De seniorenraad van Lier legt een databank aan: “Zo bereiken we hopelijk ooit àlle ouderen”

Werking ouderenraden
Lier

© Seniorenraad Lier

De stad Lier heeft een unieke werking om ervoor te zorgen dat de stem van àlle ouderen weerklank krijgt in de raad. De seniorenraad bestaat namelijk uit een raad, werkgroepen én een seniorenforum. Hoe dat precies gaat? Dat vertellen Els Verheyen, seniorenconsulente, Marc Op de Beeck, voorzitter van de adviesraad en Wilfried Pieraerd, lid van de seniorenraad en vrijwilliger bij de werkgroep digitalisering, ons graag zelf.  

Hoe ziet de structuur van de seniorenraad eruit? 

Marc: “Onze raad bestaat uit drie niveaus. Als eerste hebben we het niveau van onze seniorenraad zelf. Onze raad heeft 15 leden. In die raad zetelen zowel leden van verenigingen als ouderen die geen lid zijn van een vereniging. Maar de leden van verenigingen zetten in de seniorenraad hun verenigingspetje niet op. Dat is een bewuste keuze, want we willen dat de raad handelt in het belang van àlle Lierse ouderen, en niet in het belang van verenigingen.” 

“Het tweede niveau bestaat uit werkgroepen. Elke werkgroep werkt rond een specifiek thema of heeft een specifieke taak. Iedereen die interesse heeft in een thema, is welkom in een werkgroep. De werkgroepleden moeten geen lid zijn van de seniorenraad. En het derde niveau is ons seniorenforum. Op dat forum is iedereen welkom. ” 

Jullie maken ook een databank op met de gegevens van Lierse ouderen. Kan je dat toelichten? 

Els: “In Lier wonen er zo’n 7000 senioren. Ons doel is echt om àl die senioren te bereiken. Om inspiratie op te doen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij de stad Mechelen. De Mechelse ouderenraad maakte een databank met contactgegevens van oudere inwoners. Wanneer de raad nu een plenaire vergadering (een vergadering die wordt opengesteld voor het brede publiek, red.) organiseert, worden alle mensen die in de databank zijn opgenomen, uitgenodigd. Dat vonden wij een interessant idee. Sinds kort hebben wij daarom een seniorenforum waarop iedereen welkom is, én op aanraden van Mechelen zijn wij ook gestart met het opzetten van een databank.” 

“Ondertussen hebben we al van meer dan 130 Lierse senioren de contactgegevens. En we zijn van plan om nog veel meer gegevens te verzamelen, door bijvoorbeeld folders van ons seniorenforum uit te delen op de seniorenbeurs. Mensen kunnen op die folder hun contactgegevens achterlaten, zodat we hen aan onze databank kunnen toevoegen. Het voordeel van die databank? Als wij iets nieuws te melden hebben – bijvoorbeeld de resultaten van ons ouderenbehoefteonderzoek – kunnen we dat aan alle ouderen uit onze databank laten weten. En wanneer we een seniorenforum organiseren, kunnen we alle ouderen die in onze databank zitten uitnodigen. Op de folders die we uitdelen, kunnen mensen ook aanvinken in welke thema’s ze interesse hebben. Zo kunnen we hen gericht vragen om lid te worden van een werkgroep.” 

Het voordeel van die databank? Als wij iets nieuws te melden hebben, kunnen we dat aan alle ouderen uit onze databank laten weten. 

Els Verheyen, seniorenconsulente Lier

Welke rollen neemt de seniorenraad op? 

Wilfried: “Momenteel zijn we nog zoekende. Maar het is ons doel om met behulp van de werkgroepen en het seniorenforum meer te kunnen inzetten op het geven van advies aan de stad. Als we via het forum veel ouderen bereiken, zullen we adviezen kunnen schrijven die onderbouwd zijn met hun mening.” 

“Ons doel is echt om te wegen op het beleid. We zijn bijvoorbeeld een lokaal memorandum aan het schrijven. Dat wordt opgesteld op basis van een ouderenbehoefteonderzoek dat we recent uitvoerden. Dankzij het behoefteonderzoek hebben we cijfermateriaal dat we in ons memorandum kunnen gebruiken. Ook dat zie ik echt als een troef.” 

Dankzij het behoefteonderzoek hebben we cijfermateriaal dat we in ons memorandum kunnen gebruiken. 

Wilfried Pieraerd, lid van de Lierse seniorenraad

Een thema waar jullie sterk op inzetten, is digitalisering.  

Marc: “Klopt. In 2018 liet het stadsbestuur weten dat ze aan de slag wilden rond het thema digitalisering. Lier wilde inzetten op digipunten (locaties waar mensen terechtkunnen met digitale vragen, red.). En weet je welke doelgroep de stad daarbij volledig uit het oog verloor? Juist ja, de senioren. Toen heeft de seniorenraad echt op tafel geklopt. En met succes, want sindsdien zit Wilfried mee in de stuurgroep van de digibank. Om senioren daar te kunnen vertegenwoordigen.” 

Wilfried: “Die stuurgroep is erg uitgebreid. Ook bijvoorbeeld anderstaligen en kansarmen krijgen een stem in dat project. En dat ik, als lid van de seniorenraad, mee in de stuurgroep zit, toont aan dat de seniorenraad echt de kans krijgt om aan beleidsbeïnvloeding te doen.” 

“Ook de seniorenraad heeft een werkgroep rond digitalisering. Samen met de werkgroep zet ik in op de digitale talenten van ouderen. Wist je dat 75% van de 60-plussers een laptop, een computer of een smartphone heeft? Wij zorgen ervoor dat die groep mee blijft, en zijn digitale talenten blijft ontplooien. De werkgroep werkt ook samen met de jeugdraad. Samen hebben we twee digitale themacafés georganiseerd. En we hopen dat soortgelijke samenwerking in de toekomst een vanzelfsprekendheid worden.” 

Toen het stadsbestuur senioren uit het oog verloor, klopte de seniorenraad op tafel.

Marc Op de Beeck, voorzitter van de Lierse adviesraad