Ouderenraad van Kortenaken kiest eenzaamheid als jaarthema

27 maart 2020
Welzijn & sociaal contact

De ouderenraad van Kortenaken wil zowel in 2020 als in 2021 werken rond eenzaamheid. Aan ambitieuze plannen alvast geen gebrek. Momenteel focussen ze op de opmaak van een advies aan het gemeentebestuur. Later wil de lokale ouderenraad een bewustwordingscampagne lanceren, zodat de inwoners van Kortenaken eenzaamheid beter zouden kunnen (h)erkennen. Dat is immers de eerste stap in de zoektocht naar oplossingen. Tot slot wil de raad werken aan een hechter netwerk in Kortenaken om zo sociale eenzaamheid aan te pakken.

In het kader van het jaarthema heeft de lokale ouderenraad ook extra aandacht voor deelgemeente Kersbeek. Lange tijd was daar een ‘gepensioneerdenbond’ actief, maar door de hoge leeftijd van de bestuursleden werd die werking noodgedwongen stopgezet. Toen KLJ Kersbeek het idee lanceerde om samen activiteiten voor ouderen te organiseren, pikte de lokale ouderenraad daar dan ook graag op in. De lokale ouderenraad wil er nu, samen met KLJ Kersbeek en de andere verenigingen in de gemeente, elke maand een verbindende activiteit organiseren. Steeds met een intergenerationele insteek.