7 speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal ouderenbeleid

Werking ouderenraden
Speerpunten

Politici die verhuizen, nieuwe initiatieven en gezamenlijke lijsten die worden aangekondigd, standpunten die worden verkondigd. Het mag duidelijk zijn: de politieke partijen maken zich op voor de lokale verkiezingen. En terecht: geen enkel bestuursniveau heeft immers zo'n tastbare invloed op de kwaliteit van je woon- en leefomgeving als de gemeente. Dat verdient bijzondere aandacht.

Het mag gezegd worden: door de vergrijzing winnen ouderen stelselmatig aan belang bij de verkiezingen. Zowat in elke Vlaamse gemeente zijn ze een groeiende bevolkingsgroep, en bij de komende verkiezingen zal zowat 1 kiezer op 3 ouder zijn dan 60 jaar.

Om lokale politieke partijen sterker bewust te maken van wat ze kunnen doen voor ouderen, lanceerde de Vlaamse Ouderenraad alvast zijn prioriteiten voor het lokale beleid van morgen. In totaal werden 7 grote speerpunten gebundeld in een memorandum, telkens met verschillende acties waarrond men lokaal aan de slag kan.

1. Vertrek vanuit de dialoog met ouderen

Een leeftijdsvriendelijke gemeente kan je niet bouwen zonder dialoog met de ouderen zelf. Ze moeten betrokken worden bij het beleid, de kans krijgen om zelf hun stem uit te brengen, op de kieslijsten verkiesbare plaatsen krijgen, en zelf mee de handen uit de mouwen kunnen steken om zaken in beweging te brengen.

2. Ga de strijd aan met armoede en sociale uitsluiting

Een grote groep ouderen moet nog steeds rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. Gemeenten kunnen mensen in armoede sterker ondersteunen. Door te zorgen dat ze beter weten op welke tegemoetkomingen en ondersteuning ze recht hebben, en dat bij voorkeur automatisch voor hen te regelen. Door beter te letten op het effect van hun beslissingen op mensen met een beperkt budget. En door iets te doen aan andere vormen van uitsluiting, zoals de problemen waarmee mensen geconfronteerd worden die niet vlot wegwijs raken op digitaal vlak.

3. Bied ouderen kansen om te participeren

De tijd waarin mensen na hun pensioen opzij werden geschoven, is definitief passé. Ouderen willen actief ouder kunnen worden. Deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten, sociale contacten onderhouden, je kunnen inzetten als vrijwilliger, blijven dingen bijleren, het hoort er allemaal bij. Aan het lokale bestuur om hiervoor een bruisende, aantrekkelijke en toegankelijke omgeving te creëren.

4. Zorg dat elke oudere in een kwalitatieve en aangepaste woning kan wonen

Veel ouderen zijn gehecht aan hun woning, en blijven dan ook graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis en omgeving wonen. Toch heeft dat soms ook nadelen: vaak wonen ouderen in oude woningen, die slecht geïsoleerd zijn of niet voorzien zijn op mensen die minder vlot uit de voeten kunnen. Zorgen voor een kwalitatief, divers en betaalbaar woningaanbod en voor ondersteuning voor woningaanpassingen is daarom essentieel.

5. Neem hindernissen weg op vlak van mobiliteit en openbare ruimte

Wat ben je met bovenstaande punten als je niet vlot en veilig buiten kan komen? Voetpaden en gebouwen die toegankelijk zijn, openbaar vervoer dat je op de juiste tijdstippen naar alle belangrijke plaatsen brengt, een verkeersveilige omgeving, voldoende rustplekken en publieke toiletten, en politie die zichtbaar aanwezig is, onder en tussen de mensen. Oude en vertrouwde recepten, maar lang niet overal vanzelfsprekend.

6. Draag zorg voor ieders welzijn

Een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal, je wenst het iedereen toe. Hier kunnen gemeenten op tal van manieren toe bijdragen: met veel groen in de omgeving, door beweging te stimuleren, door sociaal contact te stimuleren, ... En als je dan toch zorg nodig hebt, moet ervoor gezorgd worden dat je die zo vlot mogelijk kan vinden en organiseren. Daarbij moet er ook oog zijn voor de erkenning en ondersteuning van de mantelzorgers in dit verhaal.

7. Breng de buurt in beweging

Of je nu beweegt of sport voor het groepsgevoel, als hobby of voor een betere gezondheid, deugd doet het sowieso! In tijden waarin (te) veel mensen de dag vooral zittend doorbrengen, mag sport en beweging wel wat meer gestimuleerd worden. Zowel als onderdeel van je dagelijkse leven, als bijvoorbeeld via de activiteiten van seniorensportverenigingen, ouderenverenigingen of lokale dienstencentra.

En nu zelf aan de slag?

Ook lokale ouderenraden kunnen op het memorandum van de Vlaamse Ouderenraad voortbouwen. Door het als inhoudelijke leidraad te gebruiken, of door de tekst zelf aan te vullen met concrete voorbeelden en vragen over de eigen gemeente. Op niveau van de regionale overlegplatformen en ouderenverenigingen geeft de Vlaamse Ouderenraad · Lokaal bovendien vorming over hoe je dat praktisch kan aanpakken.

De tekst van het memorandum kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Ouderenraad.

Meer info over de vormingen via Vlaamse Ouderenraad · Lokaal vind je onder het tabblad Vorming.

Nils Vandenweghe
Directeur

Reacties

Dankjewel voor dit stuk over leeftijdvriendelijk ouderenbeleid. Ik ben het met je eens dat het belangrijk is dat zorg toegankelijk en eenvoudig te krijgen is. Ondersteuning van mantelzorgers is een manier om op dit te realiseren. https://www.lister.nl/herstellen/begeleiding-van-lister/

pim - 3 juni 2019 | 9:32

Plaats een reactie

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.