Lezingen voor ouderen in Liederkerke

11 februari 2019
Welzijn & sociaal contact

De seniorenraad van Liederkerke organiseert regelmatig een lezing voor geïnteresseerde ouderen. Er kwamen al allerlei onderwerpen aan bod. Zo stonden in 2018 onder andere een lezing omtrent successierechten, medische beslissingen over het levenseinde en mantelzorg op het programma. 

In 2019 werd de spits afgebeten door een zorgtheater over dementie. Voor de organisatie sloeg de seniorenraad de handen in elkaar met de gemeente. Die zorgde voor de nodig logistiek en de praktische organisatie.