Het Seniorcafé van Nazareth, een plek voor buurtwerking

05 december 2018
Welzijn & sociaal contact

De ouderenadviesraad van Nazareth was al geruime tijd op zoek naar een ontmoetingsplek waar ouderen mekaar gewoon kunnen ontmoeten, zonder dat er iets georganiseerd is, zonder dat zij lid moeten zijn van een vereniging. Enkele maanden geleden had het gemeentebestuur de opportuniteit het vroegere parochiaal centrum aan te kopen en er een cultureel centrum van te maken. Dit bood kansen om de wens van de ouderenadviesraad in vervulling te laten gaan. In het café dat er van oudsher was, kwam er ruimte vrij voor een vaste ontmoetingsplek op donderdag, de marktdag in Nazareth. Zo kunnen ouderen bijvoorbeeld eerst een bezoek brengen aan de markt om daarna het café binnen te wandelen voor een drankje, een gezellig babbeltje, om wat te kaarten, te biljarten, een gezelschapsspelletje te spelen of gewoon wat rond te hangen.

Achter de toog staan vrijwilligers en de coördinatie gebeurt door de ouderenadviesraad, ondersteund door een medewerker van het gemeentebestuur.

Het seniorcafé wil een warme en gezellige ontmoetingsplek zijn, zeer laagdrempelig. Je kan er binnen en buiten zonder iets te eten, een open deur voor Jan en alleman, voor wie in gezelschap komt, maar evenzeer voor wie thuis alleen woont en geen sociaal contact heeft en op die manier de eenzaamheid hoopt te doorbreken.
Het wil een plek worden waar mensen zich met elkaar verbonden kunnen voelen, waar ook noden kunnen uitgesproken en gedetecteerd worden. Het moet een plek worden met een duidelijke sociale functie, een onderdeel van een sociaal netwerk.

Sinds 20 september 2018 is het seniorcafé iedere donderdag open van 9 tot 16 uur.
Adres: CC Het Centrum, Dorp 22, 9810 Nazareth