Maak kennis met onze drie nieuwe regiomedewerkers

Werking ouderenraden
Karien, Mitta, Sacha

foto: Karien (links), Mitta (midden) & Sacha (rechts)

In maart 2022 startte Sacha als eerste regiomedewerker bij de Vlaamse Ouderenraad. En nu, enkele maanden later, mogen we ook Karien en Mitta tot onze poule van regiomedewerkers rekenen. De dames helpen de ISO’s en RPO’s in het versterken van inspraak van ouderen in het lokale beleid. Maar wat doen die twee platformen eigenlijk? En wat houdt de ondersteuning exact in? Onze drie regiomedewerkers leggen het je graag uit.  

Wat willen de afkortingen ‘RPO’ en ‘ISO’ zeggen? 

Mitta Meurisse: “Een RPO is een Regionaal Platform Ouderenparticipatie. In een RPO komen afgevaardigden van verschillende lokale ouderenraden, ouderenverenigingen, seniorenconsulenten en schepenen uit verschillende Vlaamse regio’s en gemeentes samen. Via het platform wisselen ze ervaringen en signalen uit hun gemeente met elkaar uit. Soms drempels waar ze op botsen rond een bepaald thema, soms goede praktijken. Ze vergelijken initiatieven en leren van elkaar bij. Alles wat in een RPO besproken wordt, stroomt door naar de ISO’s.” 

Karien Delie: “Een ISO, Interregionale Stuurgroep Ouderenbeleidsparticipatie, zorgt voor de verbinding tussen de regionale platformen per provincie. Zij volgen de signalen, vragen en inspirerende praktijken binnen de RPO’s op, en zorgen dat relevante informatie doorstroomt naar de Vlaamse Ouderenraad. Signalen die aan bod kwamen in de ISO, worden dan meegenomen in een advies, of worden bediscussieerd in commissievergaderingen en trefdagen.”  

Sacha Rymen: “Maar nu wordt ook een wisselwerking in omgekeerde richting mogelijk: ons beleidswerk op Vlaams niveau, kunnen we samen met de ISO’s analyseren. Hoe vertalen we dit naar inspiratie waar ouderenraden op lokaal niveau concreet mee aan de slag kunnen? Op die manier kunnen we elkaar langs twee kanten versterken.” 

De input uit de regio’s bespreken we op kantoor met onze andere collega’s. Er is dus een grotere doorstroming van informatie

Karien Delie, regiomedewerker

Jullie ondersteunen de RPO’s en ISO’s. Wat houdt dat precies in? 

Meurisse: “We zijn elk verantwoordelijk voor een aantal RPO’s en ISO’s. De meeste RPO’s en ISO’s hebben een voorzitter of een coördinator. Wij bekijken samen met hen welke thema’s in de platformen zeker aan bod moeten komen. Wat leeft er in elke regio en provincie? En welke thema’s winnen in de verschillende gemeentes aan belang? Vaak geven seniorenraden ons zelf ook aandachtspunten door. Wij bundelen die punten dan voor de vergadering.”  

Delie: “Hoewel we alle drie dezelfde functie uitoefenen, verschilt onze job van elkaar. Elk RPO en elk ISO werkt namelijk op een andere manier. Platformen zonder een voorzitter of coördinator, moeten we bijvoorbeeld sterker opvolgen. Daar moet de regiomedewerker dus veel taken op zich nemen. Sommige RPO’s en ISO’s verwachten ook dat we hen administratief ondersteunen, door onder andere verslagen te maken tijdens een vergadering. In andere platformen doet een vrijwilliger de voorzet voor het verslag. Dat zorgt ervoor dat wij onze handen vrij hebben om de uitwisseling zelf goed te begeleiden. Nadien zetten we dan het ontwerp van het verslag op punt.” 

Rymen: “We ondersteunen allemaal andere RPO’s, maar we wisselen wel veel informatie uit met elkaar. De ene weet meer over het thema mobiliteit, terwijl de andere meer kennis heeft over het thema zorg & gezondheid. Tijdens onze tweewekelijkse uitwisselingsmomenten toetsen we input uit de vergadering met elkaar af, en leren we van elkaar bij.”  

We betrekken ouderen met een luide stem, maar gaan ook op zoek naar de input van ouderen in een kwetsbare positie.

