Zorg Samen Straten

05 november 2018
Welzijn & sociaal contact
Zorg Samen Straten

Zorg Samen Straten, een project van Antwerpen Aan ’t Woord, wil sinds het najaar van 2016 buren samenbrengen om eenzaamheid tegen te gaan. Ze willen straten creëren met bijzondere aandacht voor vereenzaming en kwetsbaarheid.
Buren zijn alert voor kwetsbare mensen, die op hun beurt het gevoel krijgen dichtbij steun te kunnen vinden.

Het gaat om kleine zaken, maar bij kwetsbare mensen zijn er vaak een heleboel kleine zaken die niet meer te overzien zijn. Het buitenzetten van het vuilnis, boodschappen doen, een huisdier enkele dagen opvangen, samen een koffie drinken, … Kleine inspanningen kunnen in dat geval grote verschillen maken.

Als een straat start als Zorg Samen Straat, worden er folders opgemaakt met informatie en een ‘meldingsstrookje’ waarop buren kunnen aangeven dat ze hulp willen verlenen of hulp nodig hebben. Er is ook een infomoment, vaak ingebed in een buurtactiviteit. Nadien worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd, maar het motto “Eerst ‘buurten’ en dan zorgen” is belangrijk, zeker voor buurten waar nog maar weinig sociale cohesie is.

Koen, 75 jaar: “Buren moeten elkaar eerst kennen alvorens er een vertrouwensband ontstaat. In een eerste fase worden
dus voornamelijk ontmoetingsactiviteiten georganiseerd.”

Er is ook een structurele samenwerking met de thuiszorgdiensten in Antwerpen. Als een buurtbewoner bij iemand de nood aan professionele hulp opmerkt, kan hij of zij makkelijk specifieke diensten aanspreken.

Koen, 75 jaar: “Dankzij professionele diensten wordt zorg deskundig verleend. Maar kwetsbare mensen hebben niet
enkel deskundige zorg nodig. Geluk en verbondenheid horen daar evengoed bij. En daar kunnen buren voor zorgen.”

Meer informatie

Via deze link lees je meer of neem contact op via e-mail aan zorgzamestraten@gmail.com