Vrijwilligers bevragen 80-plussers in Beersel

30 juni 2023
Welzijn & sociaal contact
BezoekSTER

Voor het project bezoekSTER gaan vrijwilligers deur aan deur bij de Beerselse inwoners die tussen de 80 jaar en de 85 jaar zijn. In totaal zijn er 106 senioren bevraagd. Het doel? Zicht krijgen op hun noden en behoeften.

De vrijwilliger peilt onder andere naar het netwerk, mobiliteit en eventuele zorg- of sociale noden. Ook de seniorengids wordt samen overlopen, om zicht te krijgen op de vormen van ondersteuning die bestaan in de gemeente. Senioren die aangaven moeilijkheden te hebben, werden na het bezoek ook opgevolgd.

Het resultaat? Uit de bevraging blijkt dat de senioren goed omringd zijn. Ze hebben familieleden en buren waarop ze kunnen rekenen en ze kunnen nog grotendeels zelfstandig buitenkomen. 35% is bovendien lid van een vereniging.

25% van de ondervraagden geeft wel aan problemen te hebben met zelfstandig wonen, 70% kan daarvoor rekenen op zijn netwerk of op hulpverleners.