Full Buddy

06 november 2018
Welzijn & sociaal contact

Voor het project Full Buddy van Bond Moyson bezoeken vrijwillige 60-plussers de alleenstaande, kwetsbare ouderen in Wervik. De vrijwilligers zijn zowel leden van de mutualiteit als andere geïnteresseerden, net zoals de kwetsbare ouderen.

De vrijwilligers werden gerekruteerd via S-Plus, Bond Moyson, de lokale ouderenraad en andere mutualiteiten. Zij nemen eerst een vragenlijst af bij de 60-plussers in de gemeente, om nadien persoonlijk op bezoek te gaan.

De verkregen informatie geven zij door aan de medewerkers van het onderzoeksproject D-Scope van de Vrije Universiteit Brussel, die ze mee verwerken in hun onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen.

Op lokaal niveau zijn er dus verschillende organisaties die mee op de kar springen. Ook de VUB is betrokken.