’s winnen in de verschillende gemeentes aan belang? Welke inspirerende initiatieven kunnen interessant zijn voor andere gemeenten? Vaak geven ouderenraden zelf ook aandachtspunten door. Onze medewerkers bundelen die punten dan voor de vergadering. 

Meer weten over onze medewerkers en de ondersteuning die ze bieden? Lees een interview met hen.

Wie is verantwoordelijk voor welke regio? 

De ondersteuning van de ISO's en RPO's gebeurt door onze drie regionale medewerkers ouderenbeleidsparticipatie. Wie welke provincie ondersteunt, vind je terug op onderstaand kaartje. 

Kaartje regionale aanspreekpunten

Meer weten?

Dit overzicht geeft je concreter beeld over de opdrachten, de samenstelling en de werking van RPO's en ISO's.

Lees hier waarom lokale ouderenbeleidsparticipatie zo belangrijk is.