Welzijn & sociaal contact
Anderhalf jaar geleden startte Saskia Geens als buurtwerker in Ham. Omdat eenzame ouderen bereiken niet evident is, besliste ze om met een caravan naar wijken te trekken. “Ouderen kunnen een kopje koffie en een taartje krijgen in de caravan”, vertelt Geens. Het project heet dan ook niet voor niks ‘Koffiekan'. Naast het lokaal dienstencentrum, is ook de dienst welzijn betrokken bij het project. Ook de schepen van Welzijn, Stefanie Engelen, steunt het initiatief.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In het kader van een project rond Mentaal Welzijn, kunnen ouderen uit Hoboken via een ontmoetwandeling kennismaken met de leden van de Hobokense seniorenraad. Het doel van het project? Via een waaier aan diverse, gratis activiteiten inspelen op ontmoeten. Een dankbaar initiatief, want veel ouderen hebben sinds de coronapandemie amper nog een sociaal netwerk, en dus nood aan nieuwe sociale contacten en vriendschappen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Het gemeentebestuur en de seniorenraad van Roosdaal sloegen de handen in elkaar en deelden 450 activiteitenzakjes uit aan 65-plussers. Door de coronamaatregelen hebben veel mensen weinig om handen, maar dankzij de zakjes kunnen de Roosdaalse ouderen weer volop wandelen en puzzelen!
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Omdat de vereenzaming bij senioren toeneemt sinds de coronapandemie, besliste de gemeente Brakel samen met de seniorenraad om voerderbakjes voor vogels te schenken aan senioren.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Recent riep Boechout de babbelbank in het leven: een bank in openlucht waar je op een coronaveilige manier je buren kan ontmoeten.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Kom op voor je Wijk: een initiatief van de stad Leuven dat buren aanzet om toffe ideeën te bedenken die de buurt aangenamer maken. Wanneer de buurt een warm idee voorstelt, bekijkt de stad het financiële en materiële plaatje.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Geopperd op een 'droomdag', maar binnenkort realiteit: een nieuwe ontmoetingsplek in Kortenaken.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Kortenaken zal de lokale ouderenraad twee jaar lang werken rond het thema eenzaamheid. Ontdek hun ambitieuze plannen!
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Lochristi staan ouderen niet enkel in de spotlight tijdens de ouderenweek in november. Onder de noemer ‘Senior in Actie’ wordt ook in februari een week boordevol activiteiten georganiseerd.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De seniorenraad van Liederkerke organiseert regelmatig een lezing voor geïnteresseerde ouderen. Er kwamen al allerlei onderwerpen aan bod. Zo stonden in 2018 onder andere een lezing omtrent successierechten, medische beslissingen over het levenseinde en mantelzorg op het programma.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Hoogstraten is een nieuwe editie van het project Lichtpunt van start gegaan. In het kader van dit project worden al sinds 2015 contactmomenten georganiseerd voor en met alleenstaande 75-plussers. De ouderenraad gaf de aanzet voor dit project en draagt nog steeds bij aan de concrete realisatie.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Naar aanleiding van de ouderenweek (november 2018) organiseerde de ouderenadviesraad van Temse in elke deelgemeente een ontmoetingsmoment met als slogan 'De soep staat klaar'.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De ouderenadviesraad van Nazareth was al geruime tijd op zoek naar een ontmoetingsplek waar ouderen mekaar gewoon kunnen ontmoeten. Enkele maanden geleden had het gemeentebestuur de opportuniteit het vroegere parochiaal centrum aan te kopen en er een cultureel centrum van te maken. Dit bood kansen om de wens van de ouderenadviesraad in vervulling te laten gaan. In het café dat er van oudsher was, kwam er ruimte vrij voor een vaste ontmoetingsplek op donderdag, de marktdag in Nazareth.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In 2009 sloegen een woonzorgcentrum uit Vorst, het atheneum van Oudergem en de projectvereniging Entr’Ages de handen in elkaar. De jongeren interviewden oudere Brusselaars over hun jeugd en hun opvattingen over de jeugd van vandaag. De resultaten van die interviews werden verwerkt in een theaterstuk, gebracht door enkele ouderen in kwestie en een klas van het atheneum.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Heel wat gemeenten organiseren bijles voor gevluchte kinderen, zodat ze kunnen aansluiten bij het reguliere onderwijs. Vaak engageren ook ouderen zich om de kinderen te helpen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In een intergenerationeel kookproject van JOKA, een organisatie die jongerenkampen organiseert in zorg-voorzieningen, maakten jong en oud samen gerechten van vroeger. Ze gebruiken daarbij kookmateriaal van toen en bij het opdienen hoorde ook servies van vroeger. In een latere fase kregen de gerechten een hedendaagse interpretatie. Aan het einde van het traject stelde de deelnemers een kookboek samen die beide versies combineerde.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Er zijn steeds meer ouderen in Bocholt. Om aan hun noden en behoeften tegemoet te komen, beslisten de gemeente, het OCMW en de ouderenraad te luisteren naar de mensen zelf. Daarvoor organiseerden ze samen het congres ‘Zilverschoon’ met lezingen over wonen, actief ouder worden, dementie, digitalisering, … Ouderen gingen mee de discussie aan over hoe ze deze thema’s in Bocholt ervaren. Vanuit die inbreng willen ze een kwaliteitsvol zorg- en welzijnsplan in Bocholt opstellen, op maat van iedere oudere.