Sacha Rymen, regiomedewerker 

Sinds enkele maanden zit de ondersteuning van de platformen bij de Vlaamse Ouderenraad en niet meer bij de Vlaamse overheid. Heeft die verandering positieve zaken met zich meegebracht? 

Delie: “Ik vind van wel. De Vlaamse Ouderenraad gaf via de RPO’s al vormingen aan vrijwilligers uit lokale ouderenraden, en via de ISO’s stroomde ook al informatie door naar onze commissies op Vlaams niveau. Nu werken we nog veel nauwer samen. Daardoor kunnen we veel dichter bij het terrein noden en goede praktijken oppikken en daar actiever op inspelen. Die rechtstreekse wisselwerking zorgt ervoor dat we meer inzicht krijgen in lokale beleidsparticipatie. Dat is enorm verrijkend. Tegelijk kunnen we de input uit de regio’s op kantoor met onze andere collega’s bespreken. Er is dus een grotere doorstroming van informatie.” 

Meurisse: “Daar ben ik het mee eens. Het is bovendien een voordeel dat de Vlaamse Ouderenraad ook communicatie- en beleidsmedewerkers heeft. Soms stelt iemand mij een vraag in een RPO- of ISO-vergadering waar ik geen antwoord op weet. Dan speel ik die vraag vlug door naar mijn collega’s met een andere expertise. Vaak kennen zij het antwoord wel. Dat zorgt ervoor dat we sneller kunnen werken en korter op de bal kunnen spelen. Toen de ondersteuning nog niet mee onder één dak zat, was die wisselwerking er veel minder.”  

Toen de ondersteuning nog niet mee onder één dak zat, was die wisselwerking er veel minder.

Mitta Meurisse, regiomedewerker

Rymen: “Ook de website van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal wordt nu veel meer geüpdatet. Hebben we zicht op een goede praktijk? Dan krijgt die een plaatsje op de website. De site www.ouderenraden.be is bovendien een databank waar wij als regiomedewerker veel input en inspiratie uit kunnen halen.” 

Delie: “Niet alle RPO- en ISO-leden zijn online actief. Om ook offline mensen te bereiken, krijgt een lokaal voorbeeld af en toe een plaatsje in ons magazine Actueel. RPO’s en ISO’s kunnen dan via het magazine lokale inspiratie opdoen. Het is dus een én-én verhaal. De platformen geven ons inhoud voor onze communicatiekanalen, en wij geven hen inspiratievoorbeelden waar ze actief mee aan de slag kunnen gaan.”  

Rymen: “Ik heb bovendien het gevoel dat we een diverse doelgroep bereiken. We betrekken 65-plussers, maar evenzeer 85-plussers. We betrekken ouderen met een luide stem, maar gaan ook op zoek naar de input van ouderen in een kwetsbare positie. Ouderen die thuis wonen én ouderen die verhuisden naar een woonzorgcentrum.”  

Zien de RPO’s en ISO’s die overname ook als iets positief? 

Rymen: “Verschillende RPO’s en ISO’s waren in het begin wat kritisch. Gelukkig veranderde die houding snel toen ze merkten dat we best wel wat kennis en ervaring hebben. Ze voelen ook aan dat wij sneller kunnen handelen of korter op de bal kunnen spelen dan vroeger.”  

Meurisse: “Wat mij vooral opviel, is hoe blij mensen zijn als ze horen dat de regiomedewerker uit dezelfde streek als hen komt. Dat schept direct een band (lacht).”  

Delie: “De regionale en provinciale platformen hadden soms schrik dat we hen veel uit handen zouden nemen en beslissingen boven hun hoofd zouden nemen. Natuurlijk is dat niet de bedoeling. Wij bieden ondersteuning, maar zij nemen nog steeds de eindbeslissing.”  

Wie bieden ondersteuning, maar regionale en provinciale platformen nemen nog steeds de eindbeslissing

Karien Delie, regiomedewerker

Meurisse: “Sommige platformen waren dan weer erg blij dat wij er waren. In enkele regio’s was het RPO volledig uit elkaar aan het vallen, onder andere door de moeilijke coronaperiode. De voorzitters gebruikten onze aanwerving meteen om de regionale werking opnieuw op gang te trekken.”  

Rymen: “We voelen dat veel lokale ouderenraden moeilijk hun weg vinden binnen het nieuwe participatiereglement dat veel gemeentes momenteel opstarten. Ook daar biedt onze rol opportuniteiten. Er zijn gemeentes waar lokale ouderenraden al volledige veranderingstrajecten doorlopen hebben. Zij kunnen ouderenraden die dreigen te verdwijnen, tips geven en op weg helpen om de dialoog met hun gemeente aan te gaan en hun relevantie duidelijk te maken.”   

Wat hopen jullie te bereiken, nu jullie als regiomedewerker aan de slag zijn? 

Rymen: “Toen ik net aan de slag was als regiomedewerker, heb ik vooral ingezet op netwerking. Ik wilde de regio’s in kaart brengen en te weten komen welke RPO’s en ISO’s goed functioneerden, en waar er werk aan de winkel was. Door die analyse merkte ik dat sterke ouderenbeleidsparticipatie staat of valt met de samenwerking tussen de schepen, de seniorenconsulent én de ouderenraad. Als die drie partijen samenwerken, wordt de stem van de lokale ouderen echt sterk. Ik hoop dat ik de lijm tussen die partijen kan zijn.”  

Meurisse: “Lokale ouderenraden zijn niet verplicht om zich aan te sluiten bij een RPO en ISO. Maar ik hoop toch dat ik elke gemeente en regio kan overtuigen om zich bij die platformen aan te sluiten. Dat is mijn eerste doel. Regio’s kunnen zoveel van elkaar leren, maar ze zien dat zelf niet altijd in. Velen focussen steevast op wat ze nog niet hebben. Ze denken dat ze niet goed bezig zijn. Maar tijdens RPO- en ISO-vergaderingen beseffen ze dat ze wél goed bezig zijn, en wél al veel hebben verwezenlijkt. Ze mogen trots zijn.”  

Tijdens RPO- en ISO-vergaderingen beseffen regio's dat ze wél goed bezig zijn, en wél al veel hebben verwezenlijkt

Mitta Meurisse, regiomedewerker

Delie: “Inderdaad. Die platformen bieden hen zoveel voordelen. Heeft een lokale ouderenraad een vraag? Dan kan die daarmee steevast bij het RPO terecht. De Vlaamse Ouderenraad bracht recent de vorming ‘dementievriendelijke gemeente’ uit. Veel lokale ouderenraden zijn geïnspireerd door de vorming en willen wel rond het thema aan de slag gaan, maar botsen ook tijdens dat traject nog op heel wat vragen. Een RPO is een laagdrempelige plek om daarover van gedachten te wisselen.”  

Wat vinden jullie het mooiste aan jullie job?  

Meurisse: “Ik vind het bewonderenswaardig hoeveel engagementen de ouderen in de RPO’s en ISO’s op zich nemen. Ze genieten niet rustig van hun pensioen. Integendeel, ze zijn lid van tal van verenigingen, platformen, commissies en noem maar op. In mijn ogen beoefenen ze allemaal een fulltime job én daarnaast zorgen ze vaak nog voor kleinkinderen. En dan durven wij klagen over ons drukke leven (lacht).”  

Delie: “Klopt. En ze betrekken ook iedereen. Ze denken aan mensen die in woonzorgcentra wonen, houden rekening met mensen met een migratieachtergrond, betrekken ouderen met eenzaamheidsgevoelens en noem maar op.”  

Het is fijn om ouderen met elkaar te verbinden

Sacha Rymen, regiomedewerker

Rymen: “Ik merk ook dat we voor veel groepen echt het verschil kunnen maken. Het is fijn om ouderen met elkaar te verbinden. Ze dragen zorg voor elkaar, dat is een meerwaarde voor onze samenleving. Daar kunnen wij nog wat van leren!”

Wil je contact opnemen met één van onze regiomedewerkers? 

Karien Delie via 0472 86 12 00 of karien.delie@vlaamse-ouderenraad.be

Mitta Meurisse via 0472 61 30 58 of mitta.meurisse@vlaamse-ouderenraad.be  

Annelies Geelen (volgt Sacha Rymen op sinds 15/09/2023) via 0470 18 65 37 of annelies.geelen@vlaamse-ouderenraad.be 

Wil je graag meer weten over de RPO's en ISO's? In dit artikel lees je meer over de ondersteuning vanuit de Vlaamse Ouderenraad.