Dorpsrestaurant Bierbeek

25 Oktober 2018
Welzijn & sociaal contact

Seniorenadviesraad en OCMW Bierbeek organiseren een dorpsrestaurant voor ouderen.

Naar aanleiding van de projectoproep ‘Leader Hageland+’ kreeg het OCMW begin 2016 een subsidie van 30.000 euro voor het project ‘Bierbeek, kom uit je kot’. Dat kadert in het thema ‘Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap.

Dorpsrestarant als onderdeel van een groter geheel om eenzaamheid tegen te gaan

Met dit project streeft het OCMW tot eind 2018 vier doelstellingen na: eenzaamheid bij de inwoners doorbreken, onderlinge solidariteit vergroten, verborgen armoede opsporen en doorbreken en tenslotte alle inwoners een nuttige vrijetijdsbesteding aanbieden. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, werkt het OCMW vier deelprojecten uit, die onderling met elkaar verweven zijn: de dorpsrestaurants, de groepswerking, de sociale kruidenier en de vrijwilligerswerking.

Sinds mei 2015 organiseert het OCMW van Bierbeek elke dinsdag van de maand -samen met de seniorenadviesraad en de verenigingen- een dorpsrestaurant, afwisselend in elke deelgemeente (Opvelp, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Bierbeek). Naast een uitgebreide, gezonde, warme maaltijd van 7 euro, is er ruime tijd voor een gezellige babbel. Op die bijeenkomsten krijgen de aanwezigen telkens ook inhoudelijke informatie (zoals rond valpreventie, ouderenmis(be)handeling, griepvaccinatie, hittepreventie, thuiszorg…) en wordt er een activiteit voorzien.    

Het is een manier om vereenzaming bij ouderen (en ook andere Bierbekenaren die geïsoleerd leven) tegen te gaan door een gezellige, laagdrempelige ontmoetingsplaats te creëren, informatie dichter bij de mensen te brengen en dienstverlening toegankelijker te maken.

Eerst een proefproject, nadien een structurele werking

Het concept ‘dorpsrestaurant’ werd door de ouderenraad in het memorandum van 2012 vernoemd. In samenwerking met , Ziekenzorg Opvelp en het OCMW werd er een proefproject in Opvelp gestart. Nadien werd het positief geëvalueerd, maar door wijzigingen in het OCMW-bestuur na de verkiezingen van 2012, stond het daarna even on-hold. Na onderhandelingen, gingen uiteindelijk de dorpsrestaurants in mei 2015 structureel van start. Er worden telkens zo'n 100 mensen ontvangen en er kan gerekend worden op een grote groep vrijwilligers.

De verantwoordelijkheid voor de dorpsrestaurants werd opgenomen door de OCMW’s. Er werd hiervoor ook een specifieke werkgroep samengesteld.

Het dorpsrestaurant is een kanaal om mensen te informeren en te activeren door infomomenten en activiteiten (zoals rond valpreventie). Voor dit inhoudelijke luik wordt intussen bijvoorbeeld ook samengewerkt met Logo (Loco-regionaal GezondheidsOverleg). Logo zorgt ervoor dat de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen gerealiseerd worden op lokaal niveau.

Combinatie met aangepast vervoer

Met het dorpsrestaurant wordt de drempel naar hulp- en dienstverlening verlaagd. Om mensen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen ook de kans te geven om aan te sluiten bij de dorpsrestaurants, is er vervoer georganiseerd: zowel door een vrijwilligerswerking als door een samenwerkingsovereenkomst met vzw Mobiel, waardoor beroep kan gedaan worden op de Dienst Aangepast Vervoer.

Een uitdaging is erop toezien dat de bedoelde doelgroep (vereenzaamde en onderbeschermde inwoners van Bierbeek) bereikt wordt. Het blijft een uitdaging om die mensen te zoeken en aan te spreken (bijvoorbeeld via bezoeken aan huis bij 80-plussers door de sociale dienst van het OCMW, ..).