Congres Zilverschoon in Bocholt leidt tot het project ‘Buurtgezellen’

06 november 2018
Welzijn & sociaal contact

Er zijn steeds meer ouderen in Bocholt. Om aan hun noden en behoeften tegemoet te komen, beslisten de gemeente, het OCMW en de ouderenraad te luisteren naar de mensen zelf. Daarvoor organiseerden ze samen het congres ‘Zilverschoon’ met lezingen over wonen, actief ouder worden, dementie, digitalisering, … Ouderen gingen mee de discussie aan over hoe ze deze thema’s in Bocholt ervaren. Vanuit die inbreng willen ze een kwaliteitsvol zorg- en welzijnsplan in Bocholt opstellen, op maat van iedere oudere.

Onder andere het thema vereenzaming kwam ter sprake op het congres. De ouderenraad Bocholt stelde voor om hier iets aan te doen. Het initiatief ‘Bocholter Buurtgezellen’ zag het levenslicht.

Via dit initiatief willen ze zorgzame buurten creëren met de hulp van vrijwilligers en buurtbewoners. De vrijwilligers gaan langs bij ouderen in de buurten en polsen of ze bepaalde noden hebben. Is er professionele hulp nodig, dan spelen ze de vraag door naar de dienst Thuishulp van het OCMW. Als de oudere nood heeft aan gezelschap of kleine praktische hulp zoeken ze een buurtgezel. Deze vrijwilligers helpen bij kleine, praktische problemen (post uithalen, rolluiken omhoog doen, planten water geven, boodschappen meebrengen,…) en zorgen voor sociaal contact. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde buurt wonen.

Samen met de gemeente, het OCMW en RIMO Limburg (Samenlevingsopbouw) maken leden van de ouderenraad deel uit van de stuurgroep van de Buurtgezellen. Die stuurgroep staat in voor de planning, opvolging, bijsturing en evaluatie van het project. Samen stelden ze ook per buurt een bezoekersteam van vrijwilligers samen die op huisbezoek gaan. Deze vrijwilligers krijgen ook vorming zodat ze met de nodige handvatten aan de slag kunnen.

Het initiatief viel erg in de smaak, zowel bij de ouderen als bij de vrijwilligers.