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Voor het project Full Buddy van Bond Moyson bezoeken vrijwillige 60-plussers de alleenstaande, kwetsbare ouderen in Wervik. De vrijwilligers zijn zowel leden van de mutualiteit als andere geïnteresseerden, net zoals de kwetsbare ouderen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Buurtschatten in Antwerpen-Noord is een project dat sterk vertrekt vanuit de ABCD-methodiek. Het steunt op een optimistische visie die vertrekt vanuit de kracht en creativiteit van de mensen zelf om solidaire en boeiende initiatieven voor de buurt op te zetten. Bewoners zijn het best geplaatst om vanuit hun dagelijkse beleving van wat zich voordoet in de wijk, het gesprek aan te gaan met de overheid over ondersteunende beleidsmaatregelen. Het initiatief vertrekt dus niet vanuit subsidies, overheden of sociale organisaties waar nadien ideeën ingekapseld worden, maar vanuit de buurtbewoners en hun talenten.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Laarne zet lokaal dienstencentrum ’t Binnenhof talentscouts in die op zoek gaan naar ‘mensen met talenten’ en ‘mensen met wensen’. Die zoeken ze in de buurt waar ze wonen, in hun vereniging, sportclub, ... Het dienstencentrum brengt vervolgens de wensen en talenten in contact met elkaar. Iemand die gerust op wandel wil met een buur die wat minder mobiel is, iemand met groene vingers die wil helpen in de tuin, buren die hulp nodig hebben op de pc, mensen die gewoon graag bij iemand een tas koffie gaan drinken en een praatje maken, ... De talentscouts brengen de noden en talenten in kaart, en het dienstencentrum maakt de puzzel.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Bij Werkgroep Integratie Migrantenvrouwen Mortsel, kortweg WIMM, zetten vrouwen van alle leeftijden en nationaliteiten stappen naar meer zelfredzaamheid. Elke week komen er zo’n 50 dames samen om elkaar te helpen bij hun integratie.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Samenlevingsopbouw brengt in Antwerpen-Noord, Deurne-Noord, Deurne-Zuid, Oud-Borgerhout en Kiel buren bij elkaar: mensen die goed Nederlands spreken en mensen die dat willen leren.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Ongeveer 3 jaar geleden kwam op een bijeenkomst van OKRA Lommel ter sprake dat het voor alleenstaanden moeilijk is om deel te nemen aan activiteiten. Daar wilden enkele leden van de afdeling die dat zelf ervaarden, iets aan doen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Een eenvoudig klusje, een boodschap, iemand vervoeren, paperassen ontcijferen, huiswerk begeleiden, of soms gewoon wat gezelschap… Veel mensen willen graag een handje helpen en de sociale contacten in hun buurt versterken, maar vaak weten mensen niet wie in hun naaste omgeving welke hulp zou kunnen gebruiken. Omgekeerd hebben de buurtbewoners bij wie de hulp welkom zou zijn, wat schroom om dat kenbaar te maken. De Buurttelefoon brengt daar verandering in.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Zorg Samen Straten, een project van Antwerpen Aan ’t Woord, wil sinds het najaar van 2016 buren samenbrengen om eenzaamheid tegen te gaan. Ze willen straten creëren met bijzondere aandacht voor vereenzaming en kwetsbaarheid.
Buren zijn alert voor kwetsbare mensen, die op hun beurt het gevoel krijgen dichtbij steun te kunnen vinden.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
In Hoegaarden ontstond een van de allereerste zorgnetwerken in Vlaanderen. Zo’n 12 jaar geleden bestudeerde een opbouwwerkorganisatie de sociale situatie in Hageland-Haspengouw. Hoegaarden ging met de resultaten aan de slag en ontwikkelde ‘Buren voor Mekaar’.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Neerpelt is een gemeente met een Schepen van Buurtontwikkeling, wat niet alledaags is. In 2007 was er ook een oproep naar vrijwilligers in de wijk ‘het Look’ om het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners aan te wakkeren en tegelijk sociale netwerken te versterken. Samen met de politie, de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Kempisch Tehuis’ en RIMO Limburg zetten ze een aantal acties op rond sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep en trager verkeer. Daaruit ontstond de groep van Pleinverzorgers.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De ouderenraad van Mortsel organiseert Martha's praatcafé om eenzaamheid tegen te gaan.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Seniorenadviesraad en OCMW Bierbeek organiseren een dorpsrestaurant voor ouderen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De ouderen- en sociale raad van Londerzeel werken samen met de gemeente aan de Zilverkring, waarbij alleenstaanden 80-plussers een bezoek of telefoontje krijgen om eenzaamheid tegen te gaan.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Via 'Beestig Wijs' gaan ouderen op pad met een hond.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Seniorenraad Westerlo zorgt voor ontmoeting tussen ouderen en creëert hiervoor een plek: de Cafetaria in Westerlo.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Izegem doet hard zijn best om een "dementievriendelijke gemeente " te zijn. Daarom werken heel wat partners samen om moestuinen uit de grond te stampen.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
De seniorenadviesraad van Anzegem bezoekt 85-plussers.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Het gemeentebestuur, de seniorenraad en dienst Sociaal Welzijn van Anzegem nodigen de ouderen van de gemeente uit bij 'Oes Plekke'. Ze kunnen er gezellig tafelen in een plaatselijk ontmoetingscentrum dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellige “plekke”.
lees meer
Welzijn & sociaal contact
Na advies van de ouderenadviesraad van Ruiselede besliste het gemeentebestuur om tweejaarlijks prijzen uit te reiken aan inwoners van Ruiselede die een uitzonderlijke, niet-professionele prestatie hebben geleverd of zich zeer verdienstelijk getoond hebben op sociaal-maatschappelijk gebied en daardoor voor één of meerdere inwoners van de gemeente Ruiselede een meerwaarde betekenden. Dit in het kader van Zorgzaam Ruiselede.
lees meer