Moestuinieren in Izegem

22 Oktober 2018
Welzijn & sociaal contact
moestuinieren izegem

Izegem doet hard zijn best om een "dementievriendelijke gemeente " te zijn. Daarom werken heel wat partners samen om moestuinen uit de grond te stampen. De stedelijke seniorenraad, de verschillende woonzorgcentra, het dagcentrum, het lokaal dienstencentrum, de thuiszorgcoördinatoren, De misthoorn (thuisbegeleidingsdienst) de schepen van senioren, ...

In 2017 werden er voor de 3 woonzorgcentra in Izegem moestuinbakken aangekocht door de seniorenraad. Daaraan gekoppeld werd er gedurende een 3-tal weken een reminiscentiewoning geopend in de tentoonstellingsruimte van het stadhuis. Scholen, organisaties en voorbijgangers konden op bezoek komen en kregen een rondleiding en vorming over dementie.

In 2018 koopt de seniorenraad nog extra moestuinbakken aan voor het lokaal dienstencentrum. Door met de senioren en mensen met dementie samen te tuinieren komen er heel wat verhalen los. Deze worden geregistreerd via geluidsapparatuur die we mogen gebruiken van TERF. We verzamelen ook recepten van de tijd van toen en daar maken we dan een kookboekje van. In de woonzorgcentra en het dagcentrum organiseren we de komende weken nog creatieve momenten met als thema tuinieren, koken,... een vrijwilliger zal dit allemaal fotograferen. 
De kunstwerken, de geluidsfragmenten, de fotoreportage, de moestuinbakken, het receptenboekje zullen allemaal tentoongesteld worden in het stadhuis. 
Tijdens de tentoonstelling wordt er ook weer vorming voorzien over dementie voor groepen en scholen en bezoekers van de tentoonstelling.

Doel is het taboe dementie doorbreken; personen met dementie activeren door hen te laten werken in de moestuinbakken (op hoogte), personen met dementie samen met anderen iets laten doen opdat de burger ziet dat mensen met dementie ook mensen zijn en dat stereotiepen uit de weg geruimd worden.

De scholen en groepen die de reminiscentiewoning bezochten en de vorming volgden waren zeer enthousiast en worden terug uitgenodigd voor het volgende initiatief. Er werd een werkgroep "dementievriendelijke gemeente" opgericht, partners zijn: de stedelijke seniorenraad, schepen van senioren, de 3 woonzorgcentra, dagverzorginsgcentrum, het lokaal dienstencentrum, de thuiszorgcoördinatoren, de Misthoorn (thuisbegeleidingdienst).

Voor de moestuinbakken werden peters gezocht, de leden van de seniorenraad gingen op bezoek in de verschillende woonzorgcentra (er werd een opening georganiseerd, een bus bracht hen naar de verschillende woonzorgcentra). De maandelijkse vergaderingen van de seniorenraad gaan nu ook eens door in een WZC (waar er dan een woordje uitleg wordt gegeven). Voor de mensen met dementie: een nieuwe 'hobby'.