Alleenstaanden nemen samen deel aan activiteiten

05 november 2018
Welzijn & sociaal contact

Ongeveer 3 jaar geleden kwam op een bijeenkomst van OKRA Lommel ter sprake dat het voor alleenstaanden moeilijk is om deel te nemen aan activiteiten. Daar wilden enkele leden van de afdeling die dat zelf ervaarden, iets aan doen.

José, 78 jaar: “We voelden zelf een struikelblok en waren ervan overtuigd dat anderen dat ook ervaarden. We brachten
die mensen samen zodat het ‘alleen zijn’ niet langer een drempel is om te participeren.”

De initiatiefnemers ontdekten op hun ledenlijst op dat moment 104 alleenstaanden. Ze brachten hen samen op een eerste kennismakingsmoment, waar naar hun ervaringen werd gevraagd. Daaruit bleek dat zondag de moeilijkste weekdag is. Er
worden op die dag heel wat activiteiten georganiseerd, maar de alleenstaanden ervaren heel wat drempels om daaraan deel te nemen. Er kwamen op het kennismakingsmoment enkele voorstellen van activiteiten waar zij samen aan konden deelnemen.

De eerste activiteit was heel eenvoudig: samen met de groep van alleenstaanden iets gaan drinken. Op die manier konden de geïnteresseerden elkaar beter leren kennen en vond er een fijne zondagnamiddag plaats. Nadien organiseerde de
vereniging nog een ontbijt, een uitstapje naar zee, wandelingen, culturele uitstappen, een bezoek aan het sociaal restaurant, … voor de groep.

José, 78 jaar: “We kijken naar het bestaande aanbod in de buurt en stellen een kalender samen. Alle alleenstaanden
kunnen naar believen aansluiten. Er zijn geen verplichtingen.”

Aan het begin van het jaar komen de deelnemers samen en evalueren ze het afgelopen jaar. Welke activiteiten willen zij opnieuw organiseren? Welke waren een minder groot succes?

Andere verenigingen uit de buurt namen het idee al over.