Zorgzaam Ruiselede

04 Oktober 2018
Welzijn & sociaal contact
Zorgzaam Ruiselede — GOAR Ruiselede

Na advies van de ouderenadviesraad van Ruiselede besliste het gemeentebestuur om tweejaarlijks prijzen uit te reiken aan inwoners van Ruiselede die een uitzonderlijke, niet-professionele prestatie hebben geleverd of zich zeer verdienstelijk getoond hebben op sociaal-maatschappelijk gebied en daardoor voor één of meerdere inwoners van de gemeente Ruiselede een meerwaarde betekenden. Dit in het kader van Zorgzaam Ruiselede.

Het doel is om burgers die zich belangeloos verdienstelijk stellen op maatschappelijk en/of sociaal gebied of een bijdrage leveren aan het welzijn van een medeburger, bijzonder te danken door hen in de bloemetjes te zetten.

De leden van de ouderenadviesraad waren zeer verheugd om bij de eerste editie van deze prijs 22 bedankingskaartjes en 6 bedankingsbrieven te hebben ontvangen. Via deze weg werden 17 Ruiseleedse kandidaten bedankt voor hun zorg en inzet , dit betekent dus dat sommige kandidaten meer dan één kaartje en/ of brief kregen.

Dit initiatief was een samenwerking van de ouderenadviesraad met de schepen voor senioren, namens het gemeentebestuur.