Verkiezingen
Omdat de ouderenraad van Stekene graag de vinger aan de pols houdt, schreef de raad een nieuw memorandum naar aanleiding van de verkiezingen in 2024. De raad vindt het essentieel dat elke oudere in Stekene de kans krijgt om actief ouder te worden. Zowel op fysiek, als op sociaal en mentaal vlak moeten inwoners kunnen blijven participeren aan de maatschappij.
lees meer
Verkiezingen
Voor de gemeenteverkiezingen in oktober 2024 schreef de Gemeentelijke Seniorenadviesraad van Ravels een memorandum.
lees meer
Verkiezingen
De seniorenraad van Brasschaat schreef een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen.
lees meer
Verkiezingen
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in 2024, schreef de seniorenadviesraad van Bilzen een memorandum.
lees meer
Verkiezingen
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2024, schreef de seniorenraad van Mol een memorandum. De raad plande ook een politiek debat waar politieke partijen hun programma kunnen aftoetsen aan het memorandum van de Molse senioren.
lees meer
Verkiezingen
De lokale ouderenraad van Waasmunster schreef een memorandum waarin staat wat er in 2024 'leeft aan de basis' bij de Waasmunsterse senioren en vanuit hun perspectief.
lees meer
Verkiezingen
De IN-groep, de groep van de seniorenraad in Arendonk die adviezen schrijft, schreef het memorandum van 2024. Het doel? Een levensloopbestendige, inclusieve en leefbare gemeenschap creëren waarin ouderen volwaardig kunnen participeren.
lees meer
Verkiezingen
De Gemeentelijke seniorenadviesraad Ardooie-Koolskamp bundelde zijn speerpunten voor een inclusief en participatief leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid in Ardooie.
lees meer
Verkiezingen
Het seniorenoverleg van Herentals geeft advies over het creëren van een leeftijdsvriendelijke samenleving.
lees meer
Verkiezingen
De Stedelijke Retroraad Aalst schreef een memorandum gebaseerd op de fundamenten van een toekomstgericht seniorenbeleid in een leeftijdsvriendelijke stad.
lees meer