Dromen mag: nieuwe ontmoetingsplek in Kortenaken

27 maart 2020
Welzijn & sociaal contact

In aanloop naar de opmaak van het meerjarenplan in Kortenaken, organiseerde de lokale ouderenraad een Droomdag. Uit dat participatietraject kwamen heel wat inspirerende ideeën voort. Er werd onder andere geopperd dat een ontmoetingsplaats in de buurt van de gemeentelijke sporthal welkom zou zijn. Het idee werd meegenomen door het stadsbestuur, dat een projectaanvraag indiende bij het Agentschap Natuur en Bos. De middelen zullen gebruikt worden om een park in te richten nabij de sporthal. Het park zal de naam ‘Vruenpark' krijgen en moet een lokale ontmoetingsplek worden. Bovendien zal het park zorgen voor meer toegankelijke natuur in de buurt.