Buurtschatten

06 november 2018
Welzijn & sociaal contact

Buurtschatten in Antwerpen-Noord is een project dat sterk vertrekt vanuit de ABCD-methodiek. Het steunt op een optimistische visie die vertrekt vanuit de kracht en creativiteit van de mensen zelf om solidaire en boeiende initiatieven voor de buurt op te zetten. Bewoners zijn het best geplaatst om vanuit hun dagelijkse beleving van wat zich voordoet in de wijk, het gesprek aan te gaan met de overheid over ondersteunende beleidsmaatregelen. Het initiatief vertrekt dus niet vanuit subsidies, overheden of sociale organisaties waar nadien ideeën ingekapseld worden, maar vanuit de buurtbewoners en hun talenten.  

De kwaliteiten uit de buurt komen spontaan aan het licht door buurtbewoners die deelnemen aan een activiteit of worden ontdekt nadat buurtbewoners een talentblaadje invullen met vragen zoals ‘Wat wil of kan je doen?’, ‘Wat wil je leren?’ of ‘Wat wil je graag organiseren voor de buurt?’. Die blaadjes krijgen buurtbewoners mee na een eerste kennismaking.

Buurtschatten wil competenties naar boven halen en bijkomende kennis en vaardigheden aanreiken of aanleren waar nodig. Het initiatief werkt groeitrajecten uit op maat van iedere initiatiefnemer en helpt hen te zoeken naar een netwerk om ideeën uit te voeren. Dat doen ze vanuit het wijkcentrum dat omgebouwd werd tot doe-huis voor de buurt.

Verschillende Buurtschatten-initiatieven groeiden uit tot duurzame werking. Dat kan als er sterke mensen in zitten, als het gekoppeld kan worden aan sterke organisaties of naar het voorbeeld van bestaande structuren kan groeien.