De Zilverkring gaat eenzaamheid tegen in Londerzeel

25 Oktober 2018
Welzijn & sociaal contact

De ouderen- en sociale raad van Londerzeel werken samen met de gemeente aan de Zilverkring.

De Zilverkring is eigenlijk binnen het Zorgloket van het OCMW ontstaan. Uit een lokaal ouderenbehoeftenonderzoek van prof. Verté bleek in 2007 dat 1 op 10 van de respondenten zich eenzaam voelde. Zilverkring tracht vooral de alleenstaande 80-plussers te bereiken via huisbezoeken en telefoontjes. Leden uit de toenmalige ouderenraad waren zeer geïnteresseerd in de Zilverkring en werken erin mee als vrijwilliger.

Doel is vereenzaming bij alleenstaande ouderen proberen tegengaan. De Zilverkring is na al die jaren nu nog steeds actief en jaarlijks brengen zij gemiddeld 180 extra huisbezoeken. Er wordt bij elk huisbezoek aan de hand van fiches teruggekoppeld naar een maatschappelijk werker van het Zorgloket. Vragen, gemiddeld 20 per jaar, worden eveneens opgepikt en doorgespeeld.

Eenzaamheid bestrijden doe je niet met uitsluitend het brengen van huisbezoeken of plegen van telefoontjes. Daarom combineert het Zorgloket dit met initiatieven die de sociale cohesie vergroten en groepsvorming tot doel hebben.

Er was van bij aanvang een nauwe samenwerking met VVSG, dankzij selectie na deelname aan een projectoproep

Meer informatie

Lees hier meer informatie over dit initiatief.