Wonen
Seniorenraden hebben verschillende rollen, zoals informeren, adviseren en verbinden. Dat weet ook de seniorenraad van Ieper. In het kader van hun adviserende rol, werkten zij onlangs een advies uit rond het thema wonen.
lees meer
Wonen
In 2017 werd het lokaal dienstencentrum in Hove gerenoveerd. Om zijn aanbod ruim bekend te maken, organiseerde het LDC een Seniorenbeurs. Vijf jaar later vindt de tweede beurs plaats - de coronapandemie maakte het namelijk niet mogelijk om de eerste beurs sneller een vervolg te geven. “Op onze tweede editie willen we ouderen laten kennismaken met mogelijkheden om hun woonsituatie aan te passen, opdat ze zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen”, vertelt Gerda Vos, coördinator van het dienstencentrum in Hove.
lees meer
Wonen
Renovatiewerken zijn voor heel wat ouderen onbetaalbaar. De lokale ouderenraad van Gooik verkende de mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen en adviseerde het gemeentebestuur om in te tekenen op een project van de provincie Vlaams-Brabant.
lees meer
Wonen
De toenemende veroudering zorgt ook in Genk voor uitdagingen op het vlak van huisvesting en woonomgeving. De huidige woonmodellen bieden immers niet altijd het juiste antwoord op de specifieke noden van de senioren en de toekomstige senioren. Daarom werkte de seniorenraad in samenwerking met VormingPlus Limburg en UHasselt aan een advies voor het Genkse beleid.
lees meer
Wonen
Enkele alerte ouderen signaleerden de nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen voor ouderen in Borgerhout. Het platform ‘Ouderenzorg Antwerpen’ (bundeling van verschillende organisaties) en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning hadden oor naar hun verhaal en sloegen de handen in elkaar.
lees meer
Wonen
Aan elke 80-jarige inwoner van groot-Aarschot wordt op de dag van de verjaardag een bezoek gebracht.
lees meer
Wonen
80-plussers krijgen een rookmelder cadeau in Leopoldsburg.
lees